Sydsamisk-svensk
Sydsamisk-svensk ordbok är baserad på Verbh av Märit Frändén, Björn Lundqvist och Karin Wilson. Ordboken innehåller 3880 sørsamiska uppslagsord.
Svensk-sydsamisk
Svensk-sydsamisk ordbok är baserad på Verbh av Märit Frändén, Björn Lundqvist och Karin Wilson. Ordboken innehåller 3081 svenska uppslagsord.
Åerjelsaemien-svïensken
Åerjelsaemien-svïensken baakoegærjan maadtoe lea Märit Frändénen, Björn Lundqvisten jïh Karin Wilsonen Verbhgærja. Baakoegærjesne leah 3880 åarjelsaemien baakoeh.
Svïensken-åerjelsaemien
Svïenske-åerjelsaemien baakoegærjan maadtoe lea Märit Frändénen, Björn Lundqvisten jïh Karin Wilsonen Verbhgærja. Baakoegærjesne leah 3081 svïenske baakoeh.