The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

aseksualitiehtta: Noun (N)

aseksualitiehtta N Sg Nom aseksualitähtta aseksualitæhtta aseksualitiehtta
aseksualitiehtta N Sg Gen aseksualitehta aseksualitiehta
aseksualitiehtta N Sg Acc aseksualitehtav aseksualitiehtav
aseksualitiehtta N Sg Ill aseksualitähttaj aseksualitæhttaj aseksualitiehttaj
aseksualitiehtta N Sg Ine aseksualitehtan aseksualitiehtan
aseksualitiehtta N Sg Ela aseksualitehtas aseksualitiehtas
aseksualitiehtta N Sg Com aseksualitehtajn aseksualitehtajn aseksualitiehtajn aseksualitiehtajn
aseksualitiehtta N Pl Nom aseksualitehta aseksualitiehta
aseksualitiehtta N Pl Gen aseksualitehtaj aseksualitiehtaj
aseksualitiehtta N Pl Acc aseksualitehtajt aseksualitiehtajt
aseksualitiehtta N Pl Ill aseksualitehtajda aseksualitiehtajda
aseksualitiehtta N Pl Ine aseksualitehtajn aseksualitiehtajn
aseksualitiehtta N Pl Ela aseksualitehtajs aseksualitiehtajs
aseksualitiehtta N Pl Com aseksualitehtaj aseksualitiehtaj
aseksualitiehtta N Abe aseksualitehtada aseksualitehtadak aseksualitiehtada aseksualitiehtadak
aseksualitiehtta N Ess aseksualitähttan aseksualitæhttan aseksualitiehttan
aseksualitiehtta N Sg Nom PxSg1 aseksualitähttam aseksualitæhttam aseksualitiehttam
aseksualitiehtta N Sg Nom PxSg2 aseksualitähttat aseksualitæhttat aseksualitiehttat
aseksualitiehtta N Sg Nom PxDu1 aseksualitähttama aseksualitæhttama aseksualitiehttama
aseksualitiehtta N Sg Nom PxDu2 aseksualitähttada aseksualitæhttada aseksualitiehttada
aseksualitiehtta N Sg Nom PxPl1 aseksualitähttama aseksualitæhttama aseksualitiehttama
aseksualitiehtta N Sg Nom PxPl2 aseksualitähttada aseksualitæhttada aseksualitiehttada
aseksualitiehtta N Sg Gen PxSg1 aseksualitehtam aseksualitiehtam
aseksualitiehtta N Sg Gen PxSg2 aseksualitehtat aseksualitiehtat
aseksualitiehtta N Sg Gen PxSg3 aseksualitehtas aseksualitiehtas
aseksualitiehtta N Sg Gen PxDu1 aseksualitehtama aseksualitiehtama
aseksualitiehtta N Sg Gen PxDu2 aseksualitehtada aseksualitiehtada
aseksualitiehtta N Sg Gen PxDu3 aseksualitehtaska aseksualitiehtaska
aseksualitiehtta N Sg Gen PxPl1 aseksualitehtama aseksualitiehtama
aseksualitiehtta N Sg Gen PxPl2 aseksualitehtada aseksualitiehtada
aseksualitiehtta N Sg Gen PxPl3 aseksualitehtasa aseksualitiehtasa
aseksualitiehtta N Sg Acc PxSg1 aseksualitehtam aseksualitiehtam
aseksualitiehtta N Sg Acc PxSg2 aseksualitehtat aseksualitiehtat
aseksualitiehtta N Sg Acc PxSg3 aseksualitehtas aseksualitiehtas
aseksualitiehtta N Sg Acc PxDu1 aseksualitehtama aseksualitiehtama
aseksualitiehtta N Sg Acc PxDu2 aseksualitehtada aseksualitiehtada
aseksualitiehtta N Sg Acc PxDu3 aseksualitehtaska aseksualitiehtaska
aseksualitiehtta N Sg Acc PxPl1 aseksualitehtama aseksualitiehtama
aseksualitiehtta N Sg Acc PxPl2 aseksualitehtada aseksualitiehtada
aseksualitiehtta N Sg Acc PxPl3 aseksualitehtasa aseksualitiehtasa
