The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

biseksualitiehtta: Noun (N)

biseksualitiehtta N Sg Nom biseksualitähtta biseksualitæhtta biseksualitiehtta
biseksualitiehtta N Sg Gen biseksualitehta biseksualitiehta
biseksualitiehtta N Sg Acc biseksualitehtav biseksualitiehtav
biseksualitiehtta N Sg Ill biseksualitähttaj biseksualitæhttaj biseksualitiehttaj
biseksualitiehtta N Sg Ine biseksualitehtan biseksualitiehtan
biseksualitiehtta N Sg Ela biseksualitehtas biseksualitiehtas
biseksualitiehtta N Sg Com biseksualitehtajn biseksualitehtajn biseksualitiehtajn biseksualitiehtajn
biseksualitiehtta N Pl Nom biseksualitehta biseksualitiehta
biseksualitiehtta N Pl Gen biseksualitehtaj biseksualitiehtaj
biseksualitiehtta N Pl Acc biseksualitehtajt biseksualitiehtajt
biseksualitiehtta N Pl Ill biseksualitehtajda biseksualitiehtajda
biseksualitiehtta N Pl Ine biseksualitehtajn biseksualitiehtajn
biseksualitiehtta N Pl Ela biseksualitehtajs biseksualitiehtajs
biseksualitiehtta N Pl Com biseksualitehtaj biseksualitiehtaj
biseksualitiehtta N Abe biseksualitehtada biseksualitehtadak biseksualitiehtada biseksualitiehtadak
biseksualitiehtta N Ess biseksualitähttan biseksualitæhttan biseksualitiehttan
biseksualitiehtta N Sg Nom PxSg1 biseksualitähttam biseksualitæhttam biseksualitiehttam
biseksualitiehtta N Sg Nom PxSg2 biseksualitähttat biseksualitæhttat biseksualitiehttat
biseksualitiehtta N Sg Nom PxDu1 biseksualitähttama biseksualitæhttama biseksualitiehttama
biseksualitiehtta N Sg Nom PxDu2 biseksualitähttada biseksualitæhttada biseksualitiehttada
biseksualitiehtta N Sg Nom PxPl1 biseksualitähttama biseksualitæhttama biseksualitiehttama
biseksualitiehtta N Sg Nom PxPl2 biseksualitähttada biseksualitæhttada biseksualitiehttada
biseksualitiehtta N Sg Gen PxSg1 biseksualitehtam biseksualitiehtam
biseksualitiehtta N Sg Gen PxSg2 biseksualitehtat biseksualitiehtat
biseksualitiehtta N Sg Gen PxSg3 biseksualitehtas biseksualitiehtas
biseksualitiehtta N Sg Gen PxDu1 biseksualitehtama biseksualitiehtama
biseksualitiehtta N Sg Gen PxDu2 biseksualitehtada biseksualitiehtada
biseksualitiehtta N Sg Gen PxDu3 biseksualitehtaska biseksualitiehtaska
biseksualitiehtta N Sg Gen PxPl1 biseksualitehtama biseksualitiehtama
biseksualitiehtta N Sg Gen PxPl2 biseksualitehtada biseksualitiehtada
biseksualitiehtta N Sg Gen PxPl3 biseksualitehtasa biseksualitiehtasa
biseksualitiehtta N Sg Acc PxSg1 biseksualitehtam biseksualitiehtam
biseksualitiehtta N Sg Acc PxSg2 biseksualitehtat biseksualitiehtat
biseksualitiehtta N Sg Acc PxSg3 biseksualitehtas biseksualitiehtas
biseksualitiehtta N Sg Acc PxDu1 biseksualitehtama biseksualitiehtama
biseksualitiehtta N Sg Acc PxDu2 biseksualitehtada biseksualitiehtada
biseksualitiehtta N Sg Acc PxDu3 biseksualitehtaska biseksualitiehtaska
biseksualitiehtta N Sg Acc PxPl1 biseksualitehtama biseksualitiehtama
biseksualitiehtta N Sg Acc PxPl2 biseksualitehtada biseksualitiehtada
biseksualitiehtta N Sg Acc PxPl3 biseksualitehtasa biseksualitiehtasa
