The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

arkiivanummar: Noun (N)

arkiivanummar N Sg Nom arkiivanummár arkiivanummir arkiivanummar
arkiivanummar N Sg Gen arkiivanummára arkiivanummira arkiivanummara
arkiivanummar N Sg Acc arkiivanummára arkiivanummira arkiivanummara
arkiivanummar N Sg Ill arkiivanummárii arkiivanummirii arkiivanummarii
arkiivanummar N Sg Loc arkiivanummáris arkiivanummiris arkiivanummaris
arkiivanummar N Sg Com arkiivanummáriin arkiivanummiriin arkiivanummariin
arkiivanummar N Pl Nom arkiivanummárat arkiivanummirat arkiivanummarat
arkiivanummar N Pl Gen arkiivanummáriid arkiivanummiriid arkiivanummariid
arkiivanummar N Pl Acc arkiivanummáriid arkiivanummiriid arkiivanummariid
arkiivanummar N Pl Ill arkiivanummáriidda arkiivanummiriidda arkiivanummariidda
arkiivanummar N Pl Loc arkiivanummáriin arkiivanummiriin arkiivanummariin
arkiivanummar N Pl Com arkiivanummáriiguin arkiivanummiriiguin arkiivanummariiguin
arkiivanummar N Ess arkiivanummárin arkiivanummirin arkiivanummarin
arkiivanummar N Sg Nom PxSg1 arkiivanummáran arkiivanummiran arkiivanummaran
arkiivanummar N Sg Nom PxSg2 arkiivanummárat arkiivanummirat arkiivanummarat
arkiivanummar N Sg Nom PxDu1 arkiivanummáreame arkiivanummireame arkiivanummareame
arkiivanummar N Sg Nom PxDu2 arkiivanummáreatte arkiivanummireatte arkiivanummareatte
arkiivanummar N Sg Nom PxPl1 arkiivanummáreamet arkiivanummireamet arkiivanummareamet
arkiivanummar N Sg Nom PxPl2 arkiivanummáreattet arkiivanummireattet arkiivanummareattet
arkiivanummar N Sg Gen PxSg1 arkiivanummáran arkiivanummiran arkiivanummaran
arkiivanummar N Sg Gen PxSg2 arkiivanummárat arkiivanummirat arkiivanummarat
arkiivanummar N Sg Gen PxSg3 arkiivanummáris arkiivanummiris arkiivanummaris
arkiivanummar N Sg Gen PxDu1 arkiivanummáreame arkiivanummireame arkiivanummareame
arkiivanummar N Sg Gen PxDu2 arkiivanummáreatte arkiivanummireatte arkiivanummareatte
arkiivanummar N Sg Gen PxDu3 arkiivanummáreaskka arkiivanummireaskka arkiivanummareaskka
arkiivanummar N Sg Gen PxPl1 arkiivanummáreamet arkiivanummireamet arkiivanummareamet
arkiivanummar N Sg Gen PxPl2 arkiivanummáreattet arkiivanummireattet arkiivanummareattet
arkiivanummar N Sg Gen PxPl3 arkiivanummáreaset arkiivanummireaset arkiivanummareaset
arkiivanummar N Sg Acc PxSg1 arkiivanummáran arkiivanummiran arkiivanummaran
arkiivanummar N Sg Acc PxSg2 arkiivanummárat arkiivanummirat arkiivanummarat
arkiivanummar N Sg Acc PxSg3 arkiivanummáris arkiivanummiris arkiivanummaris
arkiivanummar N Sg Acc PxDu1 arkiivanummáreame arkiivanummireame arkiivanummareame
arkiivanummar N Sg Acc PxDu2 arkiivanummáreatte arkiivanummireatte arkiivanummareatte
arkiivanummar N Sg Acc PxDu3 arkiivanummáreaskka arkiivanummireaskka arkiivanummareaskka
arkiivanummar N Sg Acc PxPl1 arkiivanummáreamet arkiivanummireamet arkiivanummareamet
arkiivanummar N Sg Acc PxPl2 arkiivanummáreattet arkiivanummireattet arkiivanummareattet
arkiivanummar N Sg Acc PxPl3 arkiivanummáreaset arkiivanummireaset arkiivanummareaset
arkiivanummar N Sg Ill PxSg1 arkiivanummárasan arkiivanummirasan arkiivanummarasan
arkiivanummar N Sg Ill PxSg2 arkiivanummárasat arkiivanummirasat arkiivanummarasat
arkiivanummar N Sg Ill PxSg3 arkiivanummárasas arkiivanummirasas arkiivanummarasas