aseksualitiehtta N Sg Ill PxSg1 aseksualitähttasim aseksualitæhttasim aseksualitiehttasim
aseksualitiehtta N Sg Ill PxSg2 aseksualitähttasit aseksualitæhttasit aseksualitiehttasit
aseksualitiehtta N Sg Ill PxSg3 aseksualitähttasis aseksualitæhttasis aseksualitiehttasis
aseksualitiehtta N Sg Ill PxDu1 aseksualitähttasimme aseksualitæhttasimme aseksualitiehttasimme
aseksualitiehtta N Sg Ill PxDu2 aseksualitähttasihtte aseksualitæhttasihtte aseksualitiehttasihtte
aseksualitiehtta N Sg Ill PxDu3 aseksualitähttasiska aseksualitæhttasiska aseksualitiehttasiska
aseksualitiehtta N Sg Ill PxPl1 aseksualitähttasimme aseksualitæhttasimme aseksualitiehttasimme
aseksualitiehtta N Sg Ill PxPl2 aseksualitähttasihtte aseksualitæhttasihtte aseksualitiehttasihtte
aseksualitiehtta N Sg Ill PxPl3 aseksualitähttasisá aseksualitæhttasisá aseksualitiehttasisá
aseksualitiehtta N Sg Ine PxSg1 aseksualitehtanam aseksualitehtanim aseksualitiehtanam aseksualitiehtanim
aseksualitiehtta N Sg Ine PxSg2 aseksualitehtanat aseksualitehtanit aseksualitiehtanat aseksualitiehtanit
aseksualitiehtta N Sg Ine PxSg3 aseksualitehtanis aseksualitiehtanis
aseksualitiehtta N Sg Ine PxDu1 aseksualitehtanimme aseksualitiehtanimme
aseksualitiehtta N Sg Ine PxDu2 aseksualitehtanihtte aseksualitiehtanihtte
aseksualitiehtta N Sg Ine PxDu3 aseksualitehtaniska aseksualitiehtaniska
aseksualitiehtta N Sg Ine PxPl1 aseksualitehtanimme aseksualitiehtanimme
aseksualitiehtta N Sg Ine PxPl2 aseksualitehtanihtte aseksualitiehtanihtte
aseksualitiehtta N Sg Ine PxPl3 aseksualitehtanisá aseksualitiehtanisá
aseksualitiehtta N Sg Ela PxSg1 aseksualitehtastam aseksualitehtastim aseksualitiehtastam aseksualitiehtastim
aseksualitiehtta N Sg Ela PxSg2 aseksualitehtastat aseksualitehtastit aseksualitiehtastat aseksualitiehtastit
aseksualitiehtta N Sg Ela PxSg3 aseksualitehtastis aseksualitiehtastis
aseksualitiehtta N Sg Ela PxDu1 aseksualitehtastimme aseksualitiehtastimme
aseksualitiehtta N Sg Ela PxDu2 aseksualitehtastihtte aseksualitiehtastihtte
aseksualitiehtta N Sg Ela PxDu3 aseksualitehtastiska aseksualitiehtastiska
aseksualitiehtta N Sg Ela PxPl1 aseksualitehtastimme aseksualitiehtastimme
aseksualitiehtta N Sg Ela PxPl2 aseksualitehtastihtte aseksualitiehtastihtte
aseksualitiehtta N Sg Ela PxPl3 aseksualitehtastisá aseksualitiehtastisá
aseksualitiehtta N Sg Com PxSg1 aseksualitehtajnam aseksualitehtajnim aseksualitehtajnam aseksualitehtajnim aseksualitiehtajnam aseksualitiehtajnim aseksualitiehtajnam aseksualitiehtajnim
aseksualitiehtta N Sg Com PxSg2 aseksualitehtajnat aseksualitehtajnit aseksualitehtajnat aseksualitehtajnit aseksualitiehtajnat aseksualitiehtajnit aseksualitiehtajnat aseksualitiehtajnit
aseksualitiehtta N Sg Com PxSg3 aseksualitehtajnis aseksualitehtajnis aseksualitiehtajnis aseksualitiehtajnis
aseksualitiehtta N Sg Com PxDu1 aseksualitehtajnimme aseksualitehtajnimme aseksualitiehtajnimme aseksualitiehtajnimme
