The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

arkiivanummar: Noun (N)

arkiivanummar N Sg Nom arkiivanummar arkiivanummir arkiivanummár
arkiivanummar N Sg Gen arkiivanummara arkiivanummira arkiivanummára
arkiivanummar N Sg Acc arkiivanummara arkiivanummira arkiivanummára
arkiivanummar N Sg Ill arkiivanummarii arkiivanummirii arkiivanummárii
arkiivanummar N Sg Loc arkiivanummaris arkiivanummiris arkiivanummáris
arkiivanummar N Sg Com arkiivanummariin arkiivanummiriin arkiivanummáriin
arkiivanummar N Pl Nom arkiivanummarat arkiivanummirat arkiivanummárat
arkiivanummar N Pl Gen arkiivanummariid arkiivanummiriid arkiivanummáriid
arkiivanummar N Pl Acc arkiivanummariid arkiivanummiriid arkiivanummáriid
arkiivanummar N Pl Ill arkiivanummariidda arkiivanummiriidda arkiivanummáriidda
arkiivanummar N Pl Loc arkiivanummariin arkiivanummiriin arkiivanummáriin
arkiivanummar N Pl Com arkiivanummariiguin arkiivanummiriiguin arkiivanummáriiguin
arkiivanummar N Ess arkiivanummarin arkiivanummirin arkiivanummárin
arkiivanummar N Sg Nom PxSg1 arkiivanummaran arkiivanummiran arkiivanummáran
arkiivanummar N Sg Nom PxSg2 arkiivanummarat arkiivanummirat arkiivanummárat
arkiivanummar N Sg Nom PxDu1 arkiivanummareame arkiivanummireame arkiivanummáreame
arkiivanummar N Sg Nom PxDu2 arkiivanummareatte arkiivanummireatte arkiivanummáreatte
arkiivanummar N Sg Nom PxPl1 arkiivanummareamet arkiivanummireamet arkiivanummáreamet
arkiivanummar N Sg Nom PxPl2 arkiivanummareattet arkiivanummireattet arkiivanummáreattet
arkiivanummar N Sg Gen PxSg1 arkiivanummaran arkiivanummiran arkiivanummáran
arkiivanummar N Sg Gen PxSg2 arkiivanummarat arkiivanummirat arkiivanummárat
arkiivanummar N Sg Gen PxSg3 arkiivanummaris arkiivanummiris arkiivanummáris
arkiivanummar N Sg Gen PxDu1 arkiivanummareame arkiivanummireame arkiivanummáreame
arkiivanummar N Sg Gen PxDu2 arkiivanummareatte arkiivanummireatte arkiivanummáreatte
arkiivanummar N Sg Gen PxDu3 arkiivanummareaskka arkiivanummireaskka arkiivanummáreaskka
arkiivanummar N Sg Gen PxPl1 arkiivanummareamet arkiivanummireamet arkiivanummáreamet
arkiivanummar N Sg Gen PxPl2 arkiivanummareattet arkiivanummireattet arkiivanummáreattet
arkiivanummar N Sg Gen PxPl3 arkiivanummareaset arkiivanummireaset arkiivanummáreaset
arkiivanummar N Sg Acc PxSg1 arkiivanummaran arkiivanummiran arkiivanummáran
arkiivanummar N Sg Acc PxSg2 arkiivanummarat arkiivanummirat arkiivanummárat
arkiivanummar N Sg Acc PxSg3 arkiivanummaris arkiivanummiris arkiivanummáris
arkiivanummar N Sg Acc PxDu1 arkiivanummareame arkiivanummireame arkiivanummáreame
arkiivanummar N Sg Acc PxDu2 arkiivanummareatte arkiivanummireatte arkiivanummáreatte
arkiivanummar N Sg Acc PxDu3 arkiivanummareaskka arkiivanummireaskka arkiivanummáreaskka
arkiivanummar N Sg Acc PxPl1 arkiivanummareamet arkiivanummireamet arkiivanummáreamet
arkiivanummar N Sg Acc PxPl2 arkiivanummareattet arkiivanummireattet arkiivanummáreattet
arkiivanummar N Sg Acc PxPl3 arkiivanummareaset arkiivanummireaset arkiivanummáreaset
arkiivanummar N Sg Ill PxSg1 arkiivanummarasan arkiivanummirasan arkiivanummárasan
arkiivanummar N Sg Ill PxSg2 arkiivanummarasat arkiivanummirasat arkiivanummárasat
arkiivanummar N Sg Ill PxSg3 arkiivanummarasas arkiivanummirasas arkiivanummárasas
