The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

veahkadatgirjedoallu: veahkadatgirji+N+Cmp/SgNom+Cmp#doallu+N+Sg+Nom

veahkadatgirjedoallu N Sg Nom veahkadatgirjedoallu
veahkadatgirjedoallu N Sg Gen veahkadatgirjedoalo veahkadatgirjedoalu
veahkadatgirjedoallu N Sg Gen Allegro veahkadatgirjedoalo
veahkadatgirjedoallu N Sg Acc veahkadatgirjedoalu
veahkadatgirjedoallu N Sg Ill veahkadatgirjedollui
veahkadatgirjedoallu N Sg Loc veahkadatgirjedoalus
veahkadatgirjedoallu N Sg Com veahkadatgirjedoaluin
veahkadatgirjedoallu N Pl Nom veahkadatgirjedoalut
veahkadatgirjedoallu N Pl Gen veahkadatgirjedoaluid
veahkadatgirjedoallu N Pl Acc veahkadatgirjedoaluid
veahkadatgirjedoallu N Pl Ill veahkadatgirjedoaluide
veahkadatgirjedoallu N Pl Loc veahkadatgirjedoaluin
veahkadatgirjedoallu N Pl Com veahkadatgirjedoaluiguin
veahkadatgirjedoallu N Ess veahkadatgirjedoallun
veahkadatgirjedoallu N Sg Nom PxSg1 veahkadatgirjedollon
veahkadatgirjedoallu N Sg Nom PxSg2 veahkadatgirjedollot
veahkadatgirjedoallu N Sg Nom PxDu1 veahkadatgirjedollome
veahkadatgirjedoallu N Sg Nom PxDu2 veahkadatgirjedollode
veahkadatgirjedoallu N Sg Nom PxPl1 veahkadatgirjedollomet
veahkadatgirjedoallu N Sg Nom PxPl2 veahkadatgirjedollodet
veahkadatgirjedoallu N Sg Gen PxSg1 veahkadatgirjedollon
veahkadatgirjedoallu N Sg Gen PxSg2 veahkadatgirjedolot
veahkadatgirjedoallu N Sg Gen PxSg3 veahkadatgirjedoalus
veahkadatgirjedoallu N Sg Gen PxDu1 veahkadatgirjedollome
veahkadatgirjedoallu N Sg Gen PxDu2 veahkadatgirjedolode
veahkadatgirjedoallu N Sg Gen PxDu3 veahkadatgirjedoaluska
veahkadatgirjedoallu N Sg Gen PxPl1 veahkadatgirjedollomet
veahkadatgirjedoallu N Sg Gen PxPl2 veahkadatgirjedolodet
veahkadatgirjedoallu N Sg Gen PxPl3 veahkadatgirjedoaluset
veahkadatgirjedoallu N Sg Acc PxSg1 veahkadatgirjedollon
veahkadatgirjedoallu N Sg Acc PxSg2 veahkadatgirjedolot
veahkadatgirjedoallu N Sg Acc PxSg3 veahkadatgirjedoalus
veahkadatgirjedoallu N Sg Acc PxDu1 veahkadatgirjedollome
veahkadatgirjedoallu N Sg Acc PxDu2 veahkadatgirjedolode
veahkadatgirjedoallu N Sg Acc PxDu3 veahkadatgirjedoaluska
veahkadatgirjedoallu N Sg Acc PxPl1 veahkadatgirjedollomet
veahkadatgirjedoallu N Sg Acc PxPl2 veahkadatgirjedolodet
veahkadatgirjedoallu N Sg Acc PxPl3 veahkadatgirjedoaluset
veahkadatgirjedoallu N Sg Ill PxSg1 veahkadatgirjedollosan
veahkadatgirjedoallu N Sg Ill PxSg2 veahkadatgirjedollosat
veahkadatgirjedoallu N Sg Ill PxSg3 veahkadatgirjedollosis
