The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

matrikkelnummar: Noun (N)

matrikkelnummar N Sg Nom matrikkelnummar matrikkelnummir matrikkelnummár
matrikkelnummar N Sg Gen matrikkelnummara matrikkelnummira matrikkelnummára
matrikkelnummar N Sg Acc matrikkelnummara matrikkelnummira matrikkelnummára
matrikkelnummar N Sg Ill matrikkelnummarii matrikkelnummirii matrikkelnummárii
matrikkelnummar N Sg Loc matrikkelnummaris matrikkelnummiris matrikkelnummáris
matrikkelnummar N Sg Com matrikkelnummariin matrikkelnummiriin matrikkelnummáriin
matrikkelnummar N Pl Nom matrikkelnummarat matrikkelnummirat matrikkelnummárat
matrikkelnummar N Pl Gen matrikkelnummariid matrikkelnummiriid matrikkelnummáriid
matrikkelnummar N Pl Acc matrikkelnummariid matrikkelnummiriid matrikkelnummáriid
matrikkelnummar N Pl Ill matrikkelnummariidda matrikkelnummiriidda matrikkelnummáriidda
matrikkelnummar N Pl Loc matrikkelnummariin matrikkelnummiriin matrikkelnummáriin
matrikkelnummar N Pl Com matrikkelnummariiguin matrikkelnummiriiguin matrikkelnummáriiguin
matrikkelnummar N Ess matrikkelnummarin matrikkelnummirin matrikkelnummárin
matrikkelnummar N Sg Nom PxSg1 matrikkelnummaran matrikkelnummiran matrikkelnummáran
matrikkelnummar N Sg Nom PxSg2 matrikkelnummarat matrikkelnummirat matrikkelnummárat
matrikkelnummar N Sg Nom PxDu1 matrikkelnummareame matrikkelnummireame matrikkelnummáreame
matrikkelnummar N Sg Nom PxDu2 matrikkelnummareatte matrikkelnummireatte matrikkelnummáreatte
matrikkelnummar N Sg Nom PxPl1 matrikkelnummareamet matrikkelnummireamet matrikkelnummáreamet
matrikkelnummar N Sg Nom PxPl2 matrikkelnummareattet matrikkelnummireattet matrikkelnummáreattet
matrikkelnummar N Sg Gen PxSg1 matrikkelnummaran matrikkelnummiran matrikkelnummáran
matrikkelnummar N Sg Gen PxSg2 matrikkelnummarat matrikkelnummirat matrikkelnummárat
matrikkelnummar N Sg Gen PxSg3 matrikkelnummaris matrikkelnummiris matrikkelnummáris
matrikkelnummar N Sg Gen PxDu1 matrikkelnummareame matrikkelnummireame matrikkelnummáreame
matrikkelnummar N Sg Gen PxDu2 matrikkelnummareatte matrikkelnummireatte matrikkelnummáreatte
matrikkelnummar N Sg Gen PxDu3 matrikkelnummareaskka matrikkelnummireaskka matrikkelnummáreaskka
matrikkelnummar N Sg Gen PxPl1 matrikkelnummareamet matrikkelnummireamet matrikkelnummáreamet
matrikkelnummar N Sg Gen PxPl2 matrikkelnummareattet matrikkelnummireattet matrikkelnummáreattet
matrikkelnummar N Sg Gen PxPl3 matrikkelnummareaset matrikkelnummireaset matrikkelnummáreaset
matrikkelnummar N Sg Acc PxSg1 matrikkelnummaran matrikkelnummiran matrikkelnummáran
matrikkelnummar N Sg Acc PxSg2 matrikkelnummarat matrikkelnummirat matrikkelnummárat
matrikkelnummar N Sg Acc PxSg3 matrikkelnummaris matrikkelnummiris matrikkelnummáris
matrikkelnummar N Sg Acc PxDu1 matrikkelnummareame matrikkelnummireame matrikkelnummáreame
matrikkelnummar N Sg Acc PxDu2 matrikkelnummareatte matrikkelnummireatte matrikkelnummáreatte
matrikkelnummar N Sg Acc PxDu3 matrikkelnummareaskka matrikkelnummireaskka matrikkelnummáreaskka
matrikkelnummar N Sg Acc PxPl1 matrikkelnummareamet matrikkelnummireamet matrikkelnummáreamet
matrikkelnummar N Sg Acc PxPl2 matrikkelnummareattet matrikkelnummireattet matrikkelnummáreattet
matrikkelnummar N Sg Acc PxPl3 matrikkelnummareaset matrikkelnummireaset matrikkelnummáreaset
matrikkelnummar N Sg Ill PxSg1 matrikkelnummarasan matrikkelnummirasan matrikkelnummárasan
matrikkelnummar N Sg Ill PxSg2 matrikkelnummarasat matrikkelnummirasat matrikkelnummárasat
matrikkelnummar N Sg Ill PxSg3 matrikkelnummarasas matrikkelnummirasas matrikkelnummárasas