arkiivanummar N Sg Ill PxDu1 arkiivanummárasame arkiivanummirasame arkiivanummarasame
arkiivanummar N Sg Ill PxDu2 arkiivanummárasade arkiivanummirasade arkiivanummarasade
arkiivanummar N Sg Ill PxDu3 arkiivanummárasaska arkiivanummirasaska arkiivanummarasaska
arkiivanummar N Sg Ill PxPl1 arkiivanummárasamet arkiivanummirasamet arkiivanummarasamet
arkiivanummar N Sg Ill PxPl2 arkiivanummárasadet arkiivanummirasadet arkiivanummarasadet
arkiivanummar N Sg Ill PxPl3 arkiivanummárasaset arkiivanummirasaset arkiivanummarasaset
arkiivanummar N Sg Loc PxSg1 arkiivanummáristtán arkiivanummiristtán arkiivanummaristtán
arkiivanummar N Sg Loc PxSg2 arkiivanummáristtát arkiivanummiristtát arkiivanummaristtát
arkiivanummar N Sg Loc PxSg3 arkiivanummáristtis arkiivanummiristtis arkiivanummaristtis
arkiivanummar N Sg Loc PxDu1 arkiivanummáristtáme arkiivanummiristtáme arkiivanummaristtáme
arkiivanummar N Sg Loc PxDu2 arkiivanummáristtáde arkiivanummiristtáde arkiivanummaristtáde
arkiivanummar N Sg Loc PxDu3 arkiivanummáristtiska arkiivanummiristtiska arkiivanummaristtiska
arkiivanummar N Sg Loc PxPl1 arkiivanummáristtámet arkiivanummiristtámet arkiivanummaristtámet
arkiivanummar N Sg Loc PxPl2 arkiivanummáristtádet arkiivanummiristtádet arkiivanummaristtádet
arkiivanummar N Sg Loc PxPl3 arkiivanummáristtiset arkiivanummiristtiset arkiivanummaristtiset
arkiivanummar N Sg Com PxSg1 arkiivanummáriinnán arkiivanummiriinnán arkiivanummariinnán
arkiivanummar N Sg Com PxSg2 arkiivanummáriinnát arkiivanummiriinnát arkiivanummariinnát
arkiivanummar N Sg Com PxSg3 arkiivanummáriinnis arkiivanummiriinnis arkiivanummariinnis
arkiivanummar N Sg Com PxDu1 arkiivanummáriinnáme arkiivanummiriinnáme arkiivanummariinnáme
arkiivanummar N Sg Com PxDu2 arkiivanummáriinnáde arkiivanummiriinnáde arkiivanummariinnáde
arkiivanummar N Sg Com PxDu3 arkiivanummáriinniska arkiivanummiriinniska arkiivanummariinniska
arkiivanummar N Sg Com PxPl1 arkiivanummáriinnámet arkiivanummiriinnámet arkiivanummariinnámet
arkiivanummar N Sg Com PxPl2 arkiivanummáriinnádet arkiivanummiriinnádet arkiivanummariinnádet
arkiivanummar N Sg Com PxPl3 arkiivanummáriinniset arkiivanummiriinniset arkiivanummariinniset
arkiivanummar N Pl Gen PxSg1 arkiivanummáriiddán arkiivanummiriiddán arkiivanummariiddán
arkiivanummar N Pl Gen PxSg2 arkiivanummáriiddát arkiivanummiriiddát arkiivanummariiddát
arkiivanummar N Pl Gen PxSg3 arkiivanummáriiddis arkiivanummiriiddis arkiivanummariiddis
arkiivanummar N Pl Gen PxDu1 arkiivanummáriiddáme arkiivanummiriiddáme arkiivanummariiddáme
arkiivanummar N Pl Gen PxDu2 arkiivanummáriiddáde arkiivanummiriiddáde arkiivanummariiddáde
arkiivanummar N Pl Gen PxDu3 arkiivanummáriiddiska arkiivanummiriiddiska arkiivanummariiddiska
arkiivanummar N Pl Gen PxPl1 arkiivanummáriiddámet arkiivanummiriiddámet arkiivanummariiddámet
arkiivanummar N Pl Gen PxPl2 arkiivanummáriiddádet arkiivanummiriiddádet arkiivanummariiddádet
arkiivanummar N Pl Gen PxPl3 arkiivanummáriiddiset arkiivanummiriiddiset arkiivanummariiddiset
arkiivanummar N Pl Acc PxSg1 arkiivanummáriiddán arkiivanummiriiddán arkiivanummariiddán
arkiivanummar N Pl Acc PxSg2 arkiivanummáriiddát arkiivanummiriiddát arkiivanummariiddát
arkiivanummar N Pl Acc PxSg3 arkiivanummáriiddis arkiivanummiriiddis arkiivanummariiddis
