The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

velkakirje: velka+N+Sg+Nom+Use/Hyphen#kirje+N+Sg+Nom

velkakirje N Sg Nom velkakirje
velkakirje N Sg Gen velkakirjeen
velkakirje N Sg Par velkakirjettä
velkakirje N Sg All velkakirjeelle
velkakirje N Sg Abl velkakirjeeltä
velkakirje N Sg Ade velkakirjeellä
velkakirje N Sg Ill velkakirjeeseen
velkakirje N Sg Ine velkakirjeessä
velkakirje N Sg Ela velkakirjeestä
velkakirje N Sg Abe velkakirjeettä
velkakirje N Sg Ess velkakirjeenä
velkakirje N Sg Tra velkakirjeeksi
velkakirje N Pl Nom velkakirjeet
velkakirje N Pl Gen velkakirjeiden velkakirjeitten velkakirjehien velkakirjehitten
velkakirje N Pl Par velkakirjeitä velkakirjehiä
velkakirje N Pl All velkakirjeille velkakirjehille
velkakirje N Pl Abl velkakirjeiltä velkakirjehiltä
velkakirje N Pl Ade velkakirjeillä velkakirjehillä
velkakirje N Pl Ill velkakirjeihin velkakirjeisiin velkakirjehisin
velkakirje N Pl Ine velkakirjeissä velkakirjehissä
velkakirje N Pl Ela velkakirjeistä velkakirjehistä
velkakirje N Pl Abe velkakirjeittä velkakirjehittä
velkakirje N Pl Ess velkakirjeinä velkakirjehinä
velkakirje N Pl Tra velkakirjeiksi velkakirjehiksi
velkakirje N Pl Ins velkakirjein velkakirjehin
velkakirje N Sg Nom PxSg1 velkakirjeeni
velkakirje N Sg Nom PxSg2 velkakirjeesi
velkakirje N Sg Nom PxSg3 velkakirjeensä
velkakirje N Sg Nom PxPl1 velkakirjeemme
velkakirje N Sg Nom PxPl2 velkakirjeenne
velkakirje N Sg Nom PxPl3 velkakirjeensä
velkakirje N Sg Gen PxSg1 velkakirjeeni
velkakirje N Sg Gen PxSg2 velkakirjeesi
velkakirje N Sg Gen PxSg3 velkakirjeensä
velkakirje N Sg Gen PxPl1 velkakirjeemme
velkakirje N Sg Gen PxPl2 velkakirjeenne
velkakirje N Sg Gen PxPl3 velkakirjeensä
velkakirje N Sg Par PxSg1 velkakirjettäni
velkakirje N Sg Par PxSg2 velkakirjettäsi
velkakirje N Sg Par PxSg3 velkakirjettänsä velkakirjettään
velkakirje N Sg Par PxPl1 velkakirjettämme
velkakirje N Sg Par PxPl2 velkakirjettänne
velkakirje N Sg Par PxPl3 velkakirjettänsä velkakirjettään
velkakirje N Sg All PxSg1 velkakirjeelleni
velkakirje N Sg All PxSg2 velkakirjeellesi
velkakirje N Sg All PxSg3 velkakirjeelleen velkakirjeellensä
velkakirje N Sg All PxPl1 velkakirjeellemme
velkakirje N Sg All PxPl2 velkakirjeellenne
velkakirje N Sg All PxPl3 velkakirjeelleen velkakirjeellensä
velkakirje N Sg Abl PxSg1 velkakirjeeltäni
velkakirje N Sg Abl PxSg2 velkakirjeeltäsi
velkakirje N Sg Abl PxSg3 velkakirjeeltänsä velkakirjeeltään
velkakirje N Sg Abl PxPl1 velkakirjeeltämme
velkakirje N Sg Abl PxPl2 velkakirjeeltänne
velkakirje N Sg Abl PxPl3 velkakirjeeltänsä velkakirjeeltään
velkakirje N Sg Ade PxSg1 velkakirjeelläni
velkakirje N Sg Ade PxSg2 velkakirjeelläsi
velkakirje N Sg Ade PxSg3 velkakirjeellänsä velkakirjeellään
velkakirje N Sg Ade PxPl1 velkakirjeellämme
velkakirje N Sg Ade PxPl2 velkakirjeellänne
velkakirje N Sg Ade PxPl3 velkakirjeellänsä velkakirjeellään
velkakirje N Sg Ill PxSg1 velkakirjeeseeni
velkakirje N Sg Ill PxSg2 velkakirjeeseesi
velkakirje N Sg Ill PxSg3 velkakirjeeseensä
velkakirje N Sg Ill PxPl1 velkakirjeeseemme
velkakirje N Sg Ill PxPl2 velkakirjeeseenne
velkakirje N Sg Ill PxPl3 velkakirjeeseensä
velkakirje N Sg Ine PxSg1 velkakirjeessäni
velkakirje N Sg Ine PxSg2 