matrikkelnummar N Sg Ill PxDu1 matrikkelnummarasame matrikkelnummirasame matrikkelnummárasame
matrikkelnummar N Sg Ill PxDu2 matrikkelnummarasade matrikkelnummirasade matrikkelnummárasade
matrikkelnummar N Sg Ill PxDu3 matrikkelnummarasaska matrikkelnummirasaska matrikkelnummárasaska
matrikkelnummar N Sg Ill PxPl1 matrikkelnummarasamet matrikkelnummirasamet matrikkelnummárasamet
matrikkelnummar N Sg Ill PxPl2 matrikkelnummarasadet matrikkelnummirasadet matrikkelnummárasadet
matrikkelnummar N Sg Ill PxPl3 matrikkelnummarasaset matrikkelnummirasaset matrikkelnummárasaset
matrikkelnummar N Sg Loc PxSg1 matrikkelnummaristtán matrikkelnummiristtán matrikkelnummáristtán
matrikkelnummar N Sg Loc PxSg2 matrikkelnummaristtát matrikkelnummiristtát matrikkelnummáristtát
matrikkelnummar N Sg Loc PxSg3 matrikkelnummaristtis matrikkelnummiristtis matrikkelnummáristtis
matrikkelnummar N Sg Loc PxDu1 matrikkelnummaristtáme matrikkelnummiristtáme matrikkelnummáristtáme
matrikkelnummar N Sg Loc PxDu2 matrikkelnummaristtáde matrikkelnummiristtáde matrikkelnummáristtáde
matrikkelnummar N Sg Loc PxDu3 matrikkelnummaristtiska matrikkelnummiristtiska matrikkelnummáristtiska
matrikkelnummar N Sg Loc PxPl1 matrikkelnummaristtámet matrikkelnummiristtámet matrikkelnummáristtámet
matrikkelnummar N Sg Loc PxPl2 matrikkelnummaristtádet matrikkelnummiristtádet matrikkelnummáristtádet
matrikkelnummar N Sg Loc PxPl3 matrikkelnummaristtiset matrikkelnummiristtiset matrikkelnummáristtiset
matrikkelnummar N Sg Com PxSg1 matrikkelnummariinnán matrikkelnummiriinnán matrikkelnummáriinnán
matrikkelnummar N Sg Com PxSg2 matrikkelnummariinnát matrikkelnummiriinnát matrikkelnummáriinnát
matrikkelnummar N Sg Com PxSg3 matrikkelnummariinnis matrikkelnummiriinnis matrikkelnummáriinnis
matrikkelnummar N Sg Com PxDu1 matrikkelnummariinnáme matrikkelnummiriinnáme matrikkelnummáriinnáme
matrikkelnummar N Sg Com PxDu2 matrikkelnummariinnáde matrikkelnummiriinnáde matrikkelnummáriinnáde
matrikkelnummar N Sg Com PxDu3 matrikkelnummariinniska matrikkelnummiriinniska matrikkelnummáriinniska
matrikkelnummar N Sg Com PxPl1 matrikkelnummariinnámet matrikkelnummiriinnámet matrikkelnummáriinnámet
matrikkelnummar N Sg Com PxPl2 matrikkelnummariinnádet matrikkelnummiriinnádet matrikkelnummáriinnádet
matrikkelnummar N Sg Com PxPl3 matrikkelnummariinniset matrikkelnummiriinniset matrikkelnummáriinniset
matrikkelnummar N Pl Gen PxSg1 matrikkelnummariiddán matrikkelnummiriiddán matrikkelnummáriiddán
matrikkelnummar N Pl Gen PxSg2 matrikkelnummariiddát matrikkelnummiriiddát matrikkelnummáriiddát
matrikkelnummar N Pl Gen PxSg3 matrikkelnummariiddis matrikkelnummiriiddis matrikkelnummáriiddis
matrikkelnummar N Pl Gen PxDu1 matrikkelnummariiddáme matrikkelnummiriiddáme matrikkelnummáriiddáme
matrikkelnummar N Pl Gen PxDu2 matrikkelnummariiddáde matrikkelnummiriiddáde matrikkelnummáriiddáde
matrikkelnummar N Pl Gen PxDu3 matrikkelnummariiddiska matrikkelnummiriiddiska matrikkelnummáriiddiska
matrikkelnummar N Pl Gen PxPl1 matrikkelnummariiddámet matrikkelnummiriiddámet matrikkelnummáriiddámet
matrikkelnummar N Pl Gen PxPl2 matrikkelnummariiddádet matrikkelnummiriiddádet matrikkelnummáriiddádet
matrikkelnummar N Pl Gen PxPl3 matrikkelnummariiddiset matrikkelnummiriiddiset matrikkelnummáriiddiset
matrikkelnummar N Pl Acc PxSg1 matrikkelnummariiddán matrikkelnummiriiddán matrikkelnummáriiddán
matrikkelnummar N Pl Acc PxSg2 matrikkelnummariiddát matrikkelnummiriiddát matrikkelnummáriiddát
matrikkelnummar N Pl Acc PxSg3 matrikkelnummariiddis matrikkelnummiriiddis matrikkelnummáriiddis