veahkadatgirjedoallu N Sg Ill PxDu1 veahkadatgirjedolloseame
veahkadatgirjedoallu N Sg Ill PxDu2 veahkadatgirjedolloseatte
veahkadatgirjedoallu N Sg Ill PxDu3 veahkadatgirjedolloseaskka
veahkadatgirjedoallu N Sg Ill PxPl1 veahkadatgirjedolloseamet
veahkadatgirjedoallu N Sg Ill PxPl2 veahkadatgirjedolloseattet
veahkadatgirjedoallu N Sg Ill PxPl3 veahkadatgirjedolloseaset
veahkadatgirjedoallu N Sg Loc PxSg1 veahkadatgirjedoalustan
veahkadatgirjedoallu N Sg Loc PxSg2 veahkadatgirjedoalustat
veahkadatgirjedoallu N Sg Loc PxSg3 veahkadatgirjedoalustis
veahkadatgirjedoallu N Sg Loc PxDu1 veahkadatgirjedoalusteame
veahkadatgirjedoallu N Sg Loc PxDu2 veahkadatgirjedoalusteatte
veahkadatgirjedoallu N Sg Loc PxDu3 veahkadatgirjedoalusteaskka
veahkadatgirjedoallu N Sg Loc PxPl1 veahkadatgirjedoalusteamet
veahkadatgirjedoallu N Sg Loc PxPl2 veahkadatgirjedoalusteattet
veahkadatgirjedoallu N Sg Loc PxPl3 veahkadatgirjedoalusteaset
veahkadatgirjedoallu N Sg Com PxSg1 veahkadatgirjedoaluinan
veahkadatgirjedoallu N Sg Com PxSg2 veahkadatgirjedoaluinat
veahkadatgirjedoallu N Sg Com PxSg3 veahkadatgirjedoaluinis
veahkadatgirjedoallu N Sg Com PxDu1 veahkadatgirjedoaluineame
veahkadatgirjedoallu N Sg Com PxDu2 veahkadatgirjedoaluineatte
veahkadatgirjedoallu N Sg Com PxDu3 veahkadatgirjedoaluineaskka
veahkadatgirjedoallu N Sg Com PxPl1 veahkadatgirjedoaluineamet
veahkadatgirjedoallu N Sg Com PxPl2 veahkadatgirjedoaluineattet
veahkadatgirjedoallu N Sg Com PxPl3 veahkadatgirjedoaluineaset
veahkadatgirjedoallu N Pl Gen PxSg1 veahkadatgirjedoaluidan
veahkadatgirjedoallu N Pl Gen PxSg2 veahkadatgirjedoaluidat
veahkadatgirjedoallu N Pl Gen PxSg3 veahkadatgirjedoaluidis
veahkadatgirjedoallu N Pl Gen PxDu1 veahkadatgirjedoaluideame
veahkadatgirjedoallu N Pl Gen PxDu2 veahkadatgirjedoaluideatte
veahkadatgirjedoallu N Pl Gen PxDu3 veahkadatgirjedoaluideaskka
veahkadatgirjedoallu N Pl Gen PxPl1 veahkadatgirjedoaluideamet
veahkadatgirjedoallu N Pl Gen PxPl2 veahkadatgirjedoaluideattet
veahkadatgirjedoallu N Pl Gen PxPl3 veahkadatgirjedoaluideaset
veahkadatgirjedoallu N Pl Acc PxSg1 veahkadatgirjedoaluidan
veahkadatgirjedoallu N Pl Acc PxSg2 veahkadatgirjedoaluidat
veahkadatgirjedoallu N Pl Acc PxSg3 veahkadatgirjedoaluidis
veahkadatgirjedoallu N Pl Acc PxDu1 veahkadatgirjedoaluideame
veahkadatgirjedoallu N Pl Acc PxDu2 veahkadatgirjedoaluideatte
veahkadatgirjedoallu N Pl Acc PxDu3 veahkadatgirjedoaluideaskka
