The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

kredihttarehket: Noun (N)

kredihttarehket N Sg Nom kredihttarehket
kredihttarehket N Sg Gen kredihttarehkega
kredihttarehket N Sg Acc kredihttarehkega
kredihttarehket N Sg Ill kredihttarehkegii
kredihttarehket N Sg Loc kredihttarehkegis
kredihttarehket N Sg Com kredihttarehkegiin
kredihttarehket N Pl Nom kredihttarehkegat
kredihttarehket N Pl Gen kredihttarehkegiid
kredihttarehket N Pl Acc kredihttarehkegiid
kredihttarehket N Pl Ill kredihttarehkegiidda
kredihttarehket N Pl Loc kredihttarehkegiin
kredihttarehket N Pl Com kredihttarehkegiiguin
kredihttarehket N Ess kredihttarehkegin
kredihttarehket N Sg Nom PxSg1 kredihttarehkegan
kredihttarehket N Sg Nom PxSg2 kredihttarehkegat
kredihttarehket N Sg Nom PxDu1 kredihttarehkegeame
kredihttarehket N Sg Nom PxDu2 kredihttarehkegeatte
kredihttarehket N Sg Nom PxPl1 kredihttarehkegeamet
kredihttarehket N Sg Nom PxPl2 kredihttarehkegeattet
kredihttarehket N Sg Gen PxSg1 kredihttarehkegan
kredihttarehket N Sg Gen PxSg2 kredihttarehkegat
kredihttarehket N Sg Gen PxSg3 kredihttarehkegis
kredihttarehket N Sg Gen PxDu1 kredihttarehkegeame
kredihttarehket N Sg Gen PxDu2 kredihttarehkegeatte
kredihttarehket N Sg Gen PxDu3 kredihttarehkegeaskka
kredihttarehket N Sg Gen PxPl1 kredihttarehkegeamet
kredihttarehket N Sg Gen PxPl2 kredihttarehkegeattet
kredihttarehket N Sg Gen PxPl3 kredihttarehkegeaset
kredihttarehket N Sg Acc PxSg1 kredihttarehkegan
kredihttarehket N Sg Acc PxSg2 kredihttarehkegat
kredihttarehket N Sg Acc PxSg3 kredihttarehkegis
kredihttarehket N Sg Acc PxDu1 kredihttarehkegeame
kredihttarehket N Sg Acc PxDu2 kredihttarehkegeatte
kredihttarehket N Sg Acc PxDu3 kredihttarehkegeaskka
kredihttarehket N Sg Acc PxPl1 kredihttarehkegeamet
kredihttarehket N Sg Acc PxPl2 kredihttarehkegeattet
kredihttarehket N Sg Acc PxPl3 kredihttarehkegeaset
kredihttarehket N Sg Ill PxSg1 kredihttarehkegasan
kredihttarehket N Sg Ill PxSg2 kredihttarehkegasat
kredihttarehket N Sg Ill PxSg3 kredihttarehkegasas
kredihttarehket N Sg Ill PxDu1 kredihttarehkegasame
kredihttarehket N Sg Ill PxDu2 kredihttarehkegasade
kredihttarehket N Sg Ill PxDu3 kredihttarehkegasaska
kredihttarehket N Sg Ill PxPl1 kredihttarehkegasamet
kredihttarehket N Sg Ill PxPl2 kredihttarehkegasadet
kredihttarehket N Sg Ill PxPl3 kredihttarehkegasaset
kredihttarehket N Sg Loc PxSg1 kredihttarehkegisttán
kredihttarehket N Sg Loc PxSg2 kredihttarehkegisttát
kredihttarehket N Sg Loc PxSg3 kredihttarehkegisttis
kredihttarehket N Sg Loc PxDu1 kredihttarehkegisttáme
kredihttarehket N Sg Loc PxDu2 kredihttarehkegisttáde
kredihttarehket N Sg Loc PxDu3 kredihttarehkegisttiska
kredihttarehket N Sg Loc PxPl1 kredihttarehkegisttámet
kredihttarehket N Sg Loc PxPl2 kredihttarehkegisttádet
kredihttarehket N Sg Loc PxPl3 kredihttarehkegisttiset
kredihttarehket N Sg Com PxSg1 kredihttarehkegiinnán
kredihttarehket N Sg Com PxSg2 kredihttarehkegiinnát
kredihttarehket N Sg Com PxSg3 kredihttarehkegiinnis
kredihttarehket N Sg Com PxDu1 kredihttarehkegiinnáme
kredihttarehket N Sg Com PxDu2 kredihttarehkegiinnáde
kredihttarehket N Sg Com PxDu3 kredihttarehkegiinniska
kredihttarehket N Sg Com PxPl1 kredihttarehkegiinnámet
kredihttarehket N Sg Com PxPl2 kredihttarehkegiinnádet
kredihttarehket N Sg Com PxPl3 kredihttarehkegiinniset
kredihttarehket N Pl Gen PxSg1 kredihttarehkegiiddán
kredihttarehket N Pl Gen PxSg2 kredihttarehkegiiddát
kredihttarehket N Pl Gen PxSg3 kredihttarehkegiiddis
kredihttarehket N Pl Gen PxDu1 kredihttarehkegiiddáme
kredihttarehket N Pl Gen PxDu2 kredihttarehkegiiddáde
kredihttarehket N Pl Gen PxDu3 kredihttarehkegiiddiska
kredihttarehket N Pl Gen PxPl1 kredihttarehkegiiddámet
kredihttarehket N Pl Gen PxPl2 kredihttarehkegiiddádet
kredihttarehket N Pl Gen PxPl3 kredihttarehkegiiddiset
kredihttarehket N Pl Acc PxSg1 kredihttarehkegiiddán
kredihttarehket N Pl Acc PxSg2 kredihttarehkegiiddát
kredihttarehket N Pl Acc PxSg3 kredihttarehkegiiddis
kredihttarehket N Pl Acc PxDu1 kredihttarehkegiiddáme
kredihttarehket N Pl Acc PxDu2 kredihttarehkegiiddáde
kredihttarehket N Pl Acc PxDu3 kredihttarehkegiiddiska
kredihttarehket N Pl Acc PxPl1 kredihttarehkegiiddámet
kredihttarehket N Pl Acc PxPl2 kredihttarehkegiiddádet
kredihttarehket N Pl Acc PxPl3 kredihttarehkegiiddiset
kredihttarehket N Pl Ill PxSg1 kredihttarehkegiiddásan
kredihttarehket N Pl Ill PxSg2 kredihttarehkegiiddásat
kredihttarehket N Pl Ill PxSg3 kredihttarehkegiiddásis
kredihttarehket N Pl Ill PxDu1 kredihttarehkegiiddáseame
kredihttarehket N Pl Ill PxDu2 kredihttarehkegiiddáseatte
kredihttarehket N Pl Ill PxDu3 kredihttarehkegiiddáseaskka
kredihttarehket N Pl Ill PxPl1 kredihttarehkegiiddáseamet
kredihttarehket N Pl Ill PxPl2 kredihttarehkegiiddáseattet
kredihttarehket N Pl Ill PxPl3 kredihttarehkegiiddáseaset
kredihttarehket N Pl Loc PxSg1 kredihttarehkegiinnán
kredihttarehket N Pl Loc PxSg2 kredihttarehkegiinnát
kredihttarehket N Pl Loc PxSg3 kredihttarehkegiinnis
kredihttarehket N Pl Loc PxDu1 kredihttarehkegiinnáme
kredihttarehket N Pl Loc PxDu2 kredihttarehkegiinnáde
kredihttarehket N Pl Loc PxDu3 kredihttarehkegiinniska
kredihttarehket N Pl Loc PxPl1 kredihttarehkegiinnámet
kredihttarehket N Pl Loc PxPl2 kredihttarehkegiinnádet
kredihttarehket N Pl Loc PxPl3 kredihttarehkegiinniset
kredihttarehket N Pl Com PxSg1 kredihttarehkegiiddánguin
kredihttarehket N Pl Com PxSg2 kredihttarehkegiiddátguin
kredihttarehket N Pl Com PxSg3 kredihttarehkegiiddisguin
kredihttarehket N Pl Com PxDu1 kredihttarehkegiiddámeguin
kredihttarehket N Pl Com PxDu2 kredihttarehkegiiddádeguin
kredihttarehket N Pl Com PxDu3 kredihttarehkegiiddiskaguin
kredihttarehket N Pl Com PxPl1 kredihttarehkegiiddámetguin
kredihttarehket N Pl Com PxPl2 kredihttarehkegiiddádetguin
kredihttarehket N Pl Com PxPl3 kredihttarehkegiiddisetguinMorphological tags