The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

garraskearru: Noun (N)

garraskearru N Sg Nom garraskierru garraskearru
garraskearru N Sg Gen garraskierru garraskierro garraskearru garraskearro
garraskearru N Sg Gen Allegro garraskierro garraskearro
garraskearru N Sg Acc garraskierru garraskearru
garraskearru N Sg Ill garraskirrui garraskerrui
garraskearru N Sg Loc garraskierrus garraskearrus
garraskearru N Sg Com garraskierruin garraskearruin
garraskearru N Pl Nom garraskierrut garraskearrut
garraskearru N Pl Gen garraskierruid garraskearruid
garraskearru N Pl Acc garraskierruid garraskearruid
garraskearru N Pl Ill garraskierruide garraskearruide
garraskearru N Pl Loc garraskierruin garraskearruin
garraskearru N Pl Com garraskierruiguin garraskearruiguin
garraskearru N G3 Sg Nom garraskierru garraskearru
garraskearru N G3 Sg Gen garraskierru garraskierro garraskearru garraskearro
garraskearru N G3 Sg Gen Allegro garraskierro garraskearro
garraskearru N G3 Sg Acc garraskierru garraskearru
garraskearru N G3 Sg Ill garraskirrui garraskerrui
garraskearru N G3 Sg Loc garraskierrus garraskearrus
garraskearru N G3 Sg Com garraskierruin garraskearruin
garraskearru N G3 Pl Nom garraskierrut garraskearrut
garraskearru N G3 Pl Gen garraskierruid garraskearruid
garraskearru N G3 Pl Acc garraskierruid garraskearruid
garraskearru N G3 Pl Ill garraskierruide garraskearruide
garraskearru N G3 Pl Loc garraskierruin garraskearruin
garraskearru N G3 Pl Com garraskierruiguin garraskearruiguin
garraskearru N Ess garraskierrun garraskearrun
garraskearru N G3 Ess garraskierrun garraskearrun
garraskearru N Sg Nom PxSg1 garraskirron garraskerron
garraskearru N Sg Nom PxSg2 garraskirrot garraskerrot
garraskearru N Sg Nom PxDu1 garraskirrome garraskerrome
garraskearru N Sg Nom PxDu2 garraskirrode garraskerrode
garraskearru N Sg Nom PxPl1 garraskirromet garraskerromet
garraskearru N Sg Nom PxPl2 garraskirrodet garraskerrodet
garraskearru N Sg Gen PxSg1 garraskirron garraskerron
garraskearru N Sg Gen PxSg2 garraskirrot garraskerrot
garraskearru N Sg Gen PxSg3 garraskierrus garraskearrus
garraskearru N Sg Gen PxDu1 garraskirrome garraskerrome
garraskearru N Sg Gen PxDu2 garraskirrode garraskerrode
garraskearru N Sg Gen PxDu3 garraskierruska garraskearruska
garraskearru N Sg Gen PxPl1 garraskirromet garraskerromet
garraskearru N Sg Gen PxPl2 garraskirrodet garraskerrodet
garraskearru N Sg Gen PxPl3 garraskierruset garraskearruset
garraskearru N Sg Acc PxSg1 garraskirron garraskerron
garraskearru N Sg Acc PxSg2 garraskirrot garraskerrot
garraskearru N Sg Acc PxSg3 garraskierrus garraskearrus
garraskearru N Sg Acc PxDu1 garraskirrome garraskerrome
garraskearru N Sg Acc PxDu2 garraskirrode garraskerrode
garraskearru N Sg Acc PxDu3 garraskierruska garraskearruska
garraskearru N Sg Acc PxPl1 garraskirromet garraskerromet
garraskearru N Sg Acc PxPl2 garraskirrodet garraskerrodet
garraskearru N Sg Acc PxPl3 garraskierruset garraskearruset
garraskearru N Sg Ill PxSg1 garraskirrosan garraskerrosan
garraskearru N Sg Ill PxSg2 garraskirrosat garraskerrosat
