Pitesamisk-norsk bokmål
Pitesamisk-norsk ordbok er et resultat av Interreg-prosjektet "Insamling av pitesamiska ord", utført av Arjeplogs Sameförening (kontaktperson Nils-Henrik Bengtsson) og Salto Bihtesamiid Searvi. Ordboka presenteres her i en preliminær versjon. Den inneholder 6543 oppslag.
Norsk bokmål-Pitesamisk
Denne ordboka et resultat av ei mekanisk overföring av pitesamisk-norsk ordbok, og mange norske oppslagsord mangler. Ordboka presenteres her i en preliminær versjon. Den inneholder 7980 oppslag.