veahkadatgirjedoallu N Pl Acc PxPl1 veahkadatgirjedoaluideamet
veahkadatgirjedoallu N Pl Acc PxPl2 veahkadatgirjedoaluideattet
veahkadatgirjedoallu N Pl Acc PxPl3 veahkadatgirjedoaluideaset
veahkadatgirjedoallu N Pl Ill PxSg1 veahkadatgirjedoaluidasan
veahkadatgirjedoallu N Pl Ill PxSg2 veahkadatgirjedoaluidasat
veahkadatgirjedoallu N Pl Ill PxSg3 veahkadatgirjedoaluidasas
veahkadatgirjedoallu N Pl Ill PxDu1 veahkadatgirjedoaluidasame
veahkadatgirjedoallu N Pl Ill PxDu2 veahkadatgirjedoaluidasade
veahkadatgirjedoallu N Pl Ill PxDu3 veahkadatgirjedoaluidasaska
veahkadatgirjedoallu N Pl Ill PxPl1 veahkadatgirjedoaluidasamet
veahkadatgirjedoallu N Pl Ill PxPl2 veahkadatgirjedoaluidasadet
veahkadatgirjedoallu N Pl Ill PxPl3 veahkadatgirjedoaluidasaset
veahkadatgirjedoallu N Pl Loc PxSg1 veahkadatgirjedoaluinan
veahkadatgirjedoallu N Pl Loc PxSg2 veahkadatgirjedoaluinat
veahkadatgirjedoallu N Pl Loc PxSg3 veahkadatgirjedoaluinis
veahkadatgirjedoallu N Pl Loc PxDu1 veahkadatgirjedoaluineame
veahkadatgirjedoallu N Pl Loc PxDu2 veahkadatgirjedoaluineatte
veahkadatgirjedoallu N Pl Loc PxDu3 veahkadatgirjedoaluineaskka
veahkadatgirjedoallu N Pl Loc PxPl1 veahkadatgirjedoaluineamet
veahkadatgirjedoallu N Pl Loc PxPl2 veahkadatgirjedoaluineattet
veahkadatgirjedoallu N Pl Loc PxPl3 veahkadatgirjedoaluineaset
veahkadatgirjedoallu N Pl Com PxSg1 veahkadatgirjedoaluidanguin
veahkadatgirjedoallu N Pl Com PxSg2 veahkadatgirjedoaluidatguin
veahkadatgirjedoallu N Pl Com PxSg3 veahkadatgirjedoaluidisguin
veahkadatgirjedoallu N Pl Com PxDu1 veahkadatgirjedoaluideameguin
veahkadatgirjedoallu N Pl Com PxDu2 veahkadatgirjedoaluideatteguin
veahkadatgirjedoallu N Pl Com PxDu3 veahkadatgirjedoaluideaskkaguin
veahkadatgirjedoallu N Pl Com PxPl1 veahkadatgirjedoaluideametguin
veahkadatgirjedoallu N Pl Com PxPl2 veahkadatgirjedoaluideattetguin
veahkadatgirjedoallu N Pl Com PxPl3 veahkadatgirjedoaluideasetguin
veahkadatgirjedoallu N Ess PxSg1 veahkadatgirjedoallunan
veahkadatgirjedoallu N Ess PxSg2 veahkadatgirjedoallunat
veahkadatgirjedoallu N Ess PxSg3 veahkadatgirjedoallunis
veahkadatgirjedoallu N Ess PxDu1 veahkadatgirjedoalluneame
veahkadatgirjedoallu N Ess PxDu2 veahkadatgirjedoalluneatte
veahkadatgirjedoallu N Ess PxDu3 veahkadatgirjedoalluneaskka
veahkadatgirjedoallu N Ess PxPl1 veahkadatgirjedoalluneamet
veahkadatgirjedoallu N Ess PxPl2 veahkadatgirjedoalluneattet
veahkadatgirjedoallu N Ess PxPl3 veahkadatgirjedoalluneasetMorphological tags