The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

geasustabealla: Noun (N)

geasustabealla N Sg Nom geasustabealla
geasustabealla N Sg Gen geasustabealla
geasustabealla N Sg Gen Allegro geasustabealla
geasustabealla N Sg Acc geasustabealla
geasustabealla N Sg Ill geasustabellii
geasustabealla N Sg Loc geasustabeallas
geasustabealla N Sg Com geasustabeallain
geasustabealla N Pl Nom geasustabeallat
geasustabealla N Pl Gen geasustabeallaid
geasustabealla N Pl Acc geasustabeallaid
geasustabealla N Pl Ill geasustabeallaide
geasustabealla N Pl Loc geasustabeallain
geasustabealla N Pl Com geasustabeallaiguin
geasustabealla N G3 Sg Nom geasustabealla
geasustabealla N G3 Sg Gen geasustabealla
geasustabealla N G3 Sg Gen Allegro geasustabealla
geasustabealla N G3 Sg Acc geasustabealla
geasustabealla N G3 Sg Ill geasustabellii
geasustabealla N G3 Sg Loc geasustabeallas
geasustabealla N G3 Sg Com geasustabeallain
geasustabealla N G3 Pl Nom geasustabeallat
geasustabealla N G3 Pl Gen geasustabeallaid
geasustabealla N G3 Pl Acc geasustabeallaid
geasustabealla N G3 Pl Ill geasustabeallaide
geasustabealla N G3 Pl Loc geasustabeallain
geasustabealla N G3 Pl Com geasustabeallaiguin
geasustabealla N Ess geasustabeallan
geasustabealla N G3 Ess geasustabeallan
geasustabealla N Sg Nom PxSg1 geasustabeallan
geasustabealla N Sg Nom PxSg2 geasustabeallat
geasustabealla N Sg Nom PxDu1 geasustabeallame
geasustabealla N Sg Nom PxDu2 geasustabeallade
geasustabealla N Sg Nom PxPl1 geasustabeallamet
geasustabealla N Sg Nom PxPl2 geasustabealladet
geasustabealla N Sg Gen PxSg1 geasustabeallan
geasustabealla N Sg Gen PxSg2 geasustabeallat
geasustabealla N Sg Gen PxSg3 geasustabeallas
geasustabealla N Sg Gen PxDu1 geasustabeallame
geasustabealla N Sg Gen PxDu2 geasustabeallade
geasustabealla N Sg Gen PxDu3 geasustabeallaska
geasustabealla N Sg Gen PxPl1 geasustabeallamet
geasustabealla N Sg Gen PxPl2 geasustabealladet
geasustabealla N Sg Gen PxPl3 geasustabeallaset
geasustabealla N Sg Acc PxSg1 geasustabeallan
geasustabealla N Sg Acc PxSg2 geasustabeallat
geasustabealla N Sg Acc PxSg3 geasustabeallas
geasustabealla N Sg Acc PxDu1 geasustabeallame
geasustabealla N Sg Acc PxDu2 geasustabeallade
geasustabealla N Sg Acc PxDu3 geasustabeallaska
geasustabealla N Sg Acc PxPl1 geasustabeallamet
geasustabealla N Sg Acc PxPl2 geasustabealladet
geasustabealla N Sg Acc PxPl3 geasustabeallaset
geasustabealla N Sg Ill PxSg1 geasustabeallasan
geasustabealla N Sg Ill PxSg2 geasustabeallasat
geasustabealla N Sg Ill PxSg3 geasustabeallasis
geasustabealla N Sg Ill PxDu1 geasustabeallaseame
geasustabealla N Sg Ill PxDu2 geasustabeallaseatte
geasustabealla N Sg Ill PxDu3 geasustabeallaseaskka
geasustabealla N Sg Ill PxPl1 geasustabeallaseamet
geasustabealla N Sg Ill PxPl2 geasustabeallaseattet
geasustabealla N Sg Ill PxPl3 geasustabeallaseaset
geasustabealla N Sg Loc PxSg1 geasustabeallastan
geasustabealla N Sg Loc PxSg2 geasustabeallastat
geasustabealla N Sg Loc PxSg3 geasustabeallastis
geasustabealla N Sg Loc PxDu1 geasustabeallasteame
