The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

bealljetelefovdna: Noun (N)

bealljetelefovdna N Sg Nom bealljetelefovdna
bealljetelefovdna N Sg Gen bealljetelefovnna
bealljetelefovdna N Sg Gen Allegro bealljetelefovnna
bealljetelefovdna N Sg Acc bealljetelefovnna
bealljetelefovdna N Sg Ill bealljetelefovdnii
bealljetelefovdna N Sg Loc bealljetelefovnnas
bealljetelefovdna N Sg Com bealljetelefovnnain
bealljetelefovdna N Pl Nom bealljetelefovnnat
bealljetelefovdna N Pl Gen bealljetelefovnnaid
bealljetelefovdna N Pl Acc bealljetelefovnnaid
bealljetelefovdna N Pl Ill bealljetelefovnnaide
bealljetelefovdna N Pl Loc bealljetelefovnnain
bealljetelefovdna N Pl Com bealljetelefovnnaiguin
bealljetelefovdna N Ess bealljetelefovdnan
bealljetelefovdna N Sg Nom PxSg1 bealljetelefovdnan
bealljetelefovdna N Sg Nom PxSg2 bealljetelefovdnat
bealljetelefovdna N Sg Nom PxDu1 bealljetelefovdname
bealljetelefovdna N Sg Nom PxDu2 bealljetelefovdnade
bealljetelefovdna N Sg Nom PxPl1 bealljetelefovdnamet
bealljetelefovdna N Sg Nom PxPl2 bealljetelefovdnadet
bealljetelefovdna N Sg Gen PxSg1 bealljetelefovdnan
bealljetelefovdna N Sg Gen PxSg2 bealljetelefovnnat
bealljetelefovdna N Sg Gen PxSg3 bealljetelefovnnas
bealljetelefovdna N Sg Gen PxDu1 bealljetelefovdname
bealljetelefovdna N Sg Gen PxDu2 bealljetelefovnnade
bealljetelefovdna N Sg Gen PxDu3 bealljetelefovnnaska
bealljetelefovdna N Sg Gen PxPl1 bealljetelefovdnamet
bealljetelefovdna N Sg Gen PxPl2 bealljetelefovnnadet
bealljetelefovdna N Sg Gen PxPl3 bealljetelefovnnaset
bealljetelefovdna N Sg Acc PxSg1 bealljetelefovdnan
bealljetelefovdna N Sg Acc PxSg2 bealljetelefovnnat
bealljetelefovdna N Sg Acc PxSg3 bealljetelefovnnas
bealljetelefovdna N Sg Acc PxDu1 bealljetelefovdname
bealljetelefovdna N Sg Acc PxDu2 bealljetelefovnnade
bealljetelefovdna N Sg Acc PxDu3 bealljetelefovnnaska
bealljetelefovdna N Sg Acc PxPl1 bealljetelefovdnamet
bealljetelefovdna N Sg Acc PxPl2 bealljetelefovnnadet
bealljetelefovdna N Sg Acc PxPl3 bealljetelefovnnaset
bealljetelefovdna N Sg Ill PxSg1 bealljetelefovdnasan
bealljetelefovdna N Sg Ill PxSg2 bealljetelefovdnasat
bealljetelefovdna N Sg Ill PxSg3 bealljetelefovdnasis
bealljetelefovdna N Sg Ill PxDu1 bealljetelefovdnaseame
bealljetelefovdna N Sg Ill PxDu2 bealljetelefovdnaseatte
bealljetelefovdna N Sg Ill PxDu3 bealljetelefovdnaseaskka
bealljetelefovdna N Sg Ill PxPl1 bealljetelefovdnaseamet
bealljetelefovdna N Sg Ill PxPl2 bealljetelefovdnaseattet
bealljetelefovdna N Sg Ill PxPl3 bealljetelefovdnaseaset
bealljetelefovdna N Sg Loc PxSg1 bealljetelefovnnastan
bealljetelefovdna N Sg Loc PxSg2 bealljetelefovnnastat
bealljetelefovdna N Sg Loc PxSg3 bealljetelefovnnastis
bealljetelefovdna N Sg Loc PxDu1 bealljetelefovnnasteame
bealljetelefovdna N Sg Loc PxDu2 bealljetelefovnnasteatte
bealljetelefovdna N Sg Loc PxDu3 bealljetelefovnnasteaskka
bealljetelefovdna N Sg Loc PxPl1 bealljetelefovnnasteamet
bealljetelefovdna N Sg Loc PxPl2 bealljetelefovnnasteattet
bealljetelefovdna N Sg Loc PxPl3 bealljetelefovnnasteaset
bealljetelefovdna N Sg Com PxSg1 bealljetelefovnnainan
bealljetelefovdna N Sg Com PxSg2 bealljetelefovnnainat
bealljetelefovdna N Sg Com PxSg3 bealljetelefovnnainis
bealljetelefovdna N Sg Com PxDu1 bealljetelefovnnaineame
bealljetelefovdna N Sg Com PxDu2 bealljetelefovnnaineatte
