The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

rehkenastinmearka: rehkenastin+N+Cmp/SgNom+Cmp#mearka+N+Sg+Nom

rehkenastinmearka N Sg Nom rehkenastinmearka
rehkenastinmearka N Sg Gen rehkenastinmearkka
rehkenastinmearka N Sg Gen Allegro rehkenastinmearkka
rehkenastinmearka N Sg Acc rehkenastinmearkka
rehkenastinmearka N Sg Ill rehkenastinmerkii
rehkenastinmearka N Sg Loc rehkenastinmearkkas
rehkenastinmearka N Sg Com rehkenastinmearkkain
rehkenastinmearka N Pl Nom rehkenastinmearkkat
rehkenastinmearka N Pl Gen rehkenastinmearkkaid
rehkenastinmearka N Pl Acc rehkenastinmearkkaid
rehkenastinmearka N Pl Ill rehkenastinmearkkaide
rehkenastinmearka N Pl Loc rehkenastinmearkkain
rehkenastinmearka N Pl Com rehkenastinmearkkaiguin
rehkenastinmearka N Ess rehkenastinmearkan
rehkenastinmearka N Sg Nom PxSg1 rehkenastinmearkan
rehkenastinmearka N Sg Nom PxSg2 rehkenastinmearkat
rehkenastinmearka N Sg Nom PxDu1 rehkenastinmearkame
rehkenastinmearka N Sg Nom PxDu2 rehkenastinmearkade
rehkenastinmearka N Sg Nom PxPl1 rehkenastinmearkamet
rehkenastinmearka N Sg Nom PxPl2 rehkenastinmearkadet
rehkenastinmearka N Sg Gen PxSg1 rehkenastinmearkan
rehkenastinmearka N Sg Gen PxSg2 rehkenastinmearkkat
rehkenastinmearka N Sg Gen PxSg3 rehkenastinmearkkas
rehkenastinmearka N Sg Gen PxDu1 rehkenastinmearkame
rehkenastinmearka N Sg Gen PxDu2 rehkenastinmearkkade
rehkenastinmearka N Sg Gen PxDu3 rehkenastinmearkkaska
rehkenastinmearka N Sg Gen PxPl1 rehkenastinmearkamet
rehkenastinmearka N Sg Gen PxPl2 rehkenastinmearkkadet
rehkenastinmearka N Sg Gen PxPl3 rehkenastinmearkkaset
rehkenastinmearka N Sg Acc PxSg1 rehkenastinmearkan
rehkenastinmearka N Sg Acc PxSg2 rehkenastinmearkkat
rehkenastinmearka N Sg Acc PxSg3 rehkenastinmearkkas
rehkenastinmearka N Sg Acc PxDu1 rehkenastinmearkame
rehkenastinmearka N Sg Acc PxDu2 rehkenastinmearkkade
rehkenastinmearka N Sg Acc PxDu3 rehkenastinmearkkaska
rehkenastinmearka N Sg Acc PxPl1 rehkenastinmearkamet
rehkenastinmearka N Sg Acc PxPl2 rehkenastinmearkkadet
rehkenastinmearka N Sg Acc PxPl3 rehkenastinmearkkaset
rehkenastinmearka N Sg Ill PxSg1 rehkenastinmearkasan
rehkenastinmearka N Sg Ill PxSg2 rehkenastinmearkasat
rehkenastinmearka N Sg Ill PxSg3 rehkenastinmearkasis
rehkenastinmearka N Sg Ill PxDu1 rehkenastinmearkaseame
rehkenastinmearka N Sg Ill PxDu2 rehkenastinmearkaseatte
rehkenastinmearka N Sg Ill PxDu3 rehkenastinmearkaseaskka
rehkenastinmearka N Sg Ill PxPl1 rehkenastinmearkaseamet
rehkenastinmearka N Sg Ill PxPl2 rehkenastinmearkaseattet
rehkenastinmearka N Sg Ill PxPl3 rehkenastinmearkaseaset
rehkenastinmearka N Sg Loc PxSg1 rehkenastinmearkkastan
rehkenastinmearka N Sg Loc PxSg2 rehkenastinmearkkastat
rehkenastinmearka N Sg Loc PxSg3 rehkenastinmearkkastis
rehkenastinmearka N Sg Loc PxDu1 rehkenastinmearkkasteame
rehkenastinmearka N Sg Loc PxDu2 rehkenastinmearkkasteatte
rehkenastinmearka N Sg Loc PxDu3 rehkenastinmearkkasteaskka
rehkenastinmearka N Sg Loc PxPl1 rehkenastinmearkkasteamet
rehkenastinmearka N Sg Loc PxPl2 rehkenastinmearkkasteattet
rehkenastinmearka N Sg Loc PxPl3 rehkenastinmearkkasteaset
rehkenastinmearka N Sg Com PxSg1 rehkenastinmearkkainan
rehkenastinmearka N Sg Com PxSg2 rehkenastinmearkkainat
rehkenastinmearka N Sg Com PxSg3 rehkenastinmearkkainis
rehkenastinmearka N Sg Com PxDu1 rehkenastinmearkkaineame
rehkenastinmearka N Sg Com PxDu2 rehkenastinmearkkaineatte
rehkenastinmearka N Sg Com PxDu3 rehkenastinmearkkaineaskka
rehkenastinmearka N Sg Com PxPl1 rehkenastinmearkkaineamet
rehkenastinmearka N Sg Com PxPl2 rehkenastinmearkkaineattet
rehkenastinmearka N Sg Com PxPl3 rehkenastinmearkkaineaset
rehkenastinmearka N Pl Gen PxSg1 rehkenastinmearkkaidan
rehkenastinmearka N Pl Gen PxSg2 rehkenastinmearkkaidat
rehkenastinmearka N Pl Gen PxSg3 rehkenastinmearkkaidis
rehkenastinmearka N Pl Gen PxDu1 rehkenastinmearkkaideame
rehkenastinmearka N Pl Gen PxDu2 rehkenastinmearkkaideatte
rehkenastinmearka N Pl Gen PxDu3 rehkenastinmearkkaideaskka
rehkenastinmearka N Pl Gen PxPl1 rehkenastinmearkkaideamet
rehkenastinmearka N Pl Gen PxPl2 rehkenastinmearkkaideattet
rehkenastinmearka N Pl Gen PxPl3 rehkenastinmearkkaideaset
rehkenastinmearka N Pl Acc PxSg1 rehkenastinmearkkaidan
rehkenastinmearka N Pl Acc PxSg2 rehkenastinmearkkaidat
rehkenastinmearka N Pl Acc PxSg3 rehkenastinmearkkaidis