geasustabealla N Sg Loc PxDu2 geasustabeallasteatte
geasustabealla N Sg Loc PxDu3 geasustabeallasteaskka
geasustabealla N Sg Loc PxPl1 geasustabeallasteamet
geasustabealla N Sg Loc PxPl2 geasustabeallasteattet
geasustabealla N Sg Loc PxPl3 geasustabeallasteaset
geasustabealla N Sg Com PxSg1 geasustabeallainan
geasustabealla N Sg Com PxSg2 geasustabeallainat
geasustabealla N Sg Com PxSg3 geasustabeallainis
geasustabealla N Sg Com PxDu1 geasustabeallaineame
geasustabealla N Sg Com PxDu2 geasustabeallaineatte
geasustabealla N Sg Com PxDu3 geasustabeallaineaskka
geasustabealla N Sg Com PxPl1 geasustabeallaineamet
geasustabealla N Sg Com PxPl2 geasustabeallaineattet
geasustabealla N Sg Com PxPl3 geasustabeallaineaset
geasustabealla N Pl Gen PxSg1 geasustabeallaidan
geasustabealla N Pl Gen PxSg2 geasustabeallaidat
geasustabealla N Pl Gen PxSg3 geasustabeallaidis
geasustabealla N Pl Gen PxDu1 geasustabeallaideame
geasustabealla N Pl Gen PxDu2 geasustabeallaideatte
geasustabealla N Pl Gen PxDu3 geasustabeallaideaskka
geasustabealla N Pl Gen PxPl1 geasustabeallaideamet
geasustabealla N Pl Gen PxPl2 geasustabeallaideattet
geasustabealla N Pl Gen PxPl3 geasustabeallaideaset
geasustabealla N Pl Acc PxSg1 geasustabeallaidan
geasustabealla N Pl Acc PxSg2 geasustabeallaidat
geasustabealla N Pl Acc PxSg3 geasustabeallaidis
geasustabealla N Pl Acc PxDu1 geasustabeallaideame
geasustabealla N Pl Acc PxDu2 geasustabeallaideatte
geasustabealla N Pl Acc PxDu3 geasustabeallaideaskka
geasustabealla N Pl Acc PxPl1 geasustabeallaideamet
geasustabealla N Pl Acc PxPl2 geasustabeallaideattet
geasustabealla N Pl Acc PxPl3 geasustabeallaideaset
geasustabealla N Pl Ill PxSg1 geasustabeallaidasan
geasustabealla N Pl Ill PxSg2 geasustabeallaidasat
geasustabealla N Pl Ill PxSg3 geasustabeallaidasas
geasustabealla N Pl Ill PxDu1 geasustabeallaidasame
geasustabealla N Pl Ill PxDu2 geasustabeallaidasade
geasustabealla N Pl Ill PxDu3 geasustabeallaidasaska
geasustabealla N Pl Ill PxPl1 geasustabeallaidasamet
geasustabealla N Pl Ill PxPl2 geasustabeallaidasadet
geasustabealla N Pl Ill PxPl3 geasustabeallaidasaset
geasustabealla N Pl Loc PxSg1 geasustabeallainan
geasustabealla N Pl Loc PxSg2 geasustabeallainat
geasustabealla N Pl Loc PxSg3 geasustabeallainis
geasustabealla N Pl Loc PxDu1 geasustabeallaineame
geasustabealla N Pl Loc PxDu2 geasustabeallaineatte
geasustabealla N Pl Loc PxDu3 geasustabeallaineaskka
geasustabealla N Pl Loc PxPl1 geasustabeallaineamet
geasustabealla N Pl Loc PxPl2 geasustabeallaineattet
geasustabealla N Pl Loc PxPl3 geasustabeallaineaset
geasustabealla N Pl Com PxSg1 geasustabeallaidanguin
geasustabealla N Pl Com PxSg2 geasustabeallaidatguin
geasustabealla N Pl Com PxSg3 geasustabeallaidisguin
geasustabealla N Pl Com PxDu1 geasustabeallaideameguin
geasustabealla N Pl Com PxDu2 geasustabeallaideatteguin
geasustabealla N Pl Com PxDu3 geasustabeallaideaskkaguin
geasustabealla N Pl Com PxPl1 geasustabeallaideametguin
geasustabealla N Pl Com PxPl2 geasustabeallaideattetguin
