The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

biehttalanvuoigatvuohta: Noun (N)

biehttalanvuoigatvuohta N Sg Nom biehttalanvuoigatvuohta
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Gen biehttalanvuoigatvuođa
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Acc biehttalanvuoigatvuođa
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Ill biehttalanvuoigatvuhtii
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Loc biehttalanvuoigatvuođas
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Com biehttalanvuoigatvuođain
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Nom biehttalanvuoigatvuođat
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Gen biehttalanvuoigatvuođaid
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Acc biehttalanvuoigatvuođaid
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Ill biehttalanvuoigatvuođaide
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Loc biehttalanvuoigatvuođain
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Com biehttalanvuoigatvuođaiguin
biehttalanvuoigatvuohta N Ess biehttalanvuoigatvuohtan
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Nom PxSg1 biehttalanvuoigatvuohtan
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Nom PxSg2 biehttalanvuoigatvuohtat
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Nom PxDu1 biehttalanvuoigatvuohtame
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Nom PxDu2 biehttalanvuoigatvuohtade
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Nom PxPl1 biehttalanvuoigatvuohtamet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Nom PxPl2 biehttalanvuoigatvuohtadet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Gen PxSg1 biehttalanvuoigatvuohtan
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Gen PxSg3 biehttalanvuoigatvuođas
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Gen PxDu1 biehttalanvuoigatvuohtame
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Gen PxDu2 biehttalanvuoigatvuođade
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Gen PxDu3 biehttalanvuoigatvuođaska
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Gen PxPl1 biehttalanvuoigatvuohtamet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Gen PxPl2 biehttalanvuoigatvuođadet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Gen PxPl3 biehttalanvuoigatvuođaset
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Acc PxSg1 biehttalanvuoigatvuohtan
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Acc PxSg3 biehttalanvuoigatvuođas
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Acc PxDu1 biehttalanvuoigatvuohtame
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Acc PxDu2 biehttalanvuoigatvuođade
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Acc PxDu3 biehttalanvuoigatvuođaska
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Acc PxPl1 biehttalanvuoigatvuohtamet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Acc PxPl2 biehttalanvuoigatvuođadet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Acc PxPl3 biehttalanvuoigatvuođaset
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Ill PxSg1 biehttalanvuoigatvuohtasan
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Ill PxSg2 biehttalanvuoigatvuohtasat
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Ill PxSg3 biehttalanvuoigatvuohtasis
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Ill PxDu1 biehttalanvuoigatvuohtaseame
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Ill PxDu2 biehttalanvuoigatvuohtaseatte
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Ill PxDu3 biehttalanvuoigatvuohtaseaskka
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Ill PxPl1 biehttalanvuoigatvuohtaseamet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Ill PxPl2 biehttalanvuoigatvuohtaseattet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Ill PxPl3 biehttalanvuoigatvuohtaseaset
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Loc PxSg1 biehttalanvuoigatvuođastan
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Loc PxSg2 biehttalanvuoigatvuođastat
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Loc PxSg3 biehttalanvuoigatvuođastis
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Loc PxDu1 biehttalanvuoigatvuođasteame
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Loc PxDu2 biehttalanvuoigatvuođasteatte
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Loc PxDu3 biehttalanvuoigatvuođasteaskka
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Loc PxPl1 biehttalanvuoigatvuođasteamet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Loc PxPl2 biehttalanvuoigatvuođasteattet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Loc PxPl3 biehttalanvuoigatvuođasteaset
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Com PxSg1 biehttalanvuoigatvuođainan
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Com PxSg2 biehttalanvuoigatvuođainat
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Com PxSg3 biehttalanvuoigatvuođainis
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Com PxDu1 biehttalanvuoigatvuođaineame
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Com PxDu2 biehttalanvuoigatvuođaineatte