bealljetelefovdna N Sg Com PxDu3 bealljetelefovnnaineaskka
bealljetelefovdna N Sg Com PxPl1 bealljetelefovnnaineamet
bealljetelefovdna N Sg Com PxPl2 bealljetelefovnnaineattet
bealljetelefovdna N Sg Com PxPl3 bealljetelefovnnaineaset
bealljetelefovdna N Pl Gen PxSg1 bealljetelefovnnaidan
bealljetelefovdna N Pl Gen PxSg2 bealljetelefovnnaidat
bealljetelefovdna N Pl Gen PxSg3 bealljetelefovnnaidis
bealljetelefovdna N Pl Gen PxDu1 bealljetelefovnnaideame
bealljetelefovdna N Pl Gen PxDu2 bealljetelefovnnaideatte
bealljetelefovdna N Pl Gen PxDu3 bealljetelefovnnaideaskka
bealljetelefovdna N Pl Gen PxPl1 bealljetelefovnnaideamet
bealljetelefovdna N Pl Gen PxPl2 bealljetelefovnnaideattet
bealljetelefovdna N Pl Gen PxPl3 bealljetelefovnnaideaset
bealljetelefovdna N Pl Acc PxSg1 bealljetelefovnnaidan
bealljetelefovdna N Pl Acc PxSg2 bealljetelefovnnaidat
bealljetelefovdna N Pl Acc PxSg3 bealljetelefovnnaidis
bealljetelefovdna N Pl Acc PxDu1 bealljetelefovnnaideame
bealljetelefovdna N Pl Acc PxDu2 bealljetelefovnnaideatte
bealljetelefovdna N Pl Acc PxDu3 bealljetelefovnnaideaskka
bealljetelefovdna N Pl Acc PxPl1 bealljetelefovnnaideamet
bealljetelefovdna N Pl Acc PxPl2 bealljetelefovnnaideattet
bealljetelefovdna N Pl Acc PxPl3 bealljetelefovnnaideaset
bealljetelefovdna N Pl Ill PxSg1 bealljetelefovnnaidasan
bealljetelefovdna N Pl Ill PxSg2 bealljetelefovnnaidasat
bealljetelefovdna N Pl Ill PxSg3 bealljetelefovnnaidasas
bealljetelefovdna N Pl Ill PxDu1 bealljetelefovnnaidasame
bealljetelefovdna N Pl Ill PxDu2 bealljetelefovnnaidasade
bealljetelefovdna N Pl Ill PxDu3 bealljetelefovnnaidasaska
bealljetelefovdna N Pl Ill PxPl1 bealljetelefovnnaidasamet
bealljetelefovdna N Pl Ill PxPl2 bealljetelefovnnaidasadet
bealljetelefovdna N Pl Ill PxPl3 bealljetelefovnnaidasaset
bealljetelefovdna N Pl Loc PxSg1 bealljetelefovnnainan
bealljetelefovdna N Pl Loc PxSg2 bealljetelefovnnainat
bealljetelefovdna N Pl Loc PxSg3 bealljetelefovnnainis
bealljetelefovdna N Pl Loc PxDu1 bealljetelefovnnaineame
bealljetelefovdna N Pl Loc PxDu2 bealljetelefovnnaineatte
bealljetelefovdna N Pl Loc PxDu3 bealljetelefovnnaineaskka
bealljetelefovdna N Pl Loc PxPl1 bealljetelefovnnaineamet
bealljetelefovdna N Pl Loc PxPl2 bealljetelefovnnaineattet
bealljetelefovdna N Pl Loc PxPl3 bealljetelefovnnaineaset
bealljetelefovdna N Pl Com PxSg1 bealljetelefovnnaidanguin
bealljetelefovdna N Pl Com PxSg2 bealljetelefovnnaidatguin
bealljetelefovdna N Pl Com PxSg3 bealljetelefovnnaidisguin
bealljetelefovdna N Pl Com PxDu1 bealljetelefovnnaideameguin
bealljetelefovdna N Pl Com PxDu2 bealljetelefovnnaideatteguin
bealljetelefovdna N Pl Com PxDu3 bealljetelefovnnaideaskkaguin
bealljetelefovdna N Pl Com PxPl1 bealljetelefovnnaideametguin
bealljetelefovdna N Pl Com PxPl2 bealljetelefovnnaideattetguin
bealljetelefovdna N Pl Com PxPl3 bealljetelefovnnaideasetguin
bealljetelefovdna N Ess PxSg1 bealljetelefovdnanan
bealljetelefovdna N Ess PxSg2 bealljetelefovdnanat
bealljetelefovdna N Ess PxSg3 bealljetelefovdnanis
bealljetelefovdna N Ess PxDu1 bealljetelefovdnaneame
bealljetelefovdna N Ess PxDu2 bealljetelefovdnaneatte
bealljetelefovdna N Ess PxDu3 bealljetelefovdnaneaskka
bealljetelefovdna N Ess PxPl1 bealljetelefovdnaneamet
bealljetelefovdna N Ess PxPl2 bealljetelefovdnaneattet
bealljetelefovdna N Ess PxPl3 bealljetelefovdnaneasetMorphological tags