aseksualitiehtta N Sg Com PxDu2 aseksualitehtajnihtte aseksualitehtajnihtte aseksualitiehtajnihtte aseksualitiehtajnihtte
aseksualitiehtta N Sg Com PxDu3 aseksualitehtajniska aseksualitehtajniska aseksualitiehtajniska aseksualitiehtajniska
aseksualitiehtta N Sg Com PxPl1 aseksualitehtajnimme aseksualitehtajnimme aseksualitiehtajnimme aseksualitiehtajnimme
aseksualitiehtta N Sg Com PxPl2 aseksualitehtajnihtte aseksualitehtajnihtte aseksualitiehtajnihtte aseksualitiehtajnihtte
aseksualitiehtta N Sg Com PxPl3 aseksualitehtajnisá aseksualitehtajnisá aseksualitiehtajnisá aseksualitiehtajnisá
aseksualitiehtta N Pl Nom PxSg1 aseksualitehtajam aseksualitehtajim aseksualitiehtajam aseksualitiehtajim
aseksualitiehtta N Pl Nom PxSg2 aseksualitehtajat aseksualitehtajit aseksualitiehtajat aseksualitiehtajit
aseksualitiehtta N Pl Nom PxSg3 aseksualitehtajis aseksualitiehtajis
aseksualitiehtta N Pl Nom PxDu1 aseksualitehtajimme aseksualitiehtajimme
aseksualitiehtta N Pl Nom PxDu2 aseksualitehtajihtte aseksualitiehtajihtte
aseksualitiehtta N Pl Nom PxDu3 aseksualitehtajiska aseksualitiehtajiska
aseksualitiehtta N Pl Nom PxPl1 aseksualitehtajimme aseksualitiehtajimme
aseksualitiehtta N Pl Nom PxPl2 aseksualitehtajihtte aseksualitiehtajihtte
aseksualitiehtta N Pl Nom PxPl3 aseksualitehtajisá aseksualitiehtajisá
aseksualitiehtta N Pl Gen PxSg1 aseksualitehtajam aseksualitehtajim aseksualitiehtajam aseksualitiehtajim
aseksualitiehtta N Pl Gen PxSg2 aseksualitehtajat aseksualitehtajit aseksualitiehtajat aseksualitiehtajit
aseksualitiehtta N Pl Gen PxSg3 aseksualitehtajis aseksualitiehtajis
aseksualitiehtta N Pl Gen PxDu1 aseksualitehtajimme aseksualitiehtajimme
aseksualitiehtta N Pl Gen PxDu2 aseksualitehtajihtte aseksualitiehtajihtte
aseksualitiehtta N Pl Gen PxDu3 aseksualitehtajiska aseksualitiehtajiska
aseksualitiehtta N Pl Gen PxPl1 aseksualitehtajimme aseksualitiehtajimme
aseksualitiehtta N Pl Gen PxPl2 aseksualitehtajihtte aseksualitiehtajihtte
aseksualitiehtta N Pl Gen PxPl3 aseksualitehtajisá aseksualitiehtajisá
aseksualitiehtta N Pl Acc PxSg1 aseksualitehtajdam aseksualitehtajdim aseksualitiehtajdam aseksualitiehtajdim
aseksualitiehtta N Pl Acc PxSg2 aseksualitehtajdat aseksualitehtajdit aseksualitiehtajdat aseksualitiehtajdit
aseksualitiehtta N Pl Acc PxSg3 aseksualitehtajdis aseksualitiehtajdis
aseksualitiehtta N Pl Acc PxDu1 aseksualitehtajdimme aseksualitiehtajdimme
aseksualitiehtta N Pl Acc PxDu2 aseksualitehtajdihtte aseksualitiehtajdihtte
aseksualitiehtta N Pl Acc PxDu3 aseksualitehtajdiska aseksualitiehtajdiska
aseksualitiehtta N Pl Acc PxPl1 aseksualitehtajdimme aseksualitiehtajdimme
aseksualitiehtta N Pl Acc PxPl2 aseksualitehtajdihtte aseksualitiehtajdihtte
aseksualitiehtta N Pl Acc PxPl3 aseksualitehtajdisá aseksualitiehtajdisá
aseksualitiehtta N Pl Ill PxSg1 aseksualitehtajdisám aseksualitiehtajdisám
