Norsk-lulesamisk Ordbok   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Dersom du har merknader eller forslag på ord som kan suppleres, kan du sende en e-post til denne adressen: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Tips om hvordan søke på ord Først velger du bokstaven du vil søke under og trykk "Ctrl" og "F", og en søkeboks vil komme til syne.

Eksempel Hvis du ønsker å søke hva ordet "ihtet" betyr på norsk: Velg bokstaven "I" og klikk Ctrl og F > skriv deretter søkeordet "ihtet" i boksen, og du får en norsk oversettelse. Du slipper nå å skrolle deg nedover skjermen.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Norsk Lulesamisk
campingbil campingbijlla jl
campingplass campingsalljo lj
canyon ávttje vtj; (kanten på en ~) báktedarra r, ávttjedarra r
cape (ermeløs skulderkappe av tøy for kvinner) njálmmefáhta -fáhttag-
caps gajbbagahper el. gajbba jb
cd-brenner cd-boaldán
cd-plate cd-skierro (r'r) rr
cd-skive cd-skierro (r'r) rr
cd-spiller cd-tjuojanis ss s
celle sælla (l'l) ll*, tjuolmma lm; en~t avtasellak, avtatjuolmak
centimeter sentimehter
chatte tjáhttit
chips (pommes frites) berunsárdde rd
choke sjoahkka hk*; trekk ~n ut råhtti sjåhkav ålgus
cirka adv. birrusij, bájkoj, suláj
coctail coctæjlla jl
cricket bállotjasskem (l'l)