The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

ordnet: Verb (V)

ordnet V Inf ordnet
ordnet V Ind Prs Sg1 ordnen
ordnet V Ind Prs Sg2 ordnet
ordnet V Ind Prs Sg3 ordne
ordnet V Ind Prs Du1 ordnejetne
ordnet V Ind Prs Du2 ordnebeahtti
ordnet V Ind Prs Du3 ordneba
ordnet V Ind Prs Pl1 ordnet
ordnet V Ind Prs Pl2 ordnebehtet
ordnet V Ind Prs Pl3 ordnejit
ordnet V Ind Prs ConNeg ordne
ordnet V Ind Prt Sg1 ordnejedjen ordnejin
ordnet V Ind Prt Sg2 ordnejedjet ordnejit
ordnet V Ind Prt Sg3 ordnii
ordnet V Ind Prt Du1 ordniime
ordnet V Ind Prt Du2 ordniide
ordnet V Ind Prt Du3 ordniiga
ordnet V Ind Prt Pl1 ordniimet
ordnet V Ind Prt Pl2 ordniidet
ordnet V Ind Prt Pl3 ordneje ordnejedje
ordnet V Ind Prt ConNeg ordnen
ordnet V Cond Prs Sg1 ordneledjen ordnelin ordnešedjen ordnešin
ordnet V Cond Prs Sg2 ordneledjet ordnelit ordnešedjet ordnešit
ordnet V Cond Prs Sg3 ordnelii ordnešii
ordnet V Cond Prs Du1 ordneleimme ordnešeimme
ordnet V Cond Prs Du2 ordneleidde ordnešeidde
ordnet V Cond Prs Du3 ordneleigga ordnešeigga
ordnet V Cond Prs Pl1 ordneleimmet ordnešeimmet
ordnet V Cond Prs Pl2 ordneleiddet ordnešeiddet
ordnet V Cond Prs Pl3 ordnele ordneledje ordneše ordnešedje
ordnet V Cond Prs ConNeg ordnele ordneše
ordnet V Imprt Sg1 ordnejehkon
ordnet V Imprt Sg2 ordne
ordnet V Imprt Sg3 ordnejehkos ordnejus
ordnet V Imprt Du1 ordnejeadnu ordnejeahkku
ordnet V Imprt Du2 ordnejeahkki
ordnet V Imprt Du3 ordnejehkoska
ordnet V Imprt Pl1 ordnejeahkkot ordnejeatnot ordnejednot ordnejehkot
ordnet V Imprt Pl2 ordnejehket
ordnet V Imprt Pl3 ordnejehkoset
ordnet V Imprt ConNeg ordne
ordnet V Pot Prs Sg1 ordnežan
ordnet V Pot Prs Sg2 ordnežat
ordnet V Pot Prs Sg3 ordneš ordneža
ordnet V Pot Prs Du1 ordnežetne
ordnet V Pot Prs Du2 ordnežeahppi
ordnet V Pot Prs Du3 ordnežeaba
ordnet V Pot Prs Pl1 ordnežat ordnežit
ordnet V Pot Prs Pl2 ordnežehpet
ordnet V Pot Prs Pl3 ordnežit
ordnet V Pot Prs ConNeg ordneš
ordnet V PrfPrc ordnen
ordnet V PrsPrc ordnejeaddji
ordnet V Sup ordnežit
ordnet V VAbess ordnehaga ordnekeahttá ordnekeahttájin
ordnet V Ger ordnedettiin ordnediin ordnedin
ordnet V Ger PxSg1 ordnedettiinan
ordnet V Ger PxSg2 ordnedettiinat
ordnet V Ger PxSg3 ordnedettiinis
ordnet V Ger PxDu1 ordnedettiineame
ordnet V Ger PxDu2 ordnedettiineatte
ordnet V Ger PxDu3 ordnedettiineaskka
ordnet V Ger PxPl1 ordnedettiineamet
ordnet V Ger PxPl2 ordnedettiineattet
ordnet V Ger PxPl3 ordnedettiineaset
ordnet V Actio Nom ordnen
ordnet V Actio Gen ordnen
ordnet V Actio Loc ordnemis
ordnet V Actio Ess ordneme ordnemen ordnemin
ordnet V Actio Com ordnemiinMorphological tags