geasustabealla N Pl Com PxPl3 geasustabeallaideasetguin
geasustabealla N G3 Sg Nom PxSg1 geasustabeallan
geasustabealla N G3 Sg Nom PxSg2 geasustabeallat
geasustabealla N G3 Sg Nom PxDu1 geasustabeallame
geasustabealla N G3 Sg Nom PxDu2 geasustabeallade
geasustabealla N G3 Sg Nom PxPl1 geasustabeallamet
geasustabealla N G3 Sg Nom PxPl2 geasustabealladet
geasustabealla N G3 Sg Gen PxSg1 geasustabeallan
geasustabealla N G3 Sg Gen PxSg2 geasustabeallat
geasustabealla N G3 Sg Gen PxSg3 geasustabeallas
geasustabealla N G3 Sg Gen PxDu1 geasustabeallame
geasustabealla N G3 Sg Gen PxDu2 geasustabeallade
geasustabealla N G3 Sg Gen PxDu3 geasustabeallaska
geasustabealla N G3 Sg Gen PxPl1 geasustabeallamet
geasustabealla N G3 Sg Gen PxPl2 geasustabealladet
geasustabealla N G3 Sg Gen PxPl3 geasustabeallaset
geasustabealla N G3 Sg Acc PxSg1 geasustabeallan
geasustabealla N G3 Sg Acc PxSg2 geasustabeallat
geasustabealla N G3 Sg Acc PxSg3 geasustabeallas
geasustabealla N G3 Sg Acc PxDu1 geasustabeallame
geasustabealla N G3 Sg Acc PxDu2 geasustabeallade
geasustabealla N G3 Sg Acc PxDu3 geasustabeallaska
geasustabealla N G3 Sg Acc PxPl1 geasustabeallamet
geasustabealla N G3 Sg Acc PxPl2 geasustabealladet
geasustabealla N G3 Sg Acc PxPl3 geasustabeallaset
geasustabealla N G3 Sg Ill PxSg1 geasustabeallasan
geasustabealla N G3 Sg Ill PxSg2 geasustabeallasat
geasustabealla N G3 Sg Ill PxSg3 geasustabeallasis
geasustabealla N G3 Sg Ill PxDu1 geasustabeallaseame
geasustabealla N G3 Sg Ill PxDu2 geasustabeallaseatte
geasustabealla N G3 Sg Ill PxDu3 geasustabeallaseaskka
geasustabealla N G3 Sg Ill PxPl1 geasustabeallaseamet
geasustabealla N G3 Sg Ill PxPl2 geasustabeallaseattet
geasustabealla N G3 Sg Ill PxPl3 geasustabeallaseaset
geasustabealla N G3 Sg Loc PxSg1 geasustabeallastan
geasustabealla N G3 Sg Loc PxSg2 geasustabeallastat
geasustabealla N G3 Sg Loc PxSg3 geasustabeallastis
geasustabealla N G3 Sg Loc PxDu1 geasustabeallasteame
geasustabealla N G3 Sg Loc PxDu2 geasustabeallasteatte
geasustabealla N G3 Sg Loc PxDu3 geasustabeallasteaskka
geasustabealla N G3 Sg Loc PxPl1 geasustabeallasteamet
geasustabealla N G3 Sg Loc PxPl2 geasustabeallasteattet
geasustabealla N G3 Sg Loc PxPl3 geasustabeallasteaset
geasustabealla N G3 Sg Com PxSg1 geasustabeallainan
geasustabealla N G3 Sg Com PxSg2 geasustabeallainat
geasustabealla N G3 Sg Com PxSg3 geasustabeallainis
geasustabealla N G3 Sg Com PxDu1 geasustabeallaineame
geasustabealla N G3 Sg Com PxDu2 geasustabeallaineatte
geasustabealla N G3 Sg Com PxDu3 geasustabeallaineaskka
geasustabealla N G3 Sg Com PxPl1 geasustabeallaineamet
geasustabealla N G3 Sg Com PxPl2 geasustabeallaineattet
geasustabealla N G3 Sg Com PxPl3 geasustabeallaineaset
geasustabealla N G3 Pl Gen PxSg1 geasustabeallaidan
geasustabealla N G3 Pl Gen PxSg2 geasustabeallaidat
geasustabealla N G3 Pl Gen PxSg3 geasustabeallaidis
geasustabealla N G3 Pl Gen PxDu1 geasustabeallaideame
geasustabealla N G3 Pl Gen PxDu2 geasustabeallaideatte
geasustabealla N G3 Pl Gen PxDu3 geasustabeallaideaskka
