The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

seksualitiehtta: Noun (N)

seksualitiehtta N Sg Nom sexualitähtta sexualitæhtta sexualitiehtta seksualitähtta seksualitæhtta seksualitiehtta
seksualitiehtta N Sg Gen sexualitehta sexualitiehta seksualitehta seksualitiehta
seksualitiehtta N Sg Acc sexualitehtav sexualitiehtav seksualitehtav seksualitiehtav
seksualitiehtta N Sg Ill sexualitähttaj sexualitæhttaj sexualitiehttaj seksualitähttaj seksualitæhttaj seksualitiehttaj
seksualitiehtta N Sg Ine sexualitehtan sexualitiehtan seksualitehtan seksualitiehtan
seksualitiehtta N Sg Ela sexualitehtas sexualitiehtas seksualitehtas seksualitiehtas
seksualitiehtta N Sg Com sexualitehtajn sexualitehtajn sexualitiehtajn sexualitiehtajn seksualitehtajn seksualitehtajn seksualitiehtajn seksualitiehtajn
seksualitiehtta N Pl Nom sexualitehta sexualitiehta seksualitehta seksualitiehta
seksualitiehtta N Pl Gen sexualitehtaj sexualitiehtaj seksualitehtaj seksualitiehtaj
seksualitiehtta N Pl Acc sexualitehtajt sexualitiehtajt seksualitehtajt seksualitiehtajt
seksualitiehtta N Pl Ill sexualitehtajda sexualitiehtajda seksualitehtajda seksualitiehtajda
seksualitiehtta N Pl Ine sexualitehtajn sexualitiehtajn seksualitehtajn seksualitiehtajn
seksualitiehtta N Pl Ela sexualitehtajs sexualitiehtajs seksualitehtajs seksualitiehtajs
seksualitiehtta N Pl Com sexualitehtaj sexualitiehtaj seksualitehtaj seksualitiehtaj
seksualitiehtta N Abe sexualitehtada sexualitehtadak sexualitiehtada sexualitiehtadak seksualitehtada seksualitehtadak seksualitiehtada seksualitiehtadak
seksualitiehtta N Ess sexualitähttan sexualitæhttan sexualitiehttan seksualitähttan seksualitæhttan seksualitiehttan
seksualitiehtta N Sg Nom PxSg1 sexualitähttam sexualitæhttam sexualitiehttam seksualitähttam seksualitæhttam seksualitiehttam
seksualitiehtta N Sg Nom PxSg2 sexualitähttat sexualitæhttat sexualitiehttat seksualitähttat seksualitæhttat seksualitiehttat
seksualitiehtta N Sg Nom PxDu1 sexualitähttama sexualitæhttama sexualitiehttama seksualitähttama seksualitæhttama seksualitiehttama
seksualitiehtta N Sg Nom PxDu2 sexualitähttada sexualitæhttada sexualitiehttada seksualitähttada seksualitæhttada seksualitiehttada
seksualitiehtta N Sg Nom PxPl1 sexualitähttama sexualitæhttama sexualitiehttama seksualitähttama seksualitæhttama seksualitiehttama
seksualitiehtta N Sg Nom PxPl2 sexualitähttada sexualitæhttada sexualitiehttada seksualitähttada seksualitæhttada seksualitiehttada
seksualitiehtta N Sg Gen PxSg1 sexualitehtam sexualitiehtam seksualitehtam seksualitiehtam
seksualitiehtta N Sg Gen PxSg2 sexualitehtat sexualitiehtat seksualitehtat seksualitiehtat
seksualitiehtta N Sg Gen PxSg3 sexualitehtas sexualitiehtas seksualitehtas seksualitiehtas
seksualitiehtta N Sg Gen PxDu1 sexualitehtama sexualitiehtama seksualitehtama seksualitiehtama
seksualitiehtta N Sg Gen PxDu2 sexualitehtada sexualitiehtada seksualitehtada seksualitiehtada