arkiivanummar N Sg Ill PxDu1 arkiivanummarasame arkiivanummirasame arkiivanummárasame
arkiivanummar N Sg Ill PxDu2 arkiivanummarasade arkiivanummirasade arkiivanummárasade
arkiivanummar N Sg Ill PxDu3 arkiivanummarasaska arkiivanummirasaska arkiivanummárasaska
arkiivanummar N Sg Ill PxPl1 arkiivanummarasamet arkiivanummirasamet arkiivanummárasamet
arkiivanummar N Sg Ill PxPl2 arkiivanummarasadet arkiivanummirasadet arkiivanummárasadet
arkiivanummar N Sg Ill PxPl3 arkiivanummarasaset arkiivanummirasaset arkiivanummárasaset
arkiivanummar N Sg Loc PxSg1 arkiivanummaristtán arkiivanummiristtán arkiivanummáristtán
arkiivanummar N Sg Loc PxSg2 arkiivanummaristtát arkiivanummiristtát arkiivanummáristtát
arkiivanummar N Sg Loc PxSg3 arkiivanummaristtis arkiivanummiristtis arkiivanummáristtis
arkiivanummar N Sg Loc PxDu1 arkiivanummaristtáme arkiivanummiristtáme arkiivanummáristtáme
arkiivanummar N Sg Loc PxDu2 arkiivanummaristtáde arkiivanummiristtáde arkiivanummáristtáde
arkiivanummar N Sg Loc PxDu3 arkiivanummaristtiska arkiivanummiristtiska arkiivanummáristtiska
arkiivanummar N Sg Loc PxPl1 arkiivanummaristtámet arkiivanummiristtámet arkiivanummáristtámet
arkiivanummar N Sg Loc PxPl2 arkiivanummaristtádet arkiivanummiristtádet arkiivanummáristtádet
arkiivanummar N Sg Loc PxPl3 arkiivanummaristtiset arkiivanummiristtiset arkiivanummáristtiset
arkiivanummar N Sg Com PxSg1 arkiivanummariinnán arkiivanummiriinnán arkiivanummáriinnán
arkiivanummar N Sg Com PxSg2 arkiivanummariinnát arkiivanummiriinnát arkiivanummáriinnát
arkiivanummar N Sg Com PxSg3 arkiivanummariinnis arkiivanummiriinnis arkiivanummáriinnis
arkiivanummar N Sg Com PxDu1 arkiivanummariinnáme arkiivanummiriinnáme arkiivanummáriinnáme
arkiivanummar N Sg Com PxDu2 arkiivanummariinnáde arkiivanummiriinnáde arkiivanummáriinnáde
arkiivanummar N Sg Com PxDu3 arkiivanummariinniska arkiivanummiriinniska arkiivanummáriinniska
arkiivanummar N Sg Com PxPl1 arkiivanummariinnámet arkiivanummiriinnámet arkiivanummáriinnámet
arkiivanummar N Sg Com PxPl2 arkiivanummariinnádet arkiivanummiriinnádet arkiivanummáriinnádet
arkiivanummar N Sg Com PxPl3 arkiivanummariinniset arkiivanummiriinniset arkiivanummáriinniset
arkiivanummar N Pl Gen PxSg1 arkiivanummariiddán arkiivanummiriiddán arkiivanummáriiddán
arkiivanummar N Pl Gen PxSg2 arkiivanummariiddát arkiivanummiriiddát arkiivanummáriiddát
arkiivanummar N Pl Gen PxSg3 arkiivanummariiddis arkiivanummiriiddis arkiivanummáriiddis
arkiivanummar N Pl Gen PxDu1 arkiivanummariiddáme arkiivanummiriiddáme arkiivanummáriiddáme
arkiivanummar N Pl Gen PxDu2 arkiivanummariiddáde arkiivanummiriiddáde arkiivanummáriiddáde
arkiivanummar N Pl Gen PxDu3 arkiivanummariiddiska arkiivanummiriiddiska arkiivanummáriiddiska
arkiivanummar N Pl Gen PxPl1 arkiivanummariiddámet arkiivanummiriiddámet arkiivanummáriiddámet
arkiivanummar N Pl Gen PxPl2 arkiivanummariiddádet arkiivanummiriiddádet arkiivanummáriiddádet
arkiivanummar N Pl Gen PxPl3 arkiivanummariiddiset arkiivanummiriiddiset arkiivanummáriiddiset
arkiivanummar N Pl Acc PxSg1 arkiivanummariiddán arkiivanummiriiddán arkiivanummáriiddán
arkiivanummar N Pl Acc PxSg2 arkiivanummariiddát arkiivanummiriiddát arkiivanummáriiddát
arkiivanummar N Pl Acc PxSg3 arkiivanummariiddis arkiivanummiriiddis arkiivanummáriiddis