rehkenastinmearka N Pl Acc PxDu1 rehkenastinmearkkaideame
rehkenastinmearka N Pl Acc PxDu2 rehkenastinmearkkaideatte
rehkenastinmearka N Pl Acc PxDu3 rehkenastinmearkkaideaskka
rehkenastinmearka N Pl Acc PxPl1 rehkenastinmearkkaideamet
rehkenastinmearka N Pl Acc PxPl2 rehkenastinmearkkaideattet
rehkenastinmearka N Pl Acc PxPl3 rehkenastinmearkkaideaset
rehkenastinmearka N Pl Ill PxSg1 rehkenastinmearkkaidasan
rehkenastinmearka N Pl Ill PxSg2 rehkenastinmearkkaidasat
rehkenastinmearka N Pl Ill PxSg3 rehkenastinmearkkaidasas
rehkenastinmearka N Pl Ill PxDu1 rehkenastinmearkkaidasame
rehkenastinmearka N Pl Ill PxDu2 rehkenastinmearkkaidasade
rehkenastinmearka N Pl Ill PxDu3 rehkenastinmearkkaidasaska
rehkenastinmearka N Pl Ill PxPl1 rehkenastinmearkkaidasamet
rehkenastinmearka N Pl Ill PxPl2 rehkenastinmearkkaidasadet
rehkenastinmearka N Pl Ill PxPl3 rehkenastinmearkkaidasaset
rehkenastinmearka N Pl Loc PxSg1 rehkenastinmearkkainan
rehkenastinmearka N Pl Loc PxSg2 rehkenastinmearkkainat
rehkenastinmearka N Pl Loc PxSg3 rehkenastinmearkkainis
rehkenastinmearka N Pl Loc PxDu1 rehkenastinmearkkaineame
rehkenastinmearka N Pl Loc PxDu2 rehkenastinmearkkaineatte
rehkenastinmearka N Pl Loc PxDu3 rehkenastinmearkkaineaskka
rehkenastinmearka N Pl Loc PxPl1 rehkenastinmearkkaineamet
rehkenastinmearka N Pl Loc PxPl2 rehkenastinmearkkaineattet
rehkenastinmearka N Pl Loc PxPl3 rehkenastinmearkkaineaset
rehkenastinmearka N Pl Com PxSg1 rehkenastinmearkkaidanguin
rehkenastinmearka N Pl Com PxSg2 rehkenastinmearkkaidatguin
rehkenastinmearka N Pl Com PxSg3 rehkenastinmearkkaidisguin
rehkenastinmearka N Pl Com PxDu1 rehkenastinmearkkaideameguin
rehkenastinmearka N Pl Com PxDu2 rehkenastinmearkkaideatteguin
rehkenastinmearka N Pl Com PxDu3 rehkenastinmearkkaideaskkaguin
rehkenastinmearka N Pl Com PxPl1 rehkenastinmearkkaideametguin
rehkenastinmearka N Pl Com PxPl2 rehkenastinmearkkaideattetguin
rehkenastinmearka N Pl Com PxPl3 rehkenastinmearkkaideasetguin
rehkenastinmearka N Ess PxSg1 rehkenastinmearkanan
rehkenastinmearka N Ess PxSg2 rehkenastinmearkanat
rehkenastinmearka N Ess PxSg3 rehkenastinmearkanis
rehkenastinmearka N Ess PxDu1 rehkenastinmearkaneame
rehkenastinmearka N Ess PxDu2 rehkenastinmearkaneatte
rehkenastinmearka N Ess PxDu3 rehkenastinmearkaneaskka
rehkenastinmearka N Ess PxPl1 rehkenastinmearkaneamet
rehkenastinmearka N Ess PxPl2 rehkenastinmearkaneattet
rehkenastinmearka N Ess PxPl3 rehkenastinmearkaneaset

rehkenastinmearka: rehkenastit+V+TV+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#mearka+N+Sg+Nom

rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Nom rehkenastinmearka
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Gen rehkenastinmearkka
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Gen Allegro rehkenastinmearkka
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Acc rehkenastinmearkka
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Ill rehkenastinmerkii
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Loc rehkenastinmearkkas
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Com rehkenastinmearkkain
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Nom rehkenastinmearkkat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Gen rehkenastinmearkkaid
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Acc rehkenastinmearkkaid
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Ill rehkenastinmearkkaide
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Loc rehkenastinmearkkain
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Com rehkenastinmearkkaiguin
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Ess rehkenastinmearkan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Nom PxSg1 rehkenastinmearkan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Nom PxSg2 rehkenastinmearkat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Nom PxDu1 rehkenastinmearkame
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Nom PxDu2 rehkenastinmearkade
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Nom PxPl1 rehkenastinmearkamet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Nom PxPl2 rehkenastinmearkadet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Gen PxSg1 rehkenastinmearkan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Gen PxSg2 rehkenastinmearkkat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Gen PxSg3 rehkenastinmearkkas
