The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

kantuvra: Noun (N)

kantuvra N Sg Nom konttor kontuvra kontor kantuvra gánttor gántuvra gántor
kantuvra N Sg Gen konttora kontuvrra kontora kantuvrra gánttora gántuvrra gántora
kantuvra N Sg Gen Allegro kontuvrra kantuvrra gántuvrra
kantuvra N Sg Acc konttora kontuvrra kontora kantuvrra gánttora gántuvrra gántora
kantuvra N Sg Ill konttorii kontuvrii kontorii kantuvrii gánttorii gántuvrii gántorii
kantuvra N Sg Loc konttoris kontuvrras kontoris kantuvrras gánttoris gántuvrras gántoris
kantuvra N Sg Com konttoriin kontuvrrain kontoriin kantuvrrain gánttoriin gántuvrrain gántoriin
kantuvra N Pl Nom konttorat kontuvrrat kontorat kantuvrrat gánttorat gántuvrrat gántorat
kantuvra N Pl Gen konttoriid kontuvrraid kontoriid kantuvrraid gánttoriid gántuvrraid gántoriid
kantuvra N Pl Acc konttoriid kontuvrraid kontoriid kantuvrraid gánttoriid gántuvrraid gántoriid
kantuvra N Pl Ill konttoriidda kontuvrraide kontoriidda kantuvrraide gánttoriidda gántuvrraide gántoriidda
kantuvra N Pl Loc konttoriin kontuvrrain kontoriin kantuvrrain gánttoriin gántuvrrain gántoriin
kantuvra N Pl Com konttoriiguin kontuvrraiguin kontoriiguin kantuvrraiguin gánttoriiguin gántuvrraiguin gántoriiguin
kantuvra N Ess konttorin kontuvran kontorin kantuvran gánttorin gántuvran gántorin
kantuvra N Sg Nom PxSg1 konttoran kontuvran kontoran kantuvran gánttoran gántuvran gántoran
kantuvra N Sg Nom PxSg2 konttorat kontuvrat kontorat kantuvrat gánttorat gántuvrat gántorat
kantuvra N Sg Nom PxDu1 konttoreame kontuvrame kontoreame kantuvrame gánttoreame gántuvrame gántoreame
kantuvra N Sg Nom PxDu2 konttoreatte kontuvrade kontoreatte kantuvrade gánttoreatte gántuvrade gántoreatte
kantuvra N Sg Nom PxPl1 konttoreamet kontuvramet kontoreamet kantuvramet gánttoreamet gántuvramet gántoreamet
kantuvra N Sg Nom PxPl2 konttoreattet kontuvradet kontoreattet kantuvradet gánttoreattet gántuvradet gántoreattet
kantuvra N Sg Gen PxSg1 konttoran kontuvran kontoran kantuvran gánttoran gántuvran gántoran
kantuvra N Sg Gen PxSg2 konttorat kontuvrrat kontorat kantuvrrat gánttorat gántuvrrat gántorat
kantuvra N Sg Gen PxSg3 konttoris kontuvrras kontoris kantuvrras gánttoris gántuvrras gántoris
kantuvra N Sg Gen PxDu1 konttoreame kontuvrame kontoreame kantuvrame gánttoreame gántuvrame gántoreame
kantuvra N Sg Gen PxDu2 konttoreatte kontuvrrade kontoreatte kantuvrrade gánttoreatte gántuvrrade gántoreatte
kantuvra N Sg Gen PxDu3 konttoreaskka kontuvrraska kontoreaskka kantuvrraska gánttoreaskka gántuvrraska gántoreaskka
kantuvra N Sg Gen PxPl1 konttoreamet kontuvramet kontoreamet kantuvramet gánttoreamet gántuvramet gántoreamet
kantuvra N Sg Gen PxPl2 konttoreattet kontuvrradet kontoreattet kantuvrradet gánttoreattet gántuvrradet gántoreattet