garraskearru N Sg Ill PxSg3 garraskirrosis garraskerrosis
garraskearru N Sg Ill PxDu1 garraskirroseame garraskerroseame
garraskearru N Sg Ill PxDu2 garraskirroseatte garraskerroseatte
garraskearru N Sg Ill PxDu3 garraskirroseaskka garraskerroseaskka
garraskearru N Sg Ill PxPl1 garraskirroseamet garraskerroseamet
garraskearru N Sg Ill PxPl2 garraskirroseattet garraskerroseattet
garraskearru N Sg Ill PxPl3 garraskirroseaset garraskerroseaset
garraskearru N Sg Loc PxSg1 garraskierrustan garraskearrustan
garraskearru N Sg Loc PxSg2 garraskierrustat garraskearrustat
garraskearru N Sg Loc PxSg3 garraskierrustis garraskearrustis
garraskearru N Sg Loc PxDu1 garraskierrusteame garraskearrusteame
garraskearru N Sg Loc PxDu2 garraskierrusteatte garraskearrusteatte
garraskearru N Sg Loc PxDu3 garraskierrusteaskka garraskearrusteaskka
garraskearru N Sg Loc PxPl1 garraskierrusteamet garraskearrusteamet
garraskearru N Sg Loc PxPl2 garraskierrusteattet garraskearrusteattet
garraskearru N Sg Loc PxPl3 garraskierrusteaset garraskearrusteaset
garraskearru N Sg Com PxSg1 garraskierruinan garraskearruinan
garraskearru N Sg Com PxSg2 garraskierruinat garraskearruinat
garraskearru N Sg Com PxSg3 garraskierruinis garraskearruinis
garraskearru N Sg Com PxDu1 garraskierruineame garraskearruineame
garraskearru N Sg Com PxDu2 garraskierruineatte garraskearruineatte
garraskearru N Sg Com PxDu3 garraskierruineaskka garraskearruineaskka
garraskearru N Sg Com PxPl1 garraskierruineamet garraskearruineamet
garraskearru N Sg Com PxPl2 garraskierruineattet garraskearruineattet
garraskearru N Sg Com PxPl3 garraskierruineaset garraskearruineaset
garraskearru N Pl Gen PxSg1 garraskierruidan garraskearruidan
garraskearru N Pl Gen PxSg2 garraskierruidat garraskearruidat
garraskearru N Pl Gen PxSg3 garraskierruidis garraskearruidis
garraskearru N Pl Gen PxDu1 garraskierruideame garraskearruideame
garraskearru N Pl Gen PxDu2 garraskierruideatte garraskearruideatte
garraskearru N Pl Gen PxDu3 garraskierruideaskka garraskearruideaskka
garraskearru N Pl Gen PxPl1 garraskierruideamet garraskearruideamet
garraskearru N Pl Gen PxPl2 garraskierruideattet garraskearruideattet
garraskearru N Pl Gen PxPl3 garraskierruideaset garraskearruideaset
garraskearru N Pl Acc PxSg1 garraskierruidan garraskearruidan
garraskearru N Pl Acc PxSg2 garraskierruidat garraskearruidat
garraskearru N Pl Acc PxSg3 garraskierruidis garraskearruidis
garraskearru N Pl Acc PxDu1 garraskierruideame garraskearruideame
garraskearru N Pl Acc PxDu2 garraskierruideatte garraskearruideatte
garraskearru N Pl Acc PxDu3 garraskierruideaskka garraskearruideaskka
garraskearru N Pl Acc PxPl1 garraskierruideamet garraskearruideamet
garraskearru N Pl Acc PxPl2 garraskierruideattet garraskearruideattet
garraskearru N Pl Acc PxPl3 garraskierruideaset garraskearruideaset
garraskearru N Pl Ill PxSg1 garraskierruidasan garraskearruidasan
garraskearru N Pl Ill PxSg2 garraskierruidasat garraskearruidasat
garraskearru N Pl Ill PxSg3 garraskierruidasas garraskearruidasas
garraskearru N Pl Ill PxDu1 garraskierruidasame garraskearruidasame