seksualitiehtta N Sg Gen PxDu3 sexualitehtaska sexualitiehtaska seksualitehtaska seksualitiehtaska
seksualitiehtta N Sg Gen PxPl1 sexualitehtama sexualitiehtama seksualitehtama seksualitiehtama
seksualitiehtta N Sg Gen PxPl2 sexualitehtada sexualitiehtada seksualitehtada seksualitiehtada
seksualitiehtta N Sg Gen PxPl3 sexualitehtasa sexualitiehtasa seksualitehtasa seksualitiehtasa
seksualitiehtta N Sg Acc PxSg1 sexualitehtam sexualitiehtam seksualitehtam seksualitiehtam
seksualitiehtta N Sg Acc PxSg2 sexualitehtat sexualitiehtat seksualitehtat seksualitiehtat
seksualitiehtta N Sg Acc PxSg3 sexualitehtas sexualitiehtas seksualitehtas seksualitiehtas
seksualitiehtta N Sg Acc PxDu1 sexualitehtama sexualitiehtama seksualitehtama seksualitiehtama
seksualitiehtta N Sg Acc PxDu2 sexualitehtada sexualitiehtada seksualitehtada seksualitiehtada
seksualitiehtta N Sg Acc PxDu3 sexualitehtaska sexualitiehtaska seksualitehtaska seksualitiehtaska
seksualitiehtta N Sg Acc PxPl1 sexualitehtama sexualitiehtama seksualitehtama seksualitiehtama
seksualitiehtta N Sg Acc PxPl2 sexualitehtada sexualitiehtada seksualitehtada seksualitiehtada
seksualitiehtta N Sg Acc PxPl3 sexualitehtasa sexualitiehtasa seksualitehtasa seksualitiehtasa
seksualitiehtta N Sg Ill PxSg1 sexualitähttasim sexualitæhttasim sexualitiehttasim seksualitähttasim seksualitæhttasim seksualitiehttasim
seksualitiehtta N Sg Ill PxSg2 sexualitähttasit sexualitæhttasit sexualitiehttasit seksualitähttasit seksualitæhttasit seksualitiehttasit
seksualitiehtta N Sg Ill PxSg3 sexualitähttasis sexualitæhttasis sexualitiehttasis seksualitähttasis seksualitæhttasis seksualitiehttasis
seksualitiehtta N Sg Ill PxDu1 sexualitähttasimme sexualitæhttasimme sexualitiehttasimme seksualitähttasimme seksualitæhttasimme seksualitiehttasimme
seksualitiehtta N Sg Ill PxDu2 sexualitähttasihtte sexualitæhttasihtte sexualitiehttasihtte seksualitähttasihtte seksualitæhttasihtte seksualitiehttasihtte
seksualitiehtta N Sg Ill PxDu3 sexualitähttasiska sexualitæhttasiska sexualitiehttasiska seksualitähttasiska seksualitæhttasiska seksualitiehttasiska
seksualitiehtta N Sg Ill PxPl1 sexualitähttasimme sexualitæhttasimme sexualitiehttasimme seksualitähttasimme seksualitæhttasimme seksualitiehttasimme
seksualitiehtta N Sg Ill PxPl2 sexualitähttasihtte sexualitæhttasihtte sexualitiehttasihtte seksualitähttasihtte seksualitæhttasihtte seksualitiehttasihtte
seksualitiehtta N Sg Ill PxPl3 sexualitähttasisá sexualitæhttasisá sexualitiehttasisá seksualitähttasisá seksualitæhttasisá seksualitiehttasisá
seksualitiehtta N Sg Ine PxSg1 sexualitehtanam sexualitehtanim sexualitiehtanam sexualitiehtanim seksualitehtanam seksualitehtanim seksualitiehtanam seksualitiehtanim
seksualitiehtta N Sg Ine PxSg2 sexualitehtanat sexualitehtanit sexualitiehtanat sexualitiehtanit seksualitehtanat seksualitehtanit seksualitiehtanat seksualitiehtanit