matrikkelnummar N Pl Acc PxDu1 matrikkelnummariiddáme matrikkelnummiriiddáme matrikkelnummáriiddáme
matrikkelnummar N Pl Acc PxDu2 matrikkelnummariiddáde matrikkelnummiriiddáde matrikkelnummáriiddáde
matrikkelnummar N Pl Acc PxDu3 matrikkelnummariiddiska matrikkelnummiriiddiska matrikkelnummáriiddiska
matrikkelnummar N Pl Acc PxPl1 matrikkelnummariiddámet matrikkelnummiriiddámet matrikkelnummáriiddámet
matrikkelnummar N Pl Acc PxPl2 matrikkelnummariiddádet matrikkelnummiriiddádet matrikkelnummáriiddádet
matrikkelnummar N Pl Acc PxPl3 matrikkelnummariiddiset matrikkelnummiriiddiset matrikkelnummáriiddiset
matrikkelnummar N Pl Ill PxSg1 matrikkelnummariiddásan matrikkelnummiriiddásan matrikkelnummáriiddásan
matrikkelnummar N Pl Ill PxSg2 matrikkelnummariiddásat matrikkelnummiriiddásat matrikkelnummáriiddásat
matrikkelnummar N Pl Ill PxSg3 matrikkelnummariiddásis matrikkelnummiriiddásis matrikkelnummáriiddásis
matrikkelnummar N Pl Ill PxDu1 matrikkelnummariiddáseame matrikkelnummiriiddáseame matrikkelnummáriiddáseame
matrikkelnummar N Pl Ill PxDu2 matrikkelnummariiddáseatte matrikkelnummiriiddáseatte matrikkelnummáriiddáseatte
matrikkelnummar N Pl Ill PxDu3 matrikkelnummariiddáseaskka matrikkelnummiriiddáseaskka matrikkelnummáriiddáseaskka
matrikkelnummar N Pl Ill PxPl1 matrikkelnummariiddáseamet matrikkelnummiriiddáseamet matrikkelnummáriiddáseamet
matrikkelnummar N Pl Ill PxPl2 matrikkelnummariiddáseattet matrikkelnummiriiddáseattet matrikkelnummáriiddáseattet
matrikkelnummar N Pl Ill PxPl3 matrikkelnummariiddáseaset matrikkelnummiriiddáseaset matrikkelnummáriiddáseaset
matrikkelnummar N Pl Loc PxSg1 matrikkelnummariinnán matrikkelnummiriinnán matrikkelnummáriinnán
matrikkelnummar N Pl Loc PxSg2 matrikkelnummariinnát matrikkelnummiriinnát matrikkelnummáriinnát
matrikkelnummar N Pl Loc PxSg3 matrikkelnummariinnis matrikkelnummiriinnis matrikkelnummáriinnis
matrikkelnummar N Pl Loc PxDu1 matrikkelnummariinnáme matrikkelnummiriinnáme matrikkelnummáriinnáme
matrikkelnummar N Pl Loc PxDu2 matrikkelnummariinnáde matrikkelnummiriinnáde matrikkelnummáriinnáde
matrikkelnummar N Pl Loc PxDu3 matrikkelnummariinniska matrikkelnummiriinniska matrikkelnummáriinniska
matrikkelnummar N Pl Loc PxPl1 matrikkelnummariinnámet matrikkelnummiriinnámet matrikkelnummáriinnámet
matrikkelnummar N Pl Loc PxPl2 matrikkelnummariinnádet matrikkelnummiriinnádet matrikkelnummáriinnádet
matrikkelnummar N Pl Loc PxPl3 matrikkelnummariinniset matrikkelnummiriinniset matrikkelnummáriinniset
matrikkelnummar N Pl Com PxSg1 matrikkelnummariiddánguin matrikkelnummiriiddánguin matrikkelnummáriiddánguin
matrikkelnummar N Pl Com PxSg2 matrikkelnummariiddátguin matrikkelnummiriiddátguin matrikkelnummáriiddátguin
matrikkelnummar N Pl Com PxSg3 matrikkelnummariiddisguin matrikkelnummiriiddisguin matrikkelnummáriiddisguin
matrikkelnummar N Pl Com PxDu1 matrikkelnummariiddámeguin matrikkelnummiriiddámeguin matrikkelnummáriiddámeguin
matrikkelnummar N Pl Com PxDu2 matrikkelnummariiddádeguin matrikkelnummiriiddádeguin matrikkelnummáriiddádeguin
matrikkelnummar N Pl Com PxDu3 matrikkelnummariiddiskaguin matrikkelnummiriiddiskaguin matrikkelnummáriiddiskaguin
matrikkelnummar N Pl Com PxPl1 matrikkelnummariiddámetguin matrikkelnummiriiddámetguin matrikkelnummáriiddámetguin
matrikkelnummar N Pl Com PxPl2 matrikkelnummariiddádetguin matrikkelnummiriiddádetguin matrikkelnummáriiddádetguin
matrikkelnummar N Pl Com PxPl3 matrikkelnummariiddisetguin matrikkelnummiriiddisetguin matrikkelnummáriiddisetguinMorphological tags