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Gen PxDu1 rehkenastinmearkame
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Gen PxDu2 rehkenastinmearkkade
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Gen PxDu3 rehkenastinmearkkaska
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Gen PxPl1 rehkenastinmearkamet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Gen PxPl2 rehkenastinmearkkadet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Gen PxPl3 rehkenastinmearkkaset
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Acc PxSg1 rehkenastinmearkan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Acc PxSg2 rehkenastinmearkkat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Acc PxSg3 rehkenastinmearkkas
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Acc PxDu1 rehkenastinmearkame
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Acc PxDu2 rehkenastinmearkkade
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Acc PxDu3 rehkenastinmearkkaska
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Acc PxPl1 rehkenastinmearkamet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Acc PxPl2 rehkenastinmearkkadet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Acc PxPl3 rehkenastinmearkkaset
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Ill PxSg1 rehkenastinmearkasan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Ill PxSg2 rehkenastinmearkasat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Ill PxSg3 rehkenastinmearkasis
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Ill PxDu1 rehkenastinmearkaseame
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Ill PxDu2 rehkenastinmearkaseatte
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Ill PxDu3 rehkenastinmearkaseaskka
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Ill PxPl1 rehkenastinmearkaseamet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Ill PxPl2 rehkenastinmearkaseattet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Ill PxPl3 rehkenastinmearkaseaset
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Loc PxSg1 rehkenastinmearkkastan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Loc PxSg2 rehkenastinmearkkastat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Loc PxSg3 rehkenastinmearkkastis
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Loc PxDu1 rehkenastinmearkkasteame
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Loc PxDu2 rehkenastinmearkkasteatte
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Loc PxDu3 rehkenastinmearkkasteaskka
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Loc PxPl1 rehkenastinmearkkasteamet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Loc PxPl2 rehkenastinmearkkasteattet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Loc PxPl3 rehkenastinmearkkasteaset
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Com PxSg1 rehkenastinmearkkainan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Com PxSg2 rehkenastinmearkkainat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Com PxSg3 rehkenastinmearkkainis
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Com PxDu1 rehkenastinmearkkaineame
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Com PxDu2 rehkenastinmearkkaineatte
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Com PxDu3 rehkenastinmearkkaineaskka
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Com PxPl1 rehkenastinmearkkaineamet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Com PxPl2 rehkenastinmearkkaineattet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Sg Com PxPl3 rehkenastinmearkkaineaset
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Gen PxSg1 rehkenastinmearkkaidan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Gen PxSg2 rehkenastinmearkkaidat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Gen PxSg3 rehkenastinmearkkaidis
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Gen PxDu1 rehkenastinmearkkaideame
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Gen PxDu2 rehkenastinmearkkaideatte
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Gen PxDu3 rehkenastinmearkkaideaskka