aseksualitiehtta N Pl Ill PxSg2 aseksualitehtajdisát aseksualitiehtajdisát
aseksualitiehtta N Pl Ill PxSg3 aseksualitehtajdises aseksualitiehtajdises
aseksualitiehtta N Pl Ill PxDu1 aseksualitehtajdisema aseksualitiehtajdisema
aseksualitiehtta N Pl Ill PxDu2 aseksualitehtajdiseda aseksualitiehtajdiseda
aseksualitiehtta N Pl Ill PxDu3 aseksualitehtajdiseska aseksualitiehtajdiseska
aseksualitiehtta N Pl Ill PxPl1 aseksualitehtajdisema aseksualitiehtajdisema
aseksualitiehtta N Pl Ill PxPl2 aseksualitehtajdiseda aseksualitiehtajdiseda
aseksualitiehtta N Pl Ill PxPl3 aseksualitehtajdisesa aseksualitiehtajdisesa
aseksualitiehtta N Pl Ine PxSg1 aseksualitehtajnam aseksualitehtajnim aseksualitiehtajnam aseksualitiehtajnim
aseksualitiehtta N Pl Ine PxSg2 aseksualitehtajnat aseksualitehtajnit aseksualitiehtajnat aseksualitiehtajnit
aseksualitiehtta N Pl Ine PxSg3 aseksualitehtajnis aseksualitiehtajnis
aseksualitiehtta N Pl Ine PxDu1 aseksualitehtajnimme aseksualitiehtajnimme
aseksualitiehtta N Pl Ine PxDu2 aseksualitehtajnihtte aseksualitiehtajnihtte
aseksualitiehtta N Pl Ine PxDu3 aseksualitehtajniska aseksualitiehtajniska
aseksualitiehtta N Pl Ine PxPl1 aseksualitehtajnimme aseksualitiehtajnimme
aseksualitiehtta N Pl Ine PxPl2 aseksualitehtajnihtte aseksualitiehtajnihtte
aseksualitiehtta N Pl Ine PxPl3 aseksualitehtajnisá aseksualitiehtajnisá
aseksualitiehtta N Pl Ela PxSg1 aseksualitehtajstam aseksualitehtajstim aseksualitiehtajstam aseksualitiehtajstim
aseksualitiehtta N Pl Ela PxSg2 aseksualitehtajstat aseksualitehtajstit aseksualitiehtajstat aseksualitiehtajstit
aseksualitiehtta N Pl Ela PxSg3 aseksualitehtajstis aseksualitiehtajstis
aseksualitiehtta N Pl Ela PxDu1 aseksualitehtajstimme aseksualitiehtajstimme
aseksualitiehtta N Pl Ela PxDu2 aseksualitehtajstihtte aseksualitiehtajstihtte
aseksualitiehtta N Pl Ela PxDu3 aseksualitehtajstiska aseksualitiehtajstiska
aseksualitiehtta N Pl Ela PxPl1 aseksualitehtajstimme aseksualitiehtajstimme
aseksualitiehtta N Pl Ela PxPl2 aseksualitehtajstihtte aseksualitiehtajstihtte
aseksualitiehtta N Pl Ela PxPl3 aseksualitehtajstisá aseksualitiehtajstisá
aseksualitiehtta N Pl Com PxSg1 aseksualitehtajam aseksualitehtajim aseksualitiehtajam aseksualitiehtajim
aseksualitiehtta N Pl Com PxSg2 aseksualitehtajat aseksualitehtajit aseksualitiehtajat aseksualitiehtajit
aseksualitiehtta N Pl Com PxSg3 aseksualitehtajis aseksualitiehtajis
aseksualitiehtta N Pl Com PxDu1 aseksualitehtajimme aseksualitiehtajimme
aseksualitiehtta N Pl Com PxDu2 aseksualitehtajihtte aseksualitiehtajihtte
aseksualitiehtta N Pl Com PxDu3 aseksualitehtajiska aseksualitiehtajiska
aseksualitiehtta N Pl Com PxPl1 aseksualitehtajimme aseksualitiehtajimme
aseksualitiehtta N Pl Com PxPl2 aseksualitehtajihtte aseksualitiehtajihtte
aseksualitiehtta N Pl Com PxPl3 aseksualitehtajisá aseksualitiehtajisáMorphological tags