garraskearru N Pl Ill PxDu2 garraskierruidasade garraskearruidasade
garraskearru N Pl Ill PxDu3 garraskierruidasaska garraskearruidasaska
garraskearru N Pl Ill PxPl1 garraskierruidasamet garraskearruidasamet
garraskearru N Pl Ill PxPl2 garraskierruidasadet garraskearruidasadet
garraskearru N Pl Ill PxPl3 garraskierruidasaset garraskearruidasaset
garraskearru N Pl Loc PxSg1 garraskierruinan garraskearruinan
garraskearru N Pl Loc PxSg2 garraskierruinat garraskearruinat
garraskearru N Pl Loc PxSg3 garraskierruinis garraskearruinis
garraskearru N Pl Loc PxDu1 garraskierruineame garraskearruineame
garraskearru N Pl Loc PxDu2 garraskierruineatte garraskearruineatte
garraskearru N Pl Loc PxDu3 garraskierruineaskka garraskearruineaskka
garraskearru N Pl Loc PxPl1 garraskierruineamet garraskearruineamet
garraskearru N Pl Loc PxPl2 garraskierruineattet garraskearruineattet
garraskearru N Pl Loc PxPl3 garraskierruineaset garraskearruineaset
garraskearru N Pl Com PxSg1 garraskierruidanguin garraskearruidanguin
garraskearru N Pl Com PxSg2 garraskierruidatguin garraskearruidatguin
garraskearru N Pl Com PxSg3 garraskierruidisguin garraskearruidisguin
garraskearru N Pl Com PxDu1 garraskierruideameguin garraskearruideameguin
garraskearru N Pl Com PxDu2 garraskierruideatteguin garraskearruideatteguin
garraskearru N Pl Com PxDu3 garraskierruideaskkaguin garraskearruideaskkaguin
garraskearru N Pl Com PxPl1 garraskierruideametguin garraskearruideametguin
garraskearru N Pl Com PxPl2 garraskierruideattetguin garraskearruideattetguin
garraskearru N Pl Com PxPl3 garraskierruideasetguin garraskearruideasetguin
garraskearru N G3 Sg Nom PxSg1 garraskirron garraskerron
garraskearru N G3 Sg Nom PxSg2 garraskirrot garraskerrot
garraskearru N G3 Sg Nom PxDu1 garraskirrome garraskerrome
garraskearru N G3 Sg Nom PxDu2 garraskirrode garraskerrode
garraskearru N G3 Sg Nom PxPl1 garraskirromet garraskerromet
garraskearru N G3 Sg Nom PxPl2 garraskirrodet garraskerrodet
garraskearru N G3 Sg Gen PxSg1 garraskirron garraskerron
garraskearru N G3 Sg Gen PxSg2 garraskirrot garraskerrot
garraskearru N G3 Sg Gen PxSg3 garraskierrus garraskearrus
garraskearru N G3 Sg Gen PxDu1 garraskirrome garraskerrome
garraskearru N G3 Sg Gen PxDu2 garraskirrode garraskerrode
garraskearru N G3 Sg Gen PxDu3 garraskierruska garraskearruska
garraskearru N G3 Sg Gen PxPl1 garraskirromet garraskerromet
garraskearru N G3 Sg Gen PxPl2 garraskirrodet garraskerrodet
garraskearru N G3 Sg Gen PxPl3 garraskierruset garraskearruset
garraskearru N G3 Sg Acc PxSg1 garraskirron garraskerron
garraskearru N G3 Sg Acc PxSg2 garraskirrot garraskerrot
garraskearru N G3 Sg Acc PxSg3 garraskierrus garraskearrus
garraskearru N G3 Sg Acc PxDu1 garraskirrome garraskerrome
garraskearru N G3 Sg Acc PxDu2 garraskirrode garraskerrode
garraskearru N G3 Sg Acc PxDu3 garraskierruska garraskearruska
garraskearru N G3 Sg Acc PxPl1 garraskirromet garraskerromet
garraskearru N G3 Sg Acc PxPl2 garraskirrodet garraskerrodet
garraskearru N G3 Sg Acc PxPl3 garraskierruset garraskearruset