kantuvra N Sg Gen PxPl3 konttoreaset kontuvrraset kontoreaset kantuvrraset gánttoreaset gántuvrraset gántoreaset
kantuvra N Sg Acc PxSg1 konttoran kontuvran kontoran kantuvran gánttoran gántuvran gántoran
kantuvra N Sg Acc PxSg2 konttorat kontuvrrat kontorat kantuvrrat gánttorat gántuvrrat gántorat
kantuvra N Sg Acc PxSg3 konttoris kontuvrras kontoris kantuvrras gánttoris gántuvrras gántoris
kantuvra N Sg Acc PxDu1 konttoreame kontuvrame kontoreame kantuvrame gánttoreame gántuvrame gántoreame
kantuvra N Sg Acc PxDu2 konttoreatte kontuvrrade kontoreatte kantuvrrade gánttoreatte gántuvrrade gántoreatte
kantuvra N Sg Acc PxDu3 konttoreaskka kontuvrraska kontoreaskka kantuvrraska gánttoreaskka gántuvrraska gántoreaskka
kantuvra N Sg Acc PxPl1 konttoreamet kontuvramet kontoreamet kantuvramet gánttoreamet gántuvramet gántoreamet
kantuvra N Sg Acc PxPl2 konttoreattet kontuvrradet kontoreattet kantuvrradet gánttoreattet gántuvrradet gántoreattet
kantuvra N Sg Acc PxPl3 konttoreaset kontuvrraset kontoreaset kantuvrraset gánttoreaset gántuvrraset gántoreaset
kantuvra N Sg Ill PxSg1 konttorasan kontuvrasan kontorasan kantuvrasan gánttorasan gántuvrasan gántorasan
kantuvra N Sg Ill PxSg2 konttorasat kontuvrasat kontorasat kantuvrasat gánttorasat gántuvrasat gántorasat
kantuvra N Sg Ill PxSg3 konttorasas kontuvrasis kontorasas kantuvrasis gánttorasas gántuvrasis gántorasas
kantuvra N Sg Ill PxDu1 konttorasame kontuvraseame kontorasame kantuvraseame gánttorasame gántuvraseame gántorasame
kantuvra N Sg Ill PxDu2 konttorasade kontuvraseatte kontorasade kantuvraseatte gánttorasade gántuvraseatte gántorasade
kantuvra N Sg Ill PxDu3 konttorasaska kontuvraseaskka kontorasaska kantuvraseaskka gánttorasaska gántuvraseaskka gántorasaska
kantuvra N Sg Ill PxPl1 konttorasamet kontuvraseamet kontorasamet kantuvraseamet gánttorasamet gántuvraseamet gántorasamet
kantuvra N Sg Ill PxPl2 konttorasadet kontuvraseattet kontorasadet kantuvraseattet gánttorasadet gántuvraseattet gántorasadet
kantuvra N Sg Ill PxPl3 konttorasaset kontuvraseaset kontorasaset kantuvraseaset gánttorasaset gántuvraseaset gántorasaset
kantuvra N Sg Loc PxSg1 konttoristtán kontuvrrastan kontoristtán kantuvrrastan gánttoristtán gántuvrrastan gántoristtán
kantuvra N Sg Loc PxSg2 konttoristtát kontuvrrastat kontoristtát kantuvrrastat gánttoristtát gántuvrrastat gántoristtát
kantuvra N Sg Loc PxSg3 konttoristtis kontuvrrastis kontoristtis kantuvrrastis gánttoristtis gántuvrrastis gántoristtis
kantuvra N Sg Loc PxDu1 konttoristtáme kontuvrrasteame kontoristtáme kantuvrrasteame gánttoristtáme gántuvrrasteame gántoristtáme
kantuvra N Sg Loc PxDu2 konttoristtáde kontuvrrasteatte kontoristtáde kantuvrrasteatte gánttoristtáde gántuvrrasteatte gántoristtáde
kantuvra N Sg Loc PxDu3 konttoristtiska kontuvrrasteaskka kontoristtiska kantuvrrasteaskka gánttoristtiska gántuvrrasteaskka gántoristtiska