biseksualitiehtta N Sg Ill PxSg1 biseksualitähttasim biseksualitæhttasim biseksualitiehttasim
biseksualitiehtta N Sg Ill PxSg2 biseksualitähttasit biseksualitæhttasit biseksualitiehttasit
biseksualitiehtta N Sg Ill PxSg3 biseksualitähttasis biseksualitæhttasis biseksualitiehttasis
biseksualitiehtta N Sg Ill PxDu1 biseksualitähttasimme biseksualitæhttasimme biseksualitiehttasimme
biseksualitiehtta N Sg Ill PxDu2 biseksualitähttasihtte biseksualitæhttasihtte biseksualitiehttasihtte
biseksualitiehtta N Sg Ill PxDu3 biseksualitähttasiska biseksualitæhttasiska biseksualitiehttasiska
biseksualitiehtta N Sg Ill PxPl1 biseksualitähttasimme biseksualitæhttasimme biseksualitiehttasimme
biseksualitiehtta N Sg Ill PxPl2 biseksualitähttasihtte biseksualitæhttasihtte biseksualitiehttasihtte
biseksualitiehtta N Sg Ill PxPl3 biseksualitähttasisá biseksualitæhttasisá biseksualitiehttasisá
biseksualitiehtta N Sg Ine PxSg1 biseksualitehtanam biseksualitehtanim biseksualitiehtanam biseksualitiehtanim
biseksualitiehtta N Sg Ine PxSg2 biseksualitehtanat biseksualitehtanit biseksualitiehtanat biseksualitiehtanit
biseksualitiehtta N Sg Ine PxSg3 biseksualitehtanis biseksualitiehtanis
biseksualitiehtta N Sg Ine PxDu1 biseksualitehtanimme biseksualitiehtanimme
biseksualitiehtta N Sg Ine PxDu2 biseksualitehtanihtte biseksualitiehtanihtte
biseksualitiehtta N Sg Ine PxDu3 biseksualitehtaniska biseksualitiehtaniska
biseksualitiehtta N Sg Ine PxPl1 biseksualitehtanimme biseksualitiehtanimme
biseksualitiehtta N Sg Ine PxPl2 biseksualitehtanihtte biseksualitiehtanihtte
biseksualitiehtta N Sg Ine PxPl3 biseksualitehtanisá biseksualitiehtanisá
biseksualitiehtta N Sg Ela PxSg1 biseksualitehtastam biseksualitehtastim biseksualitiehtastam biseksualitiehtastim
biseksualitiehtta N Sg Ela PxSg2 biseksualitehtastat biseksualitehtastit biseksualitiehtastat biseksualitiehtastit
biseksualitiehtta N Sg Ela PxSg3 biseksualitehtastis biseksualitiehtastis
biseksualitiehtta N Sg Ela PxDu1 biseksualitehtastimme biseksualitiehtastimme
biseksualitiehtta N Sg Ela PxDu2 biseksualitehtastihtte biseksualitiehtastihtte
biseksualitiehtta N Sg Ela PxDu3 biseksualitehtastiska biseksualitiehtastiska
biseksualitiehtta N Sg Ela PxPl1 biseksualitehtastimme biseksualitiehtastimme
biseksualitiehtta N Sg Ela PxPl2 biseksualitehtastihtte biseksualitiehtastihtte
biseksualitiehtta N Sg Ela PxPl3 biseksualitehtastisá biseksualitiehtastisá
biseksualitiehtta N Sg Com PxSg1 biseksualitehtajnam biseksualitehtajnim biseksualitehtajnam biseksualitehtajnim biseksualitiehtajnam biseksualitiehtajnim biseksualitiehtajnam biseksualitiehtajnim
biseksualitiehtta N Sg Com PxSg2 biseksualitehtajnat biseksualitehtajnit biseksualitehtajnat biseksualitehtajnit biseksualitiehtajnat biseksualitiehtajnit biseksualitiehtajnat biseksualitiehtajnit
biseksualitiehtta N Sg Com PxSg3 biseksualitehtajnis biseksualitehtajnis biseksualitiehtajnis biseksualitiehtajnis
biseksualitiehtta N Sg Com PxDu1 biseksualitehtajnimme biseksualitehtajnimme biseksualitiehtajnimme biseksualitiehtajnimme