geasustabealla N G3 Pl Gen PxPl1 geasustabeallaideamet
geasustabealla N G3 Pl Gen PxPl2 geasustabeallaideattet
geasustabealla N G3 Pl Gen PxPl3 geasustabeallaideaset
geasustabealla N G3 Pl Acc PxSg1 geasustabeallaidan
geasustabealla N G3 Pl Acc PxSg2 geasustabeallaidat
geasustabealla N G3 Pl Acc PxSg3 geasustabeallaidis
geasustabealla N G3 Pl Acc PxDu1 geasustabeallaideame
geasustabealla N G3 Pl Acc PxDu2 geasustabeallaideatte
geasustabealla N G3 Pl Acc PxDu3 geasustabeallaideaskka
geasustabealla N G3 Pl Acc PxPl1 geasustabeallaideamet
geasustabealla N G3 Pl Acc PxPl2 geasustabeallaideattet
geasustabealla N G3 Pl Acc PxPl3 geasustabeallaideaset
geasustabealla N G3 Pl Ill PxSg1 geasustabeallaidasan
geasustabealla N G3 Pl Ill PxSg2 geasustabeallaidasat
geasustabealla N G3 Pl Ill PxSg3 geasustabeallaidasas
geasustabealla N G3 Pl Ill PxDu1 geasustabeallaidasame
geasustabealla N G3 Pl Ill PxDu2 geasustabeallaidasade
geasustabealla N G3 Pl Ill PxDu3 geasustabeallaidasaska
geasustabealla N G3 Pl Ill PxPl1 geasustabeallaidasamet
geasustabealla N G3 Pl Ill PxPl2 geasustabeallaidasadet
geasustabealla N G3 Pl Ill PxPl3 geasustabeallaidasaset
geasustabealla N G3 Pl Loc PxSg1 geasustabeallainan
geasustabealla N G3 Pl Loc PxSg2 geasustabeallainat
geasustabealla N G3 Pl Loc PxSg3 geasustabeallainis
geasustabealla N G3 Pl Loc PxDu1 geasustabeallaineame
geasustabealla N G3 Pl Loc PxDu2 geasustabeallaineatte
geasustabealla N G3 Pl Loc PxDu3 geasustabeallaineaskka
geasustabealla N G3 Pl Loc PxPl1 geasustabeallaineamet
geasustabealla N G3 Pl Loc PxPl2 geasustabeallaineattet
geasustabealla N G3 Pl Loc PxPl3 geasustabeallaineaset
geasustabealla N G3 Pl Com PxSg1 geasustabeallaidanguin
geasustabealla N G3 Pl Com PxSg2 geasustabeallaidatguin
geasustabealla N G3 Pl Com PxSg3 geasustabeallaidisguin
geasustabealla N G3 Pl Com PxDu1 geasustabeallaideameguin
geasustabealla N G3 Pl Com PxDu2 geasustabeallaideatteguin
geasustabealla N G3 Pl Com PxDu3 geasustabeallaideaskkaguin
geasustabealla N G3 Pl Com PxPl1 geasustabeallaideametguin
geasustabealla N G3 Pl Com PxPl2 geasustabeallaideattetguin
geasustabealla N G3 Pl Com PxPl3 geasustabeallaideasetguin
geasustabealla N Ess PxSg1 geasustabeallanan
geasustabealla N Ess PxSg2 geasustabeallanat
geasustabealla N Ess PxSg3 geasustabeallanis
geasustabealla N Ess PxDu1 geasustabeallaneame
geasustabealla N Ess PxDu2 geasustabeallaneatte
geasustabealla N Ess PxDu3 geasustabeallaneaskka
geasustabealla N Ess PxPl1 geasustabeallaneamet
geasustabealla N Ess PxPl2 geasustabeallaneattet
geasustabealla N Ess PxPl3 geasustabeallaneaset
geasustabealla N G3 Ess PxSg1 geasustabeallanan
geasustabealla N G3 Ess PxSg2 geasustabeallanat
geasustabealla N G3 Ess PxSg3 geasustabeallanis
geasustabealla N G3 Ess PxDu1 geasustabeallaneame
geasustabealla N G3 Ess PxDu2 geasustabeallaneatte
geasustabealla N G3 Ess PxDu3 geasustabeallaneaskka
geasustabealla N G3 Ess PxPl1 geasustabeallaneamet
geasustabealla N G3 Ess PxPl2 geasustabeallaneattet
geasustabealla N G3 Ess PxPl3 geasustabeallaneasetMorphological tags