seksualitiehtta N Sg Ine PxSg3 sexualitehtanis sexualitiehtanis seksualitehtanis seksualitiehtanis
seksualitiehtta N Sg Ine PxDu1 sexualitehtanimme sexualitiehtanimme seksualitehtanimme seksualitiehtanimme
seksualitiehtta N Sg Ine PxDu2 sexualitehtanihtte sexualitiehtanihtte seksualitehtanihtte seksualitiehtanihtte
seksualitiehtta N Sg Ine PxDu3 sexualitehtaniska sexualitiehtaniska seksualitehtaniska seksualitiehtaniska
seksualitiehtta N Sg Ine PxPl1 sexualitehtanimme sexualitiehtanimme seksualitehtanimme seksualitiehtanimme
seksualitiehtta N Sg Ine PxPl2 sexualitehtanihtte sexualitiehtanihtte seksualitehtanihtte seksualitiehtanihtte
seksualitiehtta N Sg Ine PxPl3 sexualitehtanisá sexualitiehtanisá seksualitehtanisá seksualitiehtanisá
seksualitiehtta N Sg Ela PxSg1 sexualitehtastam sexualitehtastim sexualitiehtastam sexualitiehtastim seksualitehtastam seksualitehtastim seksualitiehtastam seksualitiehtastim
seksualitiehtta N Sg Ela PxSg2 sexualitehtastat sexualitehtastit sexualitiehtastat sexualitiehtastit seksualitehtastat seksualitehtastit seksualitiehtastat seksualitiehtastit
seksualitiehtta N Sg Ela PxSg3 sexualitehtastis sexualitiehtastis seksualitehtastis seksualitiehtastis
seksualitiehtta N Sg Ela PxDu1 sexualitehtastimme sexualitiehtastimme seksualitehtastimme seksualitiehtastimme
seksualitiehtta N Sg Ela PxDu2 sexualitehtastihtte sexualitiehtastihtte seksualitehtastihtte seksualitiehtastihtte
seksualitiehtta N Sg Ela PxDu3 sexualitehtastiska sexualitiehtastiska seksualitehtastiska seksualitiehtastiska
seksualitiehtta N Sg Ela PxPl1 sexualitehtastimme sexualitiehtastimme seksualitehtastimme seksualitiehtastimme
seksualitiehtta N Sg Ela PxPl2 sexualitehtastihtte sexualitiehtastihtte seksualitehtastihtte seksualitiehtastihtte
seksualitiehtta N Sg Ela PxPl3 sexualitehtastisá sexualitiehtastisá seksualitehtastisá seksualitiehtastisá
seksualitiehtta N Sg Com PxSg1 sexualitehtajnam sexualitehtajnim sexualitehtajnam sexualitehtajnim sexualitiehtajnam sexualitiehtajnim sexualitiehtajnam sexualitiehtajnim seksualitehtajnam seksualitehtajnim seksualitehtajnam seksualitehtajnim seksualitiehtajnam seksualitiehtajnim seksualitiehtajnam seksualitiehtajnim
seksualitiehtta N Sg Com PxSg2 sexualitehtajnat sexualitehtajnit sexualitehtajnat sexualitehtajnit sexualitiehtajnat sexualitiehtajnit sexualitiehtajnat sexualitiehtajnit seksualitehtajnat seksualitehtajnit seksualitehtajnat seksualitehtajnit seksualitiehtajnat seksualitiehtajnit seksualitiehtajnat seksualitiehtajnit
seksualitiehtta N Sg Com PxSg3 sexualitehtajnis sexualitehtajnis sexualitiehtajnis sexualitiehtajnis seksualitehtajnis seksualitehtajnis seksualitiehtajnis seksualitiehtajnis
seksualitiehtta N Sg Com PxDu1 sexualitehtajnimme sexualitehtajnimme sexualitiehtajnimme sexualitiehtajnimme seksualitehtajnimme seksualitehtajnimme seksualitiehtajnimme seksualitiehtajnimme