biseksualitiehtta N Sg Com PxDu2 biseksualitehtajnihtte biseksualitehtajnihtte biseksualitiehtajnihtte biseksualitiehtajnihtte
biseksualitiehtta N Sg Com PxDu3 biseksualitehtajniska biseksualitehtajniska biseksualitiehtajniska biseksualitiehtajniska
biseksualitiehtta N Sg Com PxPl1 biseksualitehtajnimme biseksualitehtajnimme biseksualitiehtajnimme biseksualitiehtajnimme
biseksualitiehtta N Sg Com PxPl2 biseksualitehtajnihtte biseksualitehtajnihtte biseksualitiehtajnihtte biseksualitiehtajnihtte
biseksualitiehtta N Sg Com PxPl3 biseksualitehtajnisá biseksualitehtajnisá biseksualitiehtajnisá biseksualitiehtajnisá
biseksualitiehtta N Pl Nom PxSg1 biseksualitehtajam biseksualitehtajim biseksualitiehtajam biseksualitiehtajim
biseksualitiehtta N Pl Nom PxSg2 biseksualitehtajat biseksualitehtajit biseksualitiehtajat biseksualitiehtajit
biseksualitiehtta N Pl Nom PxSg3 biseksualitehtajis biseksualitiehtajis
biseksualitiehtta N Pl Nom PxDu1 biseksualitehtajimme biseksualitiehtajimme
biseksualitiehtta N Pl Nom PxDu2 biseksualitehtajihtte biseksualitiehtajihtte
biseksualitiehtta N Pl Nom PxDu3 biseksualitehtajiska biseksualitiehtajiska
biseksualitiehtta N Pl Nom PxPl1 biseksualitehtajimme biseksualitiehtajimme
biseksualitiehtta N Pl Nom PxPl2 biseksualitehtajihtte biseksualitiehtajihtte
biseksualitiehtta N Pl Nom PxPl3 biseksualitehtajisá biseksualitiehtajisá
biseksualitiehtta N Pl Gen PxSg1 biseksualitehtajam biseksualitehtajim biseksualitiehtajam biseksualitiehtajim
biseksualitiehtta N Pl Gen PxSg2 biseksualitehtajat biseksualitehtajit biseksualitiehtajat biseksualitiehtajit
biseksualitiehtta N Pl Gen PxSg3 biseksualitehtajis biseksualitiehtajis
biseksualitiehtta N Pl Gen PxDu1 biseksualitehtajimme biseksualitiehtajimme
biseksualitiehtta N Pl Gen PxDu2 biseksualitehtajihtte biseksualitiehtajihtte
biseksualitiehtta N Pl Gen PxDu3 biseksualitehtajiska biseksualitiehtajiska
biseksualitiehtta N Pl Gen PxPl1 biseksualitehtajimme biseksualitiehtajimme
biseksualitiehtta N Pl Gen PxPl2 biseksualitehtajihtte biseksualitiehtajihtte
biseksualitiehtta N Pl Gen PxPl3 biseksualitehtajisá biseksualitiehtajisá
biseksualitiehtta N Pl Acc PxSg1 biseksualitehtajdam biseksualitehtajdim biseksualitiehtajdam biseksualitiehtajdim
biseksualitiehtta N Pl Acc PxSg2 biseksualitehtajdat biseksualitehtajdit biseksualitiehtajdat biseksualitiehtajdit
biseksualitiehtta N Pl Acc PxSg3 biseksualitehtajdis biseksualitiehtajdis
biseksualitiehtta N Pl Acc PxDu1 biseksualitehtajdimme biseksualitiehtajdimme
biseksualitiehtta N Pl Acc PxDu2 biseksualitehtajdihtte biseksualitiehtajdihtte
biseksualitiehtta N Pl Acc PxDu3 biseksualitehtajdiska biseksualitiehtajdiska
biseksualitiehtta N Pl Acc PxPl1 biseksualitehtajdimme biseksualitiehtajdimme
biseksualitiehtta N Pl Acc PxPl2 biseksualitehtajdihtte biseksualitiehtajdihtte
biseksualitiehtta N Pl Acc PxPl3 biseksualitehtajdisá biseksualitiehtajdisá
biseksualitiehtta N Pl Ill PxSg1 biseksualitehtajdisám biseksualitiehtajdisám
biseksualitiehtta N Pl Ill PxSg2 biseksualitehtajdisát biseksualitiehtajdisát
biseksualitiehtta N Pl Ill PxSg3 biseksualitehtajdises biseksualitiehtajdises
biseksualitiehtta N Pl Ill PxDu1 biseksualitehtajdisema biseksualitiehtajdisema
biseksualitiehtta N Pl Ill PxDu2 biseksualitehtajdiseda biseksualitiehtajdiseda
biseksualitiehtta N Pl Ill PxDu3 biseksualitehtajdiseska biseksualitiehtajdiseska
biseksualitiehtta N Pl Ill PxPl1 biseksualitehtajdisema biseksualitiehtajdisema
biseksualitiehtta N Pl Ill PxPl2 biseksualitehtajdiseda biseksualitiehtajdiseda
biseksualitiehtta N Pl Ill PxPl3 biseksualitehtajdisesa biseksualitiehtajdisesa
biseksualitiehtta N Pl Ine PxSg1 biseksualitehtajnam biseksualitehtajnim biseksualitiehtajnam biseksualitiehtajnim
biseksualitiehtta N Pl Ine PxSg2 biseksualitehtajnat biseksualitehtajnit biseksualitiehtajnat biseksualitiehtajnit
biseksualitiehtta N Pl Ine PxSg3 biseksualitehtajnis biseksualitiehtajnis
biseksualitiehtta N Pl Ine PxDu1 biseksualitehtajnimme biseksualitiehtajnimme
biseksualitiehtta N Pl Ine PxDu2 biseksualitehtajnihtte biseksualitiehtajnihtte
biseksualitiehtta N Pl Ine PxDu3 biseksualitehtajniska biseksualitiehtajniska
biseksualitiehtta N Pl Ine PxPl1 biseksualitehtajnimme biseksualitiehtajnimme
biseksualitiehtta N Pl Ine PxPl2 biseksualitehtajnihtte biseksualitiehtajnihtte
biseksualitiehtta N Pl Ine PxPl3 biseksualitehtajnisá biseksualitiehtajnisá
biseksualitiehtta N Pl Ela PxSg1 biseksualitehtajstam biseksualitehtajstim biseksualitiehtajstam biseksualitiehtajstim
biseksualitiehtta N Pl Ela PxSg2 biseksualitehtajstat biseksualitehtajstit biseksualitiehtajstat biseksualitiehtajstit
biseksualitiehtta N Pl Ela PxSg3 biseksualitehtajstis biseksualitiehtajstis
biseksualitiehtta N Pl Ela PxDu1 biseksualitehtajstimme biseksualitiehtajstimme
biseksualitiehtta N Pl Ela PxDu2 biseksualitehtajstihtte biseksualitiehtajstihtte
biseksualitiehtta N Pl Ela PxDu3 biseksualitehtajstiska biseksualitiehtajstiska
biseksualitiehtta N Pl Ela PxPl1 biseksualitehtajstimme biseksualitiehtajstimme
biseksualitiehtta N Pl Ela PxPl2 biseksualitehtajstihtte biseksualitiehtajstihtte
biseksualitiehtta N Pl Ela PxPl3 biseksualitehtajstisá biseksualitiehtajstisá
biseksualitiehtta N Pl Com PxSg1 biseksualitehtajam biseksualitehtajim biseksualitiehtajam biseksualitiehtajim
biseksualitiehtta N Pl Com PxSg2 biseksualitehtajat biseksualitehtajit biseksualitiehtajat biseksualitiehtajit
biseksualitiehtta N Pl Com PxSg3 biseksualitehtajis biseksualitiehtajis
biseksualitiehtta N Pl Com PxDu1 biseksualitehtajimme biseksualitiehtajimme
biseksualitiehtta N Pl Com PxDu2 biseksualitehtajihtte biseksualitiehtajihtte
biseksualitiehtta N Pl Com PxDu3 biseksualitehtajiska biseksualitiehtajiska
biseksualitiehtta N Pl Com PxPl1 biseksualitehtajimme biseksualitiehtajimme
biseksualitiehtta N Pl Com PxPl2 biseksualitehtajihtte biseksualitiehtajihtte
biseksualitiehtta N Pl Com PxPl3 biseksualitehtajisá biseksualitiehtajisáMorphological tags