garraskearru N G3 Sg Ill PxSg1 garraskirrosan garraskerrosan
garraskearru N G3 Sg Ill PxSg2 garraskirrosat garraskerrosat
garraskearru N G3 Sg Ill PxSg3 garraskirrosis garraskerrosis
garraskearru N G3 Sg Ill PxDu1 garraskirroseame garraskerroseame
garraskearru N G3 Sg Ill PxDu2 garraskirroseatte garraskerroseatte
garraskearru N G3 Sg Ill PxDu3 garraskirroseaskka garraskerroseaskka
garraskearru N G3 Sg Ill PxPl1 garraskirroseamet garraskerroseamet
garraskearru N G3 Sg Ill PxPl2 garraskirroseattet garraskerroseattet
garraskearru N G3 Sg Ill PxPl3 garraskirroseaset garraskerroseaset
garraskearru N G3 Sg Loc PxSg1 garraskierrustan garraskearrustan
garraskearru N G3 Sg Loc PxSg2 garraskierrustat garraskearrustat
garraskearru N G3 Sg Loc PxSg3 garraskierrustis garraskearrustis
garraskearru N G3 Sg Loc PxDu1 garraskierrusteame garraskearrusteame
garraskearru N G3 Sg Loc PxDu2 garraskierrusteatte garraskearrusteatte
garraskearru N G3 Sg Loc PxDu3 garraskierrusteaskka garraskearrusteaskka
garraskearru N G3 Sg Loc PxPl1 garraskierrusteamet garraskearrusteamet
garraskearru N G3 Sg Loc PxPl2 garraskierrusteattet garraskearrusteattet
garraskearru N G3 Sg Loc PxPl3 garraskierrusteaset garraskearrusteaset
garraskearru N G3 Sg Com PxSg1 garraskierruinan garraskearruinan
garraskearru N G3 Sg Com PxSg2 garraskierruinat garraskearruinat
garraskearru N G3 Sg Com PxSg3 garraskierruinis garraskearruinis
garraskearru N G3 Sg Com PxDu1 garraskierruineame garraskearruineame
garraskearru N G3 Sg Com PxDu2 garraskierruineatte garraskearruineatte
garraskearru N G3 Sg Com PxDu3 garraskierruineaskka garraskearruineaskka
garraskearru N G3 Sg Com PxPl1 garraskierruineamet garraskearruineamet
garraskearru N G3 Sg Com PxPl2 garraskierruineattet garraskearruineattet
garraskearru N G3 Sg Com PxPl3 garraskierruineaset garraskearruineaset
garraskearru N G3 Pl Gen PxSg1 garraskierruidan garraskearruidan
garraskearru N G3 Pl Gen PxSg2 garraskierruidat garraskearruidat
garraskearru N G3 Pl Gen PxSg3 garraskierruidis garraskearruidis
garraskearru N G3 Pl Gen PxDu1 garraskierruideame garraskearruideame
garraskearru N G3 Pl Gen PxDu2 garraskierruideatte garraskearruideatte
garraskearru N G3 Pl Gen PxDu3 garraskierruideaskka garraskearruideaskka
garraskearru N G3 Pl Gen PxPl1 garraskierruideamet garraskearruideamet
garraskearru N G3 Pl Gen PxPl2 garraskierruideattet garraskearruideattet
garraskearru N G3 Pl Gen PxPl3 garraskierruideaset garraskearruideaset
garraskearru N G3 Pl Acc PxSg1 garraskierruidan garraskearruidan
garraskearru N G3 Pl Acc PxSg2 garraskierruidat garraskearruidat
garraskearru N G3 Pl Acc PxSg3 garraskierruidis garraskearruidis
garraskearru N G3 Pl Acc PxDu1 garraskierruideame garraskearruideame
garraskearru N G3 Pl Acc PxDu2 garraskierruideatte garraskearruideatte
garraskearru N G3 Pl Acc PxDu3 garraskierruideaskka garraskearruideaskka
garraskearru N G3 Pl Acc PxPl1 garraskierruideamet garraskearruideamet
garraskearru N G3 Pl Acc PxPl2 garraskierruideattet garraskearruideattet
garraskearru N G3 Pl Acc PxPl3 garraskierruideaset garraskearruideaset