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Gen PxPl1 rehkenastinmearkkaideamet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Gen PxPl2 rehkenastinmearkkaideattet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Gen PxPl3 rehkenastinmearkkaideaset
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Acc PxSg1 rehkenastinmearkkaidan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Acc PxSg2 rehkenastinmearkkaidat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Acc PxSg3 rehkenastinmearkkaidis
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Acc PxDu1 rehkenastinmearkkaideame
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Acc PxDu2 rehkenastinmearkkaideatte
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Acc PxDu3 rehkenastinmearkkaideaskka
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Acc PxPl1 rehkenastinmearkkaideamet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Acc PxPl2 rehkenastinmearkkaideattet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Acc PxPl3 rehkenastinmearkkaideaset
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Ill PxSg1 rehkenastinmearkkaidasan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Ill PxSg2 rehkenastinmearkkaidasat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Ill PxSg3 rehkenastinmearkkaidasas
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Ill PxDu1 rehkenastinmearkkaidasame
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Ill PxDu2 rehkenastinmearkkaidasade
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Ill PxDu3 rehkenastinmearkkaidasaska
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Ill PxPl1 rehkenastinmearkkaidasamet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Ill PxPl2 rehkenastinmearkkaidasadet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Ill PxPl3 rehkenastinmearkkaidasaset
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Loc PxSg1 rehkenastinmearkkainan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Loc PxSg2 rehkenastinmearkkainat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Loc PxSg3 rehkenastinmearkkainis
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Loc PxDu1 rehkenastinmearkkaineame
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Loc PxDu2 rehkenastinmearkkaineatte
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Loc PxDu3 rehkenastinmearkkaineaskka
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Loc PxPl1 rehkenastinmearkkaineamet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Loc PxPl2 rehkenastinmearkkaineattet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Loc PxPl3 rehkenastinmearkkaineaset
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Com PxSg1 rehkenastinmearkkaidanguin
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Com PxSg2 rehkenastinmearkkaidatguin
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Com PxSg3 rehkenastinmearkkaidisguin
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Com PxDu1 rehkenastinmearkkaideameguin
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Com PxDu2 rehkenastinmearkkaideatteguin
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Com PxDu3 rehkenastinmearkkaideaskkaguin
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Com PxPl1 rehkenastinmearkkaideametguin
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Com PxPl2 rehkenastinmearkkaideattetguin
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Pl Com PxPl3 rehkenastinmearkkaideasetguin
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Ess PxSg1 rehkenastinmearkanan
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Ess PxSg2 rehkenastinmearkanat
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Ess PxSg3 rehkenastinmearkanis
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Ess PxDu1 rehkenastinmearkaneame
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Ess PxDu2 rehkenastinmearkaneatte
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Ess PxDu3 rehkenastinmearkaneaskka
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Ess PxPl1 rehkenastinmearkaneamet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Ess PxPl2 rehkenastinmearkaneattet
rehkenastit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#mearka N Ess PxPl3 rehkenastinmearkaneaset

Other forms

rehkenastit+Err/Orth+V+TV+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#mearka+N+Sg+Nom
Morphological tags