arkiivanummar N Pl Acc PxDu1 arkiivanummariiddáme arkiivanummiriiddáme arkiivanummáriiddáme
arkiivanummar N Pl Acc PxDu2 arkiivanummariiddáde arkiivanummiriiddáde arkiivanummáriiddáde
arkiivanummar N Pl Acc PxDu3 arkiivanummariiddiska arkiivanummiriiddiska arkiivanummáriiddiska
arkiivanummar N Pl Acc PxPl1 arkiivanummariiddámet arkiivanummiriiddámet arkiivanummáriiddámet
arkiivanummar N Pl Acc PxPl2 arkiivanummariiddádet arkiivanummiriiddádet arkiivanummáriiddádet
arkiivanummar N Pl Acc PxPl3 arkiivanummariiddiset arkiivanummiriiddiset arkiivanummáriiddiset
arkiivanummar N Pl Ill PxSg1 arkiivanummariiddásan arkiivanummiriiddásan arkiivanummáriiddásan
arkiivanummar N Pl Ill PxSg2 arkiivanummariiddásat arkiivanummiriiddásat arkiivanummáriiddásat
arkiivanummar N Pl Ill PxSg3 arkiivanummariiddásis arkiivanummiriiddásis arkiivanummáriiddásis
arkiivanummar N Pl Ill PxDu1 arkiivanummariiddáseame arkiivanummiriiddáseame arkiivanummáriiddáseame
arkiivanummar N Pl Ill PxDu2 arkiivanummariiddáseatte arkiivanummiriiddáseatte arkiivanummáriiddáseatte
arkiivanummar N Pl Ill PxDu3 arkiivanummariiddáseaskka arkiivanummiriiddáseaskka arkiivanummáriiddáseaskka
arkiivanummar N Pl Ill PxPl1 arkiivanummariiddáseamet arkiivanummiriiddáseamet arkiivanummáriiddáseamet
arkiivanummar N Pl Ill PxPl2 arkiivanummariiddáseattet arkiivanummiriiddáseattet arkiivanummáriiddáseattet
arkiivanummar N Pl Ill PxPl3 arkiivanummariiddáseaset arkiivanummiriiddáseaset arkiivanummáriiddáseaset
arkiivanummar N Pl Loc PxSg1 arkiivanummariinnán arkiivanummiriinnán arkiivanummáriinnán
arkiivanummar N Pl Loc PxSg2 arkiivanummariinnát arkiivanummiriinnát arkiivanummáriinnát
arkiivanummar N Pl Loc PxSg3 arkiivanummariinnis arkiivanummiriinnis arkiivanummáriinnis
arkiivanummar N Pl Loc PxDu1 arkiivanummariinnáme arkiivanummiriinnáme arkiivanummáriinnáme
arkiivanummar N Pl Loc PxDu2 arkiivanummariinnáde arkiivanummiriinnáde arkiivanummáriinnáde
arkiivanummar N Pl Loc PxDu3 arkiivanummariinniska arkiivanummiriinniska arkiivanummáriinniska
arkiivanummar N Pl Loc PxPl1 arkiivanummariinnámet arkiivanummiriinnámet arkiivanummáriinnámet
arkiivanummar N Pl Loc PxPl2 arkiivanummariinnádet arkiivanummiriinnádet arkiivanummáriinnádet
arkiivanummar N Pl Loc PxPl3 arkiivanummariinniset arkiivanummiriinniset arkiivanummáriinniset
arkiivanummar N Pl Com PxSg1 arkiivanummariiddánguin arkiivanummiriiddánguin arkiivanummáriiddánguin
arkiivanummar N Pl Com PxSg2 arkiivanummariiddátguin arkiivanummiriiddátguin arkiivanummáriiddátguin
arkiivanummar N Pl Com PxSg3 arkiivanummariiddisguin arkiivanummiriiddisguin arkiivanummáriiddisguin
arkiivanummar N Pl Com PxDu1 arkiivanummariiddámeguin arkiivanummiriiddámeguin arkiivanummáriiddámeguin
arkiivanummar N Pl Com PxDu2 arkiivanummariiddádeguin arkiivanummiriiddádeguin arkiivanummáriiddádeguin
arkiivanummar N Pl Com PxDu3 arkiivanummariiddiskaguin arkiivanummiriiddiskaguin arkiivanummáriiddiskaguin
arkiivanummar N Pl Com PxPl1 arkiivanummariiddámetguin arkiivanummiriiddámetguin arkiivanummáriiddámetguin
arkiivanummar N Pl Com PxPl2 arkiivanummariiddádetguin arkiivanummiriiddádetguin arkiivanummáriiddádetguin
arkiivanummar N Pl Com PxPl3 arkiivanummariiddisetguin arkiivanummiriiddisetguin arkiivanummáriiddisetguinMorphological tags