Norsk-finsk
Norsk-finsk ordbok bygger på finsk-norsk ordbok.
Finsk-norsk
Finsk-norsk ordbok er laga med utgangspunkt i finsk-nordsamisk og nordsamisk-norsk, og i Giellagáldu sin termbase. Ordpar er retta og redigert, og manglande lemma-artiklar er lagt til fra finske frekvenslister, av Trond Trosterud ved Giellatekno. I alt inneheld ordboka nesten 17000 finske og like mange norske lemma. Ordboka er framleis under utprøving.
Norja-suomi
Norja-suomi-sanakirja perustuu suomi-norja-sanakirjaan.
Suomini-Norja
perustuu suomi-pohjoissaame- ja pohjoissaame-norja- sanakirjoihin, ja Giellatekno termikokoelmaan. Sen lisäksi sanapareja on lisätty suomen taajuuslistojen perusteella. Työn on tehnyt Giellateknon Trond Trosterud. Kaiken kaikkiaan sanakirjasta löytyy melkein 17000 suomenkielistä ja norjankielistä sanaa. Sanakirja on vielæ kokeiluvaiheessa.