The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

govret: Verb (V)

govret V Inf govret
govret V Ind Prs Sg3 govre
govret V Ind Prs Du3 govreba
govret V Ind Prs Pl3 govrejit
govret V Ind Prs ConNeg govre
govret V Ind Prt Sg3 govrii
govret V Ind Prt Du3 govriiga
govret V Ind Prt Pl3 govreje govrejedje
govret V Ind Prt ConNeg govren
govret V Cond Prs Sg3 govrelii govrešii
govret V Cond Prs Du3 govreleigga govrešeigga
govret V Cond Prs Pl3 govrele govreledje govreše govrešedje
govret V Cond Prs ConNeg govrele govreše
govret V Pot Prs Sg3 govreš govreža
govret V Pot Prs Du3 govrežeaba
govret V Pot Prs Pl3 govrežit
govret V Pot Prs ConNeg govreš
govret V PrfPrc govren
govret V PrsPrc govrejeaddji
govret V Sup govrežit
govret V VAbess govrehaga govrekeahttá govrekeahttájin
govret V Ger govredettiin govrediin govredin
govret V Ger PxSg1 govredettiinan
govret V Ger PxSg2 govredettiinat
govret V Ger PxSg3 govredettiinis
govret V Ger PxDu1 govredettiineame
govret V Ger PxDu2 govredettiineatte
govret V Ger PxDu3 govredettiineaskka
govret V Ger PxPl1 govredettiineamet
govret V Ger PxPl2 govredettiineattet
govret V Ger PxPl3 govredettiineaset
govret V Actio Nom govren
govret V Actio Gen govren
govret V Actio Loc govremis
govret V Actio Ess govreme govremen govremin
govret V Actio Com govremiinMorphological tags