seksualitiehtta N Sg Com PxDu2 sexualitehtajnihtte sexualitehtajnihtte sexualitiehtajnihtte sexualitiehtajnihtte seksualitehtajnihtte seksualitehtajnihtte seksualitiehtajnihtte seksualitiehtajnihtte
seksualitiehtta N Sg Com PxDu3 sexualitehtajniska sexualitehtajniska sexualitiehtajniska sexualitiehtajniska seksualitehtajniska seksualitehtajniska seksualitiehtajniska seksualitiehtajniska
seksualitiehtta N Sg Com PxPl1 sexualitehtajnimme sexualitehtajnimme sexualitiehtajnimme sexualitiehtajnimme seksualitehtajnimme seksualitehtajnimme seksualitiehtajnimme seksualitiehtajnimme
seksualitiehtta N Sg Com PxPl2 sexualitehtajnihtte sexualitehtajnihtte sexualitiehtajnihtte sexualitiehtajnihtte seksualitehtajnihtte seksualitehtajnihtte seksualitiehtajnihtte seksualitiehtajnihtte
seksualitiehtta N Sg Com PxPl3 sexualitehtajnisá sexualitehtajnisá sexualitiehtajnisá sexualitiehtajnisá seksualitehtajnisá seksualitehtajnisá seksualitiehtajnisá seksualitiehtajnisá
seksualitiehtta N Pl Nom PxSg1 sexualitehtajam sexualitehtajim sexualitiehtajam sexualitiehtajim seksualitehtajam seksualitehtajim seksualitiehtajam seksualitiehtajim
seksualitiehtta N Pl Nom PxSg2 sexualitehtajat sexualitehtajit sexualitiehtajat sexualitiehtajit seksualitehtajat seksualitehtajit seksualitiehtajat seksualitiehtajit
seksualitiehtta N Pl Nom PxSg3 sexualitehtajis sexualitiehtajis seksualitehtajis seksualitiehtajis
seksualitiehtta N Pl Nom PxDu1 sexualitehtajimme sexualitiehtajimme seksualitehtajimme seksualitiehtajimme
seksualitiehtta N Pl Nom PxDu2 sexualitehtajihtte sexualitiehtajihtte seksualitehtajihtte seksualitiehtajihtte
seksualitiehtta N Pl Nom PxDu3 sexualitehtajiska sexualitiehtajiska seksualitehtajiska seksualitiehtajiska
seksualitiehtta N Pl Nom PxPl1 sexualitehtajimme sexualitiehtajimme seksualitehtajimme seksualitiehtajimme
seksualitiehtta N Pl Nom PxPl2 sexualitehtajihtte sexualitiehtajihtte seksualitehtajihtte seksualitiehtajihtte
seksualitiehtta N Pl Nom PxPl3 sexualitehtajisá sexualitiehtajisá seksualitehtajisá seksualitiehtajisá
seksualitiehtta N Pl Gen PxSg1 sexualitehtajam sexualitehtajim sexualitiehtajam sexualitiehtajim seksualitehtajam seksualitehtajim seksualitiehtajam seksualitiehtajim
seksualitiehtta N Pl Gen PxSg2 sexualitehtajat sexualitehtajit sexualitiehtajat sexualitiehtajit seksualitehtajat seksualitehtajit seksualitiehtajat seksualitiehtajit
seksualitiehtta N Pl Gen PxSg3 sexualitehtajis sexualitiehtajis seksualitehtajis seksualitiehtajis
seksualitiehtta N Pl Gen PxDu1 sexualitehtajimme sexualitiehtajimme seksualitehtajimme seksualitiehtajimme
seksualitiehtta N Pl Gen PxDu2 sexualitehtajihtte sexualitiehtajihtte seksualitehtajihtte seksualitiehtajihtte
seksualitiehtta N Pl Gen PxDu3 sexualitehtajiska sexualitiehtajiska seksualitehtajiska seksualitiehtajiska
seksualitiehtta N Pl Gen PxPl1 sexualitehtajimme sexualitiehtajimme seksualitehtajimme seksualitiehtajimme
seksualitiehtta N Pl Gen PxPl2 sexualitehtajihtte sexualitiehtajihtte seksualitehtajihtte seksualitiehtajihtte
seksualitiehtta N Pl Gen PxPl3 sexualitehtajisá sexualitiehtajisá seksualitehtajisá seksualitiehtajisá
seksualitiehtta N Pl Acc PxSg1 sexualitehtajdam sexualitehtajdim sexualitiehtajdam sexualitiehtajdim seksualitehtajdam seksualitehtajdim seksualitiehtajdam seksualitiehtajdim
seksualitiehtta N Pl Acc PxSg2 sexualitehtajdat sexualitehtajdit sexualitiehtajdat sexualitiehtajdit seksualitehtajdat seksualitehtajdit seksualitiehtajdat seksualitiehtajdit
seksualitiehtta N Pl Acc PxSg3 sexualitehtajdis sexualitiehtajdis seksualitehtajdis seksualitiehtajdis
seksualitiehtta N Pl Acc PxDu1 sexualitehtajdimme sexualitiehtajdimme seksualitehtajdimme seksualitiehtajdimme
seksualitiehtta N Pl Acc PxDu2 sexualitehtajdihtte sexualitiehtajdihtte seksualitehtajdihtte seksualitiehtajdihtte
seksualitiehtta N Pl Acc PxDu3 sexualitehtajdiska sexualitiehtajdiska seksualitehtajdiska seksualitiehtajdiska
seksualitiehtta N Pl Acc PxPl1 sexualitehtajdimme sexualitiehtajdimme seksualitehtajdimme seksualitiehtajdimme
seksualitiehtta N Pl Acc PxPl2 sexualitehtajdihtte sexualitiehtajdihtte seksualitehtajdihtte seksualitiehtajdihtte
seksualitiehtta N Pl Acc PxPl3 sexualitehtajdisá sexualitiehtajdisá seksualitehtajdisá seksualitiehtajdisá
seksualitiehtta N Pl Ill PxSg1 sexualitehtajdisám sexualitiehtajdisám seksualitehtajdisám seksualitiehtajdisám
seksualitiehtta N Pl Ill PxSg2 sexualitehtajdisát sexualitiehtajdisát seksualitehtajdisát seksualitiehtajdisát
seksualitiehtta N Pl Ill PxSg3 sexualitehtajdises sexualitiehtajdises seksualitehtajdises seksualitiehtajdises
seksualitiehtta N Pl Ill PxDu1 sexualitehtajdisema sexualitiehtajdisema seksualitehtajdisema seksualitiehtajdisema
seksualitiehtta N Pl Ill PxDu2 sexualitehtajdiseda sexualitiehtajdiseda seksualitehtajdiseda seksualitiehtajdiseda
seksualitiehtta N Pl Ill PxDu3 sexualitehtajdiseska sexualitiehtajdiseska seksualitehtajdiseska seksualitiehtajdiseska
seksualitiehtta N Pl Ill PxPl1 sexualitehtajdisema sexualitiehtajdisema seksualitehtajdisema seksualitiehtajdisema
seksualitiehtta N Pl Ill PxPl2 sexualitehtajdiseda sexualitiehtajdiseda seksualitehtajdiseda seksualitiehtajdiseda
seksualitiehtta N Pl Ill PxPl3 sexualitehtajdisesa sexualitiehtajdisesa seksualitehtajdisesa seksualitiehtajdisesa
seksualitiehtta N Pl Ine PxSg1 sexualitehtajnam sexualitehtajnim sexualitiehtajnam sexualitiehtajnim seksualitehtajnam seksualitehtajnim seksualitiehtajnam seksualitiehtajnim
seksualitiehtta N Pl Ine PxSg2 sexualitehtajnat sexualitehtajnit sexualitiehtajnat sexualitiehtajnit seksualitehtajnat seksualitehtajnit seksualitiehtajnat seksualitiehtajnit
seksualitiehtta N Pl Ine PxSg3 sexualitehtajnis sexualitiehtajnis seksualitehtajnis seksualitiehtajnis
seksualitiehtta N Pl Ine PxDu1 sexualitehtajnimme sexualitiehtajnimme seksualitehtajnimme seksualitiehtajnimme
seksualitiehtta N Pl Ine PxDu2 sexualitehtajnihtte sexualitiehtajnihtte seksualitehtajnihtte seksualitiehtajnihtte
seksualitiehtta N Pl Ine PxDu3 sexualitehtajniska sexualitiehtajniska seksualitehtajniska seksualitiehtajniska
seksualitiehtta N Pl Ine PxPl1 sexualitehtajnimme sexualitiehtajnimme seksualitehtajnimme seksualitiehtajnimme
seksualitiehtta N Pl Ine PxPl2 sexualitehtajnihtte sexualitiehtajnihtte seksualitehtajnihtte seksualitiehtajnihtte
seksualitiehtta N Pl Ine PxPl3 sexualitehtajnisá sexualitiehtajnisá seksualitehtajnisá seksualitiehtajnisá
seksualitiehtta N Pl Ela PxSg1 sexualitehtajstam sexualitehtajstim sexualitiehtajstam sexualitiehtajstim seksualitehtajstam seksualitehtajstim seksualitiehtajstam seksualitiehtajstim
seksualitiehtta N Pl Ela PxSg2 sexualitehtajstat sexualitehtajstit sexualitiehtajstat sexualitiehtajstit seksualitehtajstat seksualitehtajstit seksualitiehtajstat seksualitiehtajstit
seksualitiehtta N Pl Ela PxSg3 sexualitehtajstis sexualitiehtajstis seksualitehtajstis seksualitiehtajstis
seksualitiehtta N Pl Ela PxDu1 sexualitehtajstimme sexualitiehtajstimme seksualitehtajstimme seksualitiehtajstimme
seksualitiehtta N Pl Ela PxDu2 sexualitehtajstihtte sexualitiehtajstihtte seksualitehtajstihtte seksualitiehtajstihtte
seksualitiehtta N Pl Ela PxDu3 sexualitehtajstiska sexualitiehtajstiska seksualitehtajstiska seksualitiehtajstiska
seksualitiehtta N Pl Ela PxPl1 sexualitehtajstimme sexualitiehtajstimme seksualitehtajstimme seksualitiehtajstimme
seksualitiehtta N Pl Ela PxPl2 sexualitehtajstihtte sexualitiehtajstihtte seksualitehtajstihtte seksualitiehtajstihtte
seksualitiehtta N Pl Ela PxPl3 sexualitehtajstisá sexualitiehtajstisá seksualitehtajstisá seksualitiehtajstisá
seksualitiehtta N Pl Com PxSg1 sexualitehtajam sexualitehtajim sexualitiehtajam sexualitiehtajim seksualitehtajam seksualitehtajim seksualitiehtajam seksualitiehtajim
seksualitiehtta N Pl Com PxSg2 sexualitehtajat sexualitehtajit sexualitiehtajat sexualitiehtajit seksualitehtajat seksualitehtajit seksualitiehtajat seksualitiehtajit
seksualitiehtta N Pl Com PxSg3 sexualitehtajis sexualitiehtajis seksualitehtajis seksualitiehtajis
seksualitiehtta N Pl Com PxDu1 sexualitehtajimme sexualitiehtajimme seksualitehtajimme seksualitiehtajimme
seksualitiehtta N Pl Com PxDu2 sexualitehtajihtte sexualitiehtajihtte seksualitehtajihtte seksualitiehtajihtte
seksualitiehtta N Pl Com PxDu3 sexualitehtajiska sexualitiehtajiska seksualitehtajiska seksualitiehtajiska
seksualitiehtta N Pl Com PxPl1 sexualitehtajimme sexualitiehtajimme seksualitehtajimme seksualitiehtajimme
seksualitiehtta N Pl Com PxPl2 sexualitehtajihtte sexualitiehtajihtte seksualitehtajihtte seksualitiehtajihtte
seksualitiehtta N Pl Com PxPl3 sexualitehtajisá sexualitiehtajisá seksualitehtajisá seksualitiehtajisáMorphological tags