The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

gilvit: Verb (V)

gilvit V Inf gilvit
gilvit V Ind Prs Sg1 gilvván
gilvit V Ind Prs Sg2 gilvvát
gilvit V Ind Prs Sg3 gilvá
gilvit V Ind Prs Du1 gilve
gilvit V Ind Prs Du2 gilvibeahtti
gilvit V Ind Prs Du3 gilviba
gilvit V Ind Prs Pl1 gilvit
gilvit V Ind Prs Pl2 gilvibehtet
gilvit V Ind Prs Pl3 gilvet
gilvit V Ind Prs ConNeg gilvve
gilvit V Ind Prt Sg1 gilven
gilvit V Ind Prt Sg2 gilvet
gilvit V Ind Prt Sg3 gilvvii
gilvit V Ind Prt Du1 gilvviime
gilvit V Ind Prt Du2 gilvviide
gilvit V Ind Prt Du3 gilvviiga
gilvit V Ind Prt Pl1 gilvviimet
gilvit V Ind Prt Pl2 gilvviidet
gilvit V Ind Prt Pl3 gilve
gilvit V Ind Prt ConNeg gilván
gilvit V Cond Prs Sg1 gilvváledjen gilvválin gilvvášedjen gilvvášin
gilvit V Cond Prs Sg2 gilvváledjet gilvválit gilvvášedjet gilvvášit
gilvit V Cond Prs Sg3 gilvválii gilvvášii
gilvit V Cond Prs Du1 gilvváleimme gilvvášeimme
gilvit V Cond Prs Du2 gilvváleidde gilvvášeidde
gilvit V Cond Prs Du3 gilvváleigga gilvvášeigga
gilvit V Cond Prs Pl1 gilvváleimmet gilvvášeimmet
gilvit V Cond Prs Pl2 gilvváleiddet gilvvášeiddet
gilvit V Cond Prs Pl3 gilvvále gilvváledje gilvváše gilvvášedje
gilvit V Cond Prs ConNeg gilvvále gilvváše
gilvit V Imprt Sg1 gilvon
gilvit V Imprt Sg2 gilvve
gilvit V Imprt Sg3 gilvos
gilvit V Imprt Du1 gilvu
gilvit V Imprt Du2 gilvi
gilvit V Imprt Du3 gilvoska
gilvit V Imprt Pl1 gilvot gilvut
gilvit V Imprt Pl2 gilvet gilvit
gilvit V Imprt Pl3 gilvoset
gilvit V Imprt ConNeg gilvve
gilvit V Pot Prs Sg1 gilvvežan
gilvit V Pot Prs Sg2 gilvvežat
gilvit V Pot Prs Sg3 gilvveš gilvveža
gilvit V Pot Prs Du1 gilvvežetne
gilvit V Pot Prs Du2 gilvvežeahppi
gilvit V Pot Prs Du3 gilvvežeaba
gilvit V Pot Prs Pl1 gilvvežat gilvvežit
gilvit V Pot Prs Pl2 gilvvežehpet
gilvit V Pot Prs Pl3 gilvvežit
gilvit V Pot Prs ConNeg gilvveš
gilvit V PrfPrc gilván
gilvit V PrsPrc gilvi
gilvit V Sup gilvvážit
gilvit V VAbess gilvvehaga gilvvekeahttá gilvvekeahttájin gilvvihaga gilvvikeahttá gilvvikeahttájin
gilvit V Ger gilvvedettiin gilvvediin gilvvedin gilvvidettiin gilvvidiin gilvvidin
gilvit V Ger PxSg1 gilvvedettiinan gilvvidettiinan
gilvit V Ger PxSg2 gilvvedettiinat gilvvidettiinat
gilvit V Ger PxSg3 gilvvedettiinis gilvvidettiinis
gilvit V Ger PxDu1 gilvvedettiineame gilvvidettiineame
gilvit V Ger PxDu2 gilvvedettiineatte gilvvidettiineatte
gilvit V Ger PxDu3 gilvvedettiineaskka gilvvidettiineaskka
gilvit V Ger PxPl1 gilvvedettiineamet gilvvidettiineamet
gilvit V Ger PxPl2 gilvvedettiineattet gilvvidettiineattet
gilvit V Ger PxPl3 gilvvedettiineaset gilvvidettiineaset
gilvit V Actio Nom gilvin
gilvit V Actio Gen gilvin
gilvit V Actio Loc gilvimis
gilvit V Actio Ess gilvime gilvimen gilvimin
gilvit V Actio Com gilvimiinMorphological tags