garraskearru N G3 Pl Ill PxSg1 garraskierruidasan garraskearruidasan
garraskearru N G3 Pl Ill PxSg2 garraskierruidasat garraskearruidasat
garraskearru N G3 Pl Ill PxSg3 garraskierruidasas garraskearruidasas
garraskearru N G3 Pl Ill PxDu1 garraskierruidasame garraskearruidasame
garraskearru N G3 Pl Ill PxDu2 garraskierruidasade garraskearruidasade
garraskearru N G3 Pl Ill PxDu3 garraskierruidasaska garraskearruidasaska
garraskearru N G3 Pl Ill PxPl1 garraskierruidasamet garraskearruidasamet
garraskearru N G3 Pl Ill PxPl2 garraskierruidasadet garraskearruidasadet
garraskearru N G3 Pl Ill PxPl3 garraskierruidasaset garraskearruidasaset
garraskearru N G3 Pl Loc PxSg1 garraskierruinan garraskearruinan
garraskearru N G3 Pl Loc PxSg2 garraskierruinat garraskearruinat
garraskearru N G3 Pl Loc PxSg3 garraskierruinis garraskearruinis
garraskearru N G3 Pl Loc PxDu1 garraskierruineame garraskearruineame
garraskearru N G3 Pl Loc PxDu2 garraskierruineatte garraskearruineatte
garraskearru N G3 Pl Loc PxDu3 garraskierruineaskka garraskearruineaskka
garraskearru N G3 Pl Loc PxPl1 garraskierruineamet garraskearruineamet
garraskearru N G3 Pl Loc PxPl2 garraskierruineattet garraskearruineattet
garraskearru N G3 Pl Loc PxPl3 garraskierruineaset garraskearruineaset
garraskearru N G3 Pl Com PxSg1 garraskierruidanguin garraskearruidanguin
garraskearru N G3 Pl Com PxSg2 garraskierruidatguin garraskearruidatguin
garraskearru N G3 Pl Com PxSg3 garraskierruidisguin garraskearruidisguin
garraskearru N G3 Pl Com PxDu1 garraskierruideameguin garraskearruideameguin
garraskearru N G3 Pl Com PxDu2 garraskierruideatteguin garraskearruideatteguin
garraskearru N G3 Pl Com PxDu3 garraskierruideaskkaguin garraskearruideaskkaguin
garraskearru N G3 Pl Com PxPl1 garraskierruideametguin garraskearruideametguin
garraskearru N G3 Pl Com PxPl2 garraskierruideattetguin garraskearruideattetguin
garraskearru N G3 Pl Com PxPl3 garraskierruideasetguin garraskearruideasetguin
garraskearru N Ess PxSg1 garraskierrunan garraskearrunan
garraskearru N Ess PxSg2 garraskierrunat garraskearrunat
garraskearru N Ess PxSg3 garraskierrunis garraskearrunis
garraskearru N Ess PxDu1 garraskierruneame garraskearruneame
garraskearru N Ess PxDu2 garraskierruneatte garraskearruneatte
garraskearru N Ess PxDu3 garraskierruneaskka garraskearruneaskka
garraskearru N Ess PxPl1 garraskierruneamet garraskearruneamet
garraskearru N Ess PxPl2 garraskierruneattet garraskearruneattet
garraskearru N Ess PxPl3 garraskierruneaset garraskearruneaset
garraskearru N G3 Ess PxSg1 garraskierrunan garraskearrunan
garraskearru N G3 Ess PxSg2 garraskierrunat garraskearrunat
garraskearru N G3 Ess PxSg3 garraskierrunis garraskearrunis
garraskearru N G3 Ess PxDu1 garraskierruneame garraskearruneame
garraskearru N G3 Ess PxDu2 garraskierruneatte garraskearruneatte
garraskearru N G3 Ess PxDu3 garraskierruneaskka garraskearruneaskka
garraskearru N G3 Ess PxPl1 garraskierruneamet garraskearruneamet
garraskearru N G3 Ess PxPl2 garraskierruneattet garraskearruneattet
garraskearru N G3 Ess PxPl3 garraskierruneaset garraskearruneasetMorphological tags