kantuvra N Sg Loc PxPl1 konttoristtámet kontuvrrasteamet kontoristtámet kantuvrrasteamet gánttoristtámet gántuvrrasteamet gántoristtámet
kantuvra N Sg Loc PxPl2 konttoristtádet kontuvrrasteattet kontoristtádet kantuvrrasteattet gánttoristtádet gántuvrrasteattet gántoristtádet
kantuvra N Sg Loc PxPl3 konttoristtiset kontuvrrasteaset kontoristtiset kantuvrrasteaset gánttoristtiset gántuvrrasteaset gántoristtiset
kantuvra N Sg Com PxSg1 konttoriinnán kontuvrrainan kontoriinnán kantuvrrainan gánttoriinnán gántuvrrainan gántoriinnán
kantuvra N Sg Com PxSg2 konttoriinnát kontuvrrainat kontoriinnát kantuvrrainat gánttoriinnát gántuvrrainat gántoriinnát
kantuvra N Sg Com PxSg3 konttoriinnis kontuvrrainis kontoriinnis kantuvrrainis gánttoriinnis gántuvrrainis gántoriinnis
kantuvra N Sg Com PxDu1 konttoriinnáme kontuvrraineame kontoriinnáme kantuvrraineame gánttoriinnáme gántuvrraineame gántoriinnáme
kantuvra N Sg Com PxDu2 konttoriinnáde kontuvrraineatte kontoriinnáde kantuvrraineatte gánttoriinnáde gántuvrraineatte gántoriinnáde
kantuvra N Sg Com PxDu3 konttoriinniska kontuvrraineaskka kontoriinniska kantuvrraineaskka gánttoriinniska gántuvrraineaskka gántoriinniska
kantuvra N Sg Com PxPl1 konttoriinnámet kontuvrraineamet kontoriinnámet kantuvrraineamet gánttoriinnámet gántuvrraineamet gántoriinnámet
kantuvra N Sg Com PxPl2 konttoriinnádet kontuvrraineattet kontoriinnádet kantuvrraineattet gánttoriinnádet gántuvrraineattet gántoriinnádet
kantuvra N Sg Com PxPl3 konttoriinniset kontuvrraineaset kontoriinniset kantuvrraineaset gánttoriinniset gántuvrraineaset gántoriinniset
kantuvra N Pl Gen PxSg1 konttoriiddán kontuvrraidan kontoriiddán kantuvrraidan gánttoriiddán gántuvrraidan gántoriiddán
kantuvra N Pl Gen PxSg2 konttoriiddát kontuvrraidat kontoriiddát kantuvrraidat gánttoriiddát gántuvrraidat gántoriiddát
kantuvra N Pl Gen PxSg3 konttoriiddis kontuvrraidis kontoriiddis kantuvrraidis gánttoriiddis gántuvrraidis gántoriiddis
kantuvra N Pl Gen PxDu1 konttoriiddáme kontuvrraideame kontoriiddáme kantuvrraideame gánttoriiddáme gántuvrraideame gántoriiddáme
kantuvra N Pl Gen PxDu2 konttoriiddáde kontuvrraideatte kontoriiddáde kantuvrraideatte gánttoriiddáde gántuvrraideatte gántoriiddáde
kantuvra N Pl Gen PxDu3 konttoriiddiska kontuvrraideaskka kontoriiddiska kantuvrraideaskka gánttoriiddiska gántuvrraideaskka gántoriiddiska
kantuvra N Pl Gen PxPl1 konttoriiddámet kontuvrraideamet kontoriiddámet kantuvrraideamet gánttoriiddámet gántuvrraideamet gántoriiddámet
kantuvra N Pl Gen PxPl2 konttoriiddádet kontuvrraideattet kontoriiddádet kantuvrraideattet gánttoriiddádet gántuvrraideattet gántoriiddádet
kantuvra N Pl Gen PxPl3 konttoriiddiset kontuvrraideaset kontoriiddiset kantuvrraideaset gánttoriiddiset gántuvrraideaset gántoriiddiset