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Com PxDu3 biehttalanvuoigatvuođaineaskka
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Com PxPl1 biehttalanvuoigatvuođaineamet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Com PxPl2 biehttalanvuoigatvuođaineattet
biehttalanvuoigatvuohta N Sg Com PxPl3 biehttalanvuoigatvuođaineaset
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Gen PxSg1 biehttalanvuoigatvuođaidan
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Gen PxSg2 biehttalanvuoigatvuođaidat
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Gen PxSg3 biehttalanvuoigatvuođaidis
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Gen PxDu1 biehttalanvuoigatvuođaideame
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Gen PxDu2 biehttalanvuoigatvuođaideatte
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Gen PxDu3 biehttalanvuoigatvuođaideaskka
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Gen PxPl1 biehttalanvuoigatvuođaideamet
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Gen PxPl2 biehttalanvuoigatvuođaideattet
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Gen PxPl3 biehttalanvuoigatvuođaideaset
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Acc PxSg1 biehttalanvuoigatvuođaidan
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Acc PxSg2 biehttalanvuoigatvuođaidat
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Acc PxSg3 biehttalanvuoigatvuođaidis
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Acc PxDu1 biehttalanvuoigatvuođaideame
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Acc PxDu2 biehttalanvuoigatvuođaideatte
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Acc PxDu3 biehttalanvuoigatvuođaideaskka
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Acc PxPl1 biehttalanvuoigatvuođaideamet
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Acc PxPl2 biehttalanvuoigatvuođaideattet
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Acc PxPl3 biehttalanvuoigatvuođaideaset
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Ill PxSg1 biehttalanvuoigatvuođaidasan
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Ill PxSg2 biehttalanvuoigatvuođaidasat
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Ill PxSg3 biehttalanvuoigatvuođaidasas
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Ill PxDu1 biehttalanvuoigatvuođaidasame
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Ill PxDu2 biehttalanvuoigatvuođaidasade
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Ill PxDu3 biehttalanvuoigatvuođaidasaska
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Ill PxPl1 biehttalanvuoigatvuođaidasamet
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Ill PxPl2 biehttalanvuoigatvuođaidasadet
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Ill PxPl3 biehttalanvuoigatvuođaidasaset
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Loc PxSg1 biehttalanvuoigatvuođainan
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Loc PxSg2 biehttalanvuoigatvuođainat
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Loc PxSg3 biehttalanvuoigatvuođainis
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Loc PxDu1 biehttalanvuoigatvuođaineame
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Loc PxDu2 biehttalanvuoigatvuođaineatte
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Loc PxDu3 biehttalanvuoigatvuođaineaskka
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Loc PxPl1 biehttalanvuoigatvuođaineamet
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Loc PxPl2 biehttalanvuoigatvuođaineattet
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Loc PxPl3 biehttalanvuoigatvuođaineaset
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Com PxSg1 biehttalanvuoigatvuođaidanguin
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Com PxSg2 biehttalanvuoigatvuođaidatguin
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Com PxSg3 biehttalanvuoigatvuođaidisguin
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Com PxDu1 biehttalanvuoigatvuođaideameguin
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Com PxDu2 biehttalanvuoigatvuođaideatteguin
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Com PxDu3 biehttalanvuoigatvuođaideaskkaguin
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Com PxPl1 biehttalanvuoigatvuođaideametguin
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Com PxPl2 biehttalanvuoigatvuođaideattetguin
biehttalanvuoigatvuohta N Pl Com PxPl3 biehttalanvuoigatvuođaideasetguin
biehttalanvuoigatvuohta N Ess PxSg1 biehttalanvuoigatvuohtanan
biehttalanvuoigatvuohta N Ess PxSg2 biehttalanvuoigatvuohtanat
biehttalanvuoigatvuohta N Ess PxSg3 biehttalanvuoigatvuohtanis
biehttalanvuoigatvuohta N Ess PxDu1 biehttalanvuoigatvuohtaneame
biehttalanvuoigatvuohta N Ess PxDu2 biehttalanvuoigatvuohtaneatte
biehttalanvuoigatvuohta N Ess PxDu3 biehttalanvuoigatvuohtaneaskka
biehttalanvuoigatvuohta N Ess PxPl1 biehttalanvuoigatvuohtaneamet
biehttalanvuoigatvuohta N Ess PxPl2 biehttalanvuoigatvuohtaneattet
biehttalanvuoigatvuohta N Ess PxPl3 biehttalanvuoigatvuohtaneasetMorphological tags