The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

buohtastahttit: Verb (V)

buohtastahttit V Inf buohtastahttit
buohtastahttit V Ind Prs Sg1 buohtastahtán
buohtastahttit V Ind Prs Sg2 buohtastahtát
buohtastahttit V Ind Prs Sg3 buohtastahttá
buohtastahttit V Ind Prs Du1 buohtastahtte
buohtastahttit V Ind Prs Du2 buohtastahttibeahtti
buohtastahttit V Ind Prs Du3 buohtastahttiba
buohtastahttit V Ind Prs Pl1 buohtastahttit
buohtastahttit V Ind Prs Pl2 buohtastahttibehtet
buohtastahttit V Ind Prs Pl3 buohtastahttet
buohtastahttit V Ind Prs ConNeg buohtastahte
buohtastahttit V Ind Prt Sg1 buohtastahtten
buohtastahttit V Ind Prt Sg2 buohtastahttet
buohtastahttit V Ind Prt Sg3 buohtastahtii
buohtastahttit V Ind Prt Du1 buohtastahtiime
buohtastahttit V Ind Prt Du2 buohtastahtiide
buohtastahttit V Ind Prt Du3 buohtastahtiiga
buohtastahttit V Ind Prt Pl1 buohtastahtiimet
buohtastahttit V Ind Prt Pl2 buohtastahtiidet
buohtastahttit V Ind Prt Pl3 buohtastahtte
buohtastahttit V Ind Prt ConNeg buohtastahttán
buohtastahttit V Cond Prs Sg1 buohtastahtáledjen buohtastahtálin buohtastahtášedjen buohtastahtášin
buohtastahttit V Cond Prs Sg2 buohtastahtáledjet buohtastahtálit buohtastahtášedjet buohtastahtášit
buohtastahttit V Cond Prs Sg3 buohtastahtálii buohtastahtášii
buohtastahttit V Cond Prs Du1 buohtastahtáleimme buohtastahtášeimme
buohtastahttit V Cond Prs Du2 buohtastahtáleidde buohtastahtášeidde
buohtastahttit V Cond Prs Du3 buohtastahtáleigga buohtastahtášeigga
buohtastahttit V Cond Prs Pl1 buohtastahtáleimmet buohtastahtášeimmet
buohtastahttit V Cond Prs Pl2 buohtastahtáleiddet buohtastahtášeiddet
buohtastahttit V Cond Prs Pl3 buohtastahtále buohtastahtáledje buohtastahtáše buohtastahtášedje
buohtastahttit V Cond Prs ConNeg buohtastahtále buohtastahtáše
buohtastahttit V Imprt Sg1 buohtastahtton
buohtastahttit V Imprt Sg2 buohtastahte
buohtastahttit V Imprt Sg3 buohtastahttos
buohtastahttit V Imprt Du1 buohtastahttu
buohtastahttit V Imprt Du2 buohtastahtti
buohtastahttit V Imprt Du3 buohtastahttoska
buohtastahttit V Imprt Pl1 buohtastahttot buohtastahttut
buohtastahttit V Imprt Pl2 buohtastahttet buohtastahttit
buohtastahttit V Imprt Pl3 buohtastahttoset
buohtastahttit V Imprt ConNeg buohtastahte
buohtastahttit V Pot Prs Sg1 buohtastahtežan
buohtastahttit V Pot Prs Sg2 buohtastahtežat
buohtastahttit V Pot Prs Sg3 buohtastahteš buohtastahteža
buohtastahttit V Pot Prs Du1 buohtastahtežetne
buohtastahttit V Pot Prs Du2 buohtastahtežeahppi
buohtastahttit V Pot Prs Du3 buohtastahtežeaba
buohtastahttit V Pot Prs Pl1 buohtastahtežat buohtastahtežit
buohtastahttit V Pot Prs Pl2 buohtastahtežehpet
buohtastahttit V Pot Prs Pl3 buohtastahtežit
buohtastahttit V Pot Prs ConNeg buohtastahteš
buohtastahttit V PrfPrc buohtastahttán
buohtastahttit V PrsPrc buohtastahtti
buohtastahttit V Sup buohtastahtážit
buohtastahttit V VAbess buohtastahtehaga buohtastahtekeahttá buohtastahtekeahttájin buohtastahtihaga buohtastahtikeahttá buohtastahtikeahttájin
buohtastahttit V Ger buohtastahtedettiin buohtastahtediin buohtastahtedin buohtastahtidettiin buohtastahtidiin buohtastahtidin
buohtastahttit V Ger PxSg1 buohtastahtedettiinan buohtastahtidettiinan
buohtastahttit V Ger PxSg2 buohtastahtedettiinat buohtastahtidettiinat
buohtastahttit V Ger PxSg3 buohtastahtedettiinis buohtastahtidettiinis
buohtastahttit V Ger PxDu1 buohtastahtedettiineame buohtastahtidettiineame
buohtastahttit V Ger PxDu2 buohtastahtedettiineatte buohtastahtidettiineatte
buohtastahttit V Ger PxDu3 buohtastahtedettiineaskka buohtastahtidettiineaskka
buohtastahttit V Ger PxPl1 buohtastahtedettiineamet buohtastahtidettiineamet
buohtastahttit V Ger PxPl2 buohtastahtedettiineattet buohtastahtidettiineattet
buohtastahttit V Ger PxPl3 buohtastahtedettiineaset buohtastahtidettiineaset
buohtastahttit V Actio Nom buohtastahttin
buohtastahttit V Actio Gen buohtastahttin
buohtastahttit V Actio Loc buohtastahttimis
buohtastahttit V Actio Ess buohtastahttime buohtastahttimen buohtastahttimin
buohtastahttit V Actio Com buohtastahttimiinMorphological tags