Nordsamisk-norsk bokmål
Ordboka bygger på Nils Jernslettens Álgosátnegirji (4322 lemma). Noen av orda er forandra til dagens rettskriving. Det er også tatt med ord frå lærebøker som brukast i samiskopplæringa, frå aviser og dessutan ca. 650 stadnamn. Ordboka inneheld tilsaman 10300 lemma.
Norsk bokmål-nordsamisk
Ordboka er basert på Giellateknos nordsamisk-norske ordbok, som bygger på Nils Jernsletten si Álgosátnegirji. I tillegg er det lagt til ein del vanlege norske ord. Den norsk-samiske ordboka er enno på eit tidleg stadium, og tar framleis ikkje omsyn til det norske kjeldespråket. Ordboka inneheld tilsaman 11250 norske lemma.
Davvisápmi-dárru
Sátnegirji lea ráhkaduvvon Nils Jernslettena Álgosátnegirjji vuođul (4322 vuođđosáni). Muhtun sániid mii leat rievdadan dálá normatiiva čállinvuohkái. Mii leat maid váldán mielde muhtun sániid oahppogirjjiin mat geavahuvvojit sámegiel oahpahusas, ja mii leat lásihan sullii 650 báikenama. Sátnegirjjis leat oktiibuot 10300 vuođđosáni.
Dárru-davvisápmi
Sátnegirji lea ráhkaduvvon Giellatekno davvisámi-daru sátnegirjji vuođul, mii lea ieš geavahan Nils Jernslettena Álgosátnegirjji. Mii leat maid váldán mielde muhtun dábálaš dárogiel sániid. Sátnegirjebargu lea vel álgodásis, iige sátnegirji vel leat ráhkaduvvon dárogiel sátnevuorkká vuođul. Sátnegirjjis leat oktiibuot 11250 dáru vuođđosáni.