kantuvra N Pl Acc PxSg1 konttoriiddán kontuvrraidan kontoriiddán kantuvrraidan gánttoriiddán gántuvrraidan gántoriiddán
kantuvra N Pl Acc PxSg2 konttoriiddát kontuvrraidat kontoriiddát kantuvrraidat gánttoriiddát gántuvrraidat gántoriiddát
kantuvra N Pl Acc PxSg3 konttoriiddis kontuvrraidis kontoriiddis kantuvrraidis gánttoriiddis gántuvrraidis gántoriiddis
kantuvra N Pl Acc PxDu1 konttoriiddáme kontuvrraideame kontoriiddáme kantuvrraideame gánttoriiddáme gántuvrraideame gántoriiddáme
kantuvra N Pl Acc PxDu2 konttoriiddáde kontuvrraideatte kontoriiddáde kantuvrraideatte gánttoriiddáde gántuvrraideatte gántoriiddáde
kantuvra N Pl Acc PxDu3 konttoriiddiska kontuvrraideaskka kontoriiddiska kantuvrraideaskka gánttoriiddiska gántuvrraideaskka gántoriiddiska
kantuvra N Pl Acc PxPl1 konttoriiddámet kontuvrraideamet kontoriiddámet kantuvrraideamet gánttoriiddámet gántuvrraideamet gántoriiddámet
kantuvra N Pl Acc PxPl2 konttoriiddádet kontuvrraideattet kontoriiddádet kantuvrraideattet gánttoriiddádet gántuvrraideattet gántoriiddádet
kantuvra N Pl Acc PxPl3 konttoriiddiset kontuvrraideaset kontoriiddiset kantuvrraideaset gánttoriiddiset gántuvrraideaset gántoriiddiset
kantuvra N Pl Ill PxSg1 konttoriiddásan kontuvrraidasan kontoriiddásan kantuvrraidasan gánttoriiddásan gántuvrraidasan gántoriiddásan
kantuvra N Pl Ill PxSg2 konttoriiddásat kontuvrraidasat kontoriiddásat kantuvrraidasat gánttoriiddásat gántuvrraidasat gántoriiddásat
kantuvra N Pl Ill PxSg3 konttoriiddásis kontuvrraidasas kontoriiddásis kantuvrraidasas gánttoriiddásis gántuvrraidasas gántoriiddásis
kantuvra N Pl Ill PxDu1 konttoriiddáseame kontuvrraidasame kontoriiddáseame kantuvrraidasame gánttoriiddáseame gántuvrraidasame gántoriiddáseame
kantuvra N Pl Ill PxDu2 konttoriiddáseatte kontuvrraidasade kontoriiddáseatte kantuvrraidasade gánttoriiddáseatte gántuvrraidasade gántoriiddáseatte
kantuvra N Pl Ill PxDu3 konttoriiddáseaskka kontuvrraidasaska kontoriiddáseaskka kantuvrraidasaska gánttoriiddáseaskka gántuvrraidasaska gántoriiddáseaskka
kantuvra N Pl Ill PxPl1 konttoriiddáseamet kontuvrraidasamet kontoriiddáseamet kantuvrraidasamet gánttoriiddáseamet gántuvrraidasamet gántoriiddáseamet
kantuvra N Pl Ill PxPl2 konttoriiddáseattet kontuvrraidasadet kontoriiddáseattet kantuvrraidasadet gánttoriiddáseattet gántuvrraidasadet gántoriiddáseattet
kantuvra N Pl Ill PxPl3 konttoriiddáseaset kontuvrraidasaset kontoriiddáseaset kantuvrraidasaset gánttoriiddáseaset gántuvrraidasaset gántoriiddáseaset
kantuvra N Pl Loc PxSg1 konttoriinnán kontuvrrainan kontoriinnán kantuvrrainan gánttoriinnán gántuvrrainan gántoriinnán
kantuvra N Pl Loc PxSg2 konttoriinnát kontuvrrainat kontoriinnát kantuvrrainat gánttoriinnát gántuvrrainat gántoriinnát
kantuvra N Pl Loc PxSg3 konttoriinnis kontuvrrainis kontoriinnis kantuvrrainis gánttoriinnis gántuvrrainis gántoriinnis