arkiivanummar N Pl Acc PxDu1 arkiivanummáriiddáme arkiivanummiriiddáme arkiivanummariiddáme
arkiivanummar N Pl Acc PxDu2 arkiivanummáriiddáde arkiivanummiriiddáde arkiivanummariiddáde
arkiivanummar N Pl Acc PxDu3 arkiivanummáriiddiska arkiivanummiriiddiska arkiivanummariiddiska
arkiivanummar N Pl Acc PxPl1 arkiivanummáriiddámet arkiivanummiriiddámet arkiivanummariiddámet
arkiivanummar N Pl Acc PxPl2 arkiivanummáriiddádet arkiivanummiriiddádet arkiivanummariiddádet
arkiivanummar N Pl Acc PxPl3 arkiivanummáriiddiset arkiivanummiriiddiset arkiivanummariiddiset
arkiivanummar N Pl Ill PxSg1 arkiivanummáriiddásan arkiivanummiriiddásan arkiivanummariiddásan
arkiivanummar N Pl Ill PxSg2 arkiivanummáriiddásat arkiivanummiriiddásat arkiivanummariiddásat
arkiivanummar N Pl Ill PxSg3 arkiivanummáriiddásis arkiivanummiriiddásis arkiivanummariiddásis
arkiivanummar N Pl Ill PxDu1 arkiivanummáriiddáseame arkiivanummiriiddáseame arkiivanummariiddáseame
arkiivanummar N Pl Ill PxDu2 arkiivanummáriiddáseatte arkiivanummiriiddáseatte arkiivanummariiddáseatte
arkiivanummar N Pl Ill PxDu3 arkiivanummáriiddáseaskka arkiivanummiriiddáseaskka arkiivanummariiddáseaskka
arkiivanummar N Pl Ill PxPl1 arkiivanummáriiddáseamet arkiivanummiriiddáseamet arkiivanummariiddáseamet
arkiivanummar N Pl Ill PxPl2 arkiivanummáriiddáseattet arkiivanummiriiddáseattet arkiivanummariiddáseattet
arkiivanummar N Pl Ill PxPl3 arkiivanummáriiddáseaset arkiivanummiriiddáseaset arkiivanummariiddáseaset
arkiivanummar N Pl Loc PxSg1 arkiivanummáriinnán arkiivanummiriinnán arkiivanummariinnán
arkiivanummar N Pl Loc PxSg2 arkiivanummáriinnát arkiivanummiriinnát arkiivanummariinnát
arkiivanummar N Pl Loc PxSg3 arkiivanummáriinnis arkiivanummiriinnis arkiivanummariinnis
arkiivanummar N Pl Loc PxDu1 arkiivanummáriinnáme arkiivanummiriinnáme arkiivanummariinnáme
arkiivanummar N Pl Loc PxDu2 arkiivanummáriinnáde arkiivanummiriinnáde arkiivanummariinnáde
arkiivanummar N Pl Loc PxDu3 arkiivanummáriinniska arkiivanummiriinniska arkiivanummariinniska
arkiivanummar N Pl Loc PxPl1 arkiivanummáriinnámet arkiivanummiriinnámet arkiivanummariinnámet
arkiivanummar N Pl Loc PxPl2 arkiivanummáriinnádet arkiivanummiriinnádet arkiivanummariinnádet
arkiivanummar N Pl Loc PxPl3 arkiivanummáriinniset arkiivanummiriinniset arkiivanummariinniset
arkiivanummar N Pl Com PxSg1 arkiivanummáriiddánguin arkiivanummiriiddánguin arkiivanummariiddánguin
arkiivanummar N Pl Com PxSg2 arkiivanummáriiddátguin arkiivanummiriiddátguin arkiivanummariiddátguin
arkiivanummar N Pl Com PxSg3 arkiivanummáriiddisguin arkiivanummiriiddisguin arkiivanummariiddisguin
arkiivanummar N Pl Com PxDu1 arkiivanummáriiddámeguin arkiivanummiriiddámeguin arkiivanummariiddámeguin
arkiivanummar N Pl Com PxDu2 arkiivanummáriiddádeguin arkiivanummiriiddádeguin arkiivanummariiddádeguin
arkiivanummar N Pl Com PxDu3 arkiivanummáriiddiskaguin arkiivanummiriiddiskaguin arkiivanummariiddiskaguin
arkiivanummar N Pl Com PxPl1 arkiivanummáriiddámetguin arkiivanummiriiddámetguin arkiivanummariiddámetguin
arkiivanummar N Pl Com PxPl2 arkiivanummáriiddádetguin arkiivanummiriiddádetguin arkiivanummariiddádetguin
arkiivanummar N Pl Com PxPl3 arkiivanummáriiddisetguin arkiivanummiriiddisetguin arkiivanummariiddisetguinMorphological tags