The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

guovteseksualitiehtta: Noun (N)

guovteseksualitiehtta N Sg Nom guovteseksualitähtta guovteseksualitæhtta guovteseksualitiehtta
guovteseksualitiehtta N Sg Gen guovteseksualitehta guovteseksualitiehta
guovteseksualitiehtta N Sg Acc guovteseksualitehtav guovteseksualitiehtav
guovteseksualitiehtta N Sg Ill guovteseksualitähttaj guovteseksualitæhttaj guovteseksualitiehttaj
guovteseksualitiehtta N Sg Ine guovteseksualitehtan guovteseksualitiehtan
guovteseksualitiehtta N Sg Ela guovteseksualitehtas guovteseksualitiehtas
guovteseksualitiehtta N Sg Com guovteseksualitehtajn guovteseksualitehtajn guovteseksualitiehtajn guovteseksualitiehtajn
guovteseksualitiehtta N Pl Nom guovteseksualitehta guovteseksualitiehta
guovteseksualitiehtta N Pl Gen guovteseksualitehtaj guovteseksualitiehtaj
guovteseksualitiehtta N Pl Acc guovteseksualitehtajt guovteseksualitiehtajt
guovteseksualitiehtta N Pl Ill guovteseksualitehtajda guovteseksualitiehtajda
guovteseksualitiehtta N Pl Ine guovteseksualitehtajn guovteseksualitiehtajn
guovteseksualitiehtta N Pl Ela guovteseksualitehtajs guovteseksualitiehtajs
guovteseksualitiehtta N Pl Com guovteseksualitehtaj guovteseksualitiehtaj
guovteseksualitiehtta N Abe guovteseksualitehtada guovteseksualitehtadak guovteseksualitiehtada guovteseksualitiehtadak
guovteseksualitiehtta N Ess guovteseksualitähttan guovteseksualitæhttan guovteseksualitiehttan
guovteseksualitiehtta N Sg Nom PxSg1 guovteseksualitähttam guovteseksualitæhttam guovteseksualitiehttam
guovteseksualitiehtta N Sg Nom PxSg2 guovteseksualitähttat guovteseksualitæhttat guovteseksualitiehttat
guovteseksualitiehtta N Sg Nom PxDu1 guovteseksualitähttama guovteseksualitæhttama guovteseksualitiehttama
guovteseksualitiehtta N Sg Nom PxDu2 guovteseksualitähttada guovteseksualitæhttada guovteseksualitiehttada
guovteseksualitiehtta N Sg Nom PxPl1 guovteseksualitähttama guovteseksualitæhttama guovteseksualitiehttama
guovteseksualitiehtta N Sg Nom PxPl2 guovteseksualitähttada guovteseksualitæhttada guovteseksualitiehttada
guovteseksualitiehtta N Sg Gen PxSg1 guovteseksualitehtam guovteseksualitiehtam
guovteseksualitiehtta N Sg Gen PxSg2 guovteseksualitehtat guovteseksualitiehtat
guovteseksualitiehtta N Sg Gen PxSg3 guovteseksualitehtas guovteseksualitiehtas
guovteseksualitiehtta N Sg Gen PxDu1 guovteseksualitehtama guovteseksualitiehtama
guovteseksualitiehtta N Sg Gen PxDu2 guovteseksualitehtada guovteseksualitiehtada
guovteseksualitiehtta N Sg Gen PxDu3 guovteseksualitehtaska guovteseksualitiehtaska
guovteseksualitiehtta N Sg Gen PxPl1 guovteseksualitehtama guovteseksualitiehtama
guovteseksualitiehtta N Sg Gen PxPl2 guovteseksualitehtada guovteseksualitiehtada
guovteseksualitiehtta N Sg Gen PxPl3 guovteseksualitehtasa guovteseksualitiehtasa
guovteseksualitiehtta N Sg Acc PxSg1 guovteseksualitehtam guovteseksualitiehtam
guovteseksualitiehtta N Sg Acc PxSg2 guovteseksualitehtat guovteseksualitiehtat
guovteseksualitiehtta N Sg Acc PxSg3 guovteseksualitehtas guovteseksualitiehtas
guovteseksualitiehtta N Sg Acc PxDu1 guovteseksualitehtama guovteseksualitiehtama
guovteseksualitiehtta N Sg Acc PxDu2 guovteseksualitehtada guovteseksualitiehtada
guovteseksualitiehtta N Sg Acc PxDu3 guovteseksualitehtaska guovteseksualitiehtaska
guovteseksualitiehtta N Sg Acc PxPl1 guovteseksualitehtama guovteseksualitiehtama
guovteseksualitiehtta N Sg Acc PxPl2 guovteseksualitehtada guovteseksualitiehtada
guovteseksualitiehtta N Sg Acc PxPl3 guovteseksualitehtasa guovteseksualitiehtasa
guovteseksualitiehtta N Sg Ill PxSg1 guovteseksualitähttasim guovteseksualitæhttasim guovteseksualitiehttasim
guovteseksualitiehtta N Sg Ill PxSg2 guovteseksualitähttasit guovteseksualitæhttasit guovteseksualitiehttasit
guovteseksualitiehtta N Sg Ill PxSg3 guovteseksualitähttasis guovteseksualitæhttasis guovteseksualitiehttasis
guovteseksualitiehtta N Sg Ill PxDu1 guovteseksualitähttasimme guovteseksualitæhttasimme guovteseksualitiehttasimme
guovteseksualitiehtta N Sg Ill PxDu2 guovteseksualitähttasihtte guovteseksualitæhttasihtte guovteseksualitiehttasihtte
guovteseksualitiehtta N Sg Ill PxDu3 guovteseksualitähttasiska guovteseksualitæhttasiska guovteseksualitiehttasiska
guovteseksualitiehtta N Sg Ill PxPl1 guovteseksualitähttasimme guovteseksualitæhttasimme guovteseksualitiehttasimme
guovteseksualitiehtta N Sg Ill PxPl2 guovteseksualitähttasihtte guovteseksualitæhttasihtte guovteseksualitiehttasihtte
guovteseksualitiehtta N Sg Ill PxPl3 guovteseksualitähttasisá guovteseksualitæhttasisá guovteseksualitiehttasisá
guovteseksualitiehtta N Sg Ine PxSg1 guovteseksualitehtanam guovteseksualitehtanim guovteseksualitiehtanam guovteseksualitiehtanim
guovteseksualitiehtta N Sg Ine PxSg2 guovteseksualitehtanat guovteseksualitehtanit guovteseksualitiehtanat guovteseksualitiehtanit
guovteseksualitiehtta N Sg Ine PxSg3 guovteseksualitehtanis guovteseksualitiehtanis
guovteseksualitiehtta N Sg Ine PxDu1 guovteseksualitehtanimme guovteseksualitiehtanimme
guovteseksualitiehtta N Sg Ine PxDu2 guovteseksualitehtanihtte guovteseksualitiehtanihtte
guovteseksualitiehtta N Sg Ine PxDu3 guovteseksualitehtaniska guovteseksualitiehtaniska
guovteseksualitiehtta N Sg Ine PxPl1 guovteseksualitehtanimme guovteseksualitiehtanimme
guovteseksualitiehtta N Sg Ine PxPl2 guovteseksualitehtanihtte guovteseksualitiehtanihtte
guovteseksualitiehtta N Sg Ine PxPl3 guovteseksualitehtanisá guovteseksualitiehtanisá
guovteseksualitiehtta N Sg Ela PxSg1 guovteseksualitehtastam guovteseksualitehtastim guovteseksualitiehtastam guovteseksualitiehtastim
guovteseksualitiehtta N Sg Ela PxSg2 guovteseksualitehtastat guovteseksualitehtastit guovteseksualitiehtastat guovteseksualitiehtastit
guovteseksualitiehtta N Sg Ela PxSg3 guovteseksualitehtastis guovteseksualitiehtastis
guovteseksualitiehtta N Sg Ela PxDu1 guovteseksualitehtastimme guovteseksualitiehtastimme
guovteseksualitiehtta N Sg Ela PxDu2 guovteseksualitehtastihtte guovteseksualitiehtastihtte
guovteseksualitiehtta N Sg Ela PxDu3 guovteseksualitehtastiska guovteseksualitiehtastiska
guovteseksualitiehtta N Sg Ela PxPl1 guovteseksualitehtastimme guovteseksualitiehtastimme
guovteseksualitiehtta N Sg Ela PxPl2 guovteseksualitehtastihtte guovteseksualitiehtastihtte
guovteseksualitiehtta N Sg Ela PxPl3 guovteseksualitehtastisá guovteseksualitiehtastisá
guovteseksualitiehtta N Sg Com PxSg1 guovteseksualitehtajnam guovteseksualitehtajnim guovteseksualitehtajnam guovteseksualitehtajnim guovteseksualitiehtajnam guovteseksualitiehtajnim guovteseksualitiehtajnam guovteseksualitiehtajnim
guovteseksualitiehtta N Sg Com PxSg2 guovteseksualitehtajnat guovteseksualitehtajnit guovteseksualitehtajnat guovteseksualitehtajnit guovteseksualitiehtajnat guovteseksualitiehtajnit guovteseksualitiehtajnat guovteseksualitiehtajnit
guovteseksualitiehtta N Sg Com PxSg3 guovteseksualitehtajnis guovteseksualitehtajnis guovteseksualitiehtajnis guovteseksualitiehtajnis
guovteseksualitiehtta N Sg Com PxDu1 guovteseksualitehtajnimme guovteseksualitehtajnimme guovteseksualitiehtajnimme guovteseksualitiehtajnimme
guovteseksualitiehtta N Sg Com PxDu2 guovteseksualitehtajnihtte guovteseksualitehtajnihtte guovteseksualitiehtajnihtte guovteseksualitiehtajnihtte
guovteseksualitiehtta N Sg Com PxDu3 guovteseksualitehtajniska guovteseksualitehtajniska guovteseksualitiehtajniska guovteseksualitiehtajniska
guovteseksualitiehtta N Sg Com PxPl1 guovteseksualitehtajnimme guovteseksualitehtajnimme guovteseksualitiehtajnimme guovteseksualitiehtajnimme
guovteseksualitiehtta N Sg Com PxPl2 guovteseksualitehtajnihtte guovteseksualitehtajnihtte guovteseksualitiehtajnihtte guovteseksualitiehtajnihtte
guovteseksualitiehtta N Sg Com PxPl3 guovteseksualitehtajnisá guovteseksualitehtajnisá guovteseksualitiehtajnisá guovteseksualitiehtajnisá
guovteseksualitiehtta N Pl Nom PxSg1 guovteseksualitehtajam guovteseksualitehtajim guovteseksualitiehtajam guovteseksualitiehtajim
guovteseksualitiehtta N Pl Nom PxSg2 guovteseksualitehtajat guovteseksualitehtajit guovteseksualitiehtajat guovteseksualitiehtajit
guovteseksualitiehtta N Pl Nom PxSg3 guovteseksualitehtajis guovteseksualitiehtajis
guovteseksualitiehtta N Pl Nom PxDu1 guovteseksualitehtajimme guovteseksualitiehtajimme
guovteseksualitiehtta N Pl Nom PxDu2 guovteseksualitehtajihtte guovteseksualitiehtajihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Nom PxDu3 guovteseksualitehtajiska guovteseksualitiehtajiska
guovteseksualitiehtta N Pl Nom PxPl1 guovteseksualitehtajimme guovteseksualitiehtajimme
guovteseksualitiehtta N Pl Nom PxPl2 guovteseksualitehtajihtte guovteseksualitiehtajihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Nom PxPl3 guovteseksualitehtajisá guovteseksualitiehtajisá
guovteseksualitiehtta N Pl Gen PxSg1 guovteseksualitehtajam guovteseksualitehtajim guovteseksualitiehtajam guovteseksualitiehtajim
guovteseksualitiehtta N Pl Gen PxSg2 guovteseksualitehtajat guovteseksualitehtajit guovteseksualitiehtajat guovteseksualitiehtajit
guovteseksualitiehtta N Pl Gen PxSg3 guovteseksualitehtajis guovteseksualitiehtajis
guovteseksualitiehtta N Pl Gen PxDu1 guovteseksualitehtajimme guovteseksualitiehtajimme
guovteseksualitiehtta N Pl Gen PxDu2 guovteseksualitehtajihtte guovteseksualitiehtajihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Gen PxDu3 guovteseksualitehtajiska guovteseksualitiehtajiska
guovteseksualitiehtta N Pl Gen PxPl1 guovteseksualitehtajimme guovteseksualitiehtajimme
guovteseksualitiehtta N Pl Gen PxPl2 guovteseksualitehtajihtte guovteseksualitiehtajihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Gen PxPl3 guovteseksualitehtajisá guovteseksualitiehtajisá
guovteseksualitiehtta N Pl Acc PxSg1 guovteseksualitehtajdam guovteseksualitehtajdim guovteseksualitiehtajdam guovteseksualitiehtajdim
guovteseksualitiehtta N Pl Acc PxSg2 guovteseksualitehtajdat guovteseksualitehtajdit guovteseksualitiehtajdat guovteseksualitiehtajdit
guovteseksualitiehtta N Pl Acc PxSg3 guovteseksualitehtajdis guovteseksualitiehtajdis
guovteseksualitiehtta N Pl Acc PxDu1 guovteseksualitehtajdimme guovteseksualitiehtajdimme
guovteseksualitiehtta N Pl Acc PxDu2 guovteseksualitehtajdihtte guovteseksualitiehtajdihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Acc PxDu3 guovteseksualitehtajdiska guovteseksualitiehtajdiska
guovteseksualitiehtta N Pl Acc PxPl1 guovteseksualitehtajdimme guovteseksualitiehtajdimme
guovteseksualitiehtta N Pl Acc PxPl2 guovteseksualitehtajdihtte guovteseksualitiehtajdihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Acc PxPl3 guovteseksualitehtajdisá guovteseksualitiehtajdisá
guovteseksualitiehtta N Pl Ill PxSg1 guovteseksualitehtajdisám guovteseksualitiehtajdisám
guovteseksualitiehtta N Pl Ill PxSg2 guovteseksualitehtajdisát guovteseksualitiehtajdisát
guovteseksualitiehtta N Pl Ill PxSg3 guovteseksualitehtajdises guovteseksualitiehtajdises
guovteseksualitiehtta N Pl Ill PxDu1 guovteseksualitehtajdisema guovteseksualitiehtajdisema
guovteseksualitiehtta N Pl Ill PxDu2 guovteseksualitehtajdiseda guovteseksualitiehtajdiseda
guovteseksualitiehtta N Pl Ill PxDu3 guovteseksualitehtajdiseska guovteseksualitiehtajdiseska
guovteseksualitiehtta N Pl Ill PxPl1 guovteseksualitehtajdisema guovteseksualitiehtajdisema
guovteseksualitiehtta N Pl Ill PxPl2 guovteseksualitehtajdiseda guovteseksualitiehtajdiseda
guovteseksualitiehtta N Pl Ill PxPl3 guovteseksualitehtajdisesa guovteseksualitiehtajdisesa
guovteseksualitiehtta N Pl Ine PxSg1 guovteseksualitehtajnam guovteseksualitehtajnim guovteseksualitiehtajnam guovteseksualitiehtajnim
guovteseksualitiehtta N Pl Ine PxSg2 guovteseksualitehtajnat guovteseksualitehtajnit guovteseksualitiehtajnat guovteseksualitiehtajnit
guovteseksualitiehtta N Pl Ine PxSg3 guovteseksualitehtajnis guovteseksualitiehtajnis
guovteseksualitiehtta N Pl Ine PxDu1 guovteseksualitehtajnimme guovteseksualitiehtajnimme
guovteseksualitiehtta N Pl Ine PxDu2 guovteseksualitehtajnihtte guovteseksualitiehtajnihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Ine PxDu3 guovteseksualitehtajniska guovteseksualitiehtajniska
guovteseksualitiehtta N Pl Ine PxPl1 guovteseksualitehtajnimme guovteseksualitiehtajnimme
guovteseksualitiehtta N Pl Ine PxPl2 guovteseksualitehtajnihtte guovteseksualitiehtajnihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Ine PxPl3 guovteseksualitehtajnisá guovteseksualitiehtajnisá
guovteseksualitiehtta N Pl Ela PxSg1 guovteseksualitehtajstam guovteseksualitehtajstim guovteseksualitiehtajstam guovteseksualitiehtajstim
guovteseksualitiehtta N Pl Ela PxSg2 guovteseksualitehtajstat guovteseksualitehtajstit guovteseksualitiehtajstat guovteseksualitiehtajstit
guovteseksualitiehtta N Pl Ela PxSg3 guovteseksualitehtajstis guovteseksualitiehtajstis
guovteseksualitiehtta N Pl Ela PxDu1 guovteseksualitehtajstimme guovteseksualitiehtajstimme
guovteseksualitiehtta N Pl Ela PxDu2 guovteseksualitehtajstihtte guovteseksualitiehtajstihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Ela PxDu3 guovteseksualitehtajstiska guovteseksualitiehtajstiska
guovteseksualitiehtta N Pl Ela PxPl1 guovteseksualitehtajstimme guovteseksualitiehtajstimme
guovteseksualitiehtta N Pl Ela PxPl2 guovteseksualitehtajstihtte guovteseksualitiehtajstihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Ela PxPl3 guovteseksualitehtajstisá guovteseksualitiehtajstisá
guovteseksualitiehtta N Pl Com PxSg1 guovteseksualitehtajam guovteseksualitehtajim guovteseksualitiehtajam guovteseksualitiehtajim
guovteseksualitiehtta N Pl Com PxSg2 guovteseksualitehtajat guovteseksualitehtajit guovteseksualitiehtajat guovteseksualitiehtajit
guovteseksualitiehtta N Pl Com PxSg3 guovteseksualitehtajis guovteseksualitiehtajis
guovteseksualitiehtta N Pl Com PxDu1 guovteseksualitehtajimme guovteseksualitiehtajimme
guovteseksualitiehtta N Pl Com PxDu2 guovteseksualitehtajihtte guovteseksualitiehtajihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Com PxDu3 guovteseksualitehtajiska guovteseksualitiehtajiska
guovteseksualitiehtta N Pl Com PxPl1 guovteseksualitehtajimme guovteseksualitiehtajimme
guovteseksualitiehtta N Pl Com PxPl2 guovteseksualitehtajihtte guovteseksualitiehtajihtte
guovteseksualitiehtta N Pl Com PxPl3 guovteseksualitehtajisá guovteseksualitiehtajisáMorphological tags