kantuvra N Pl Loc PxDu1 konttoriinnáme kontuvrraineame kontoriinnáme kantuvrraineame gánttoriinnáme gántuvrraineame gántoriinnáme
kantuvra N Pl Loc PxDu2 konttoriinnáde kontuvrraineatte kontoriinnáde kantuvrraineatte gánttoriinnáde gántuvrraineatte gántoriinnáde
kantuvra N Pl Loc PxDu3 konttoriinniska kontuvrraineaskka kontoriinniska kantuvrraineaskka gánttoriinniska gántuvrraineaskka gántoriinniska
kantuvra N Pl Loc PxPl1 konttoriinnámet kontuvrraineamet kontoriinnámet kantuvrraineamet gánttoriinnámet gántuvrraineamet gántoriinnámet
kantuvra N Pl Loc PxPl2 konttoriinnádet kontuvrraineattet kontoriinnádet kantuvrraineattet gánttoriinnádet gántuvrraineattet gántoriinnádet
kantuvra N Pl Loc PxPl3 konttoriinniset kontuvrraineaset kontoriinniset kantuvrraineaset gánttoriinniset gántuvrraineaset gántoriinniset
kantuvra N Pl Com PxSg1 konttoriiddánguin kontuvrraidanguin kontoriiddánguin kantuvrraidanguin gánttoriiddánguin gántuvrraidanguin gántoriiddánguin
kantuvra N Pl Com PxSg2 konttoriiddátguin kontuvrraidatguin kontoriiddátguin kantuvrraidatguin gánttoriiddátguin gántuvrraidatguin gántoriiddátguin
kantuvra N Pl Com PxSg3 konttoriiddisguin kontuvrraidisguin kontoriiddisguin kantuvrraidisguin gánttoriiddisguin gántuvrraidisguin gántoriiddisguin
kantuvra N Pl Com PxDu1 konttoriiddámeguin kontuvrraideameguin kontoriiddámeguin kantuvrraideameguin gánttoriiddámeguin gántuvrraideameguin gántoriiddámeguin
kantuvra N Pl Com PxDu2 konttoriiddádeguin kontuvrraideatteguin kontoriiddádeguin kantuvrraideatteguin gánttoriiddádeguin gántuvrraideatteguin gántoriiddádeguin
kantuvra N Pl Com PxDu3 konttoriiddiskaguin kontuvrraideaskkaguin kontoriiddiskaguin kantuvrraideaskkaguin gánttoriiddiskaguin gántuvrraideaskkaguin gántoriiddiskaguin
kantuvra N Pl Com PxPl1 konttoriiddámetguin kontuvrraideametguin kontoriiddámetguin kantuvrraideametguin gánttoriiddámetguin gántuvrraideametguin gántoriiddámetguin
kantuvra N Pl Com PxPl2 konttoriiddádetguin kontuvrraideattetguin kontoriiddádetguin kantuvrraideattetguin gánttoriiddádetguin gántuvrraideattetguin gántoriiddádetguin
kantuvra N Pl Com PxPl3 konttoriiddisetguin kontuvrraideasetguin kontoriiddisetguin kantuvrraideasetguin gánttoriiddisetguin gántuvrraideasetguin gántoriiddisetguin
kantuvra N Ess PxSg1 kontuvranan kantuvranan gántuvranan
kantuvra N Ess PxSg2 kontuvranat kantuvranat gántuvranat
kantuvra N Ess PxSg3 kontuvranis kantuvranis gántuvranis
kantuvra N Ess PxDu1 kontuvraneame kantuvraneame gántuvraneame
kantuvra N Ess PxDu2 kontuvraneatte kantuvraneatte gántuvraneatte
kantuvra N Ess PxDu3 kontuvraneaskka kantuvraneaskka gántuvraneaskka
kantuvra N Ess PxPl1 kontuvraneamet kantuvraneamet gántuvraneamet
kantuvra N Ess PxPl2 kontuvraneattet kantuvraneattet gántuvraneattet
kantuvra N Ess PxPl3 kontuvraneaset kantuvraneaset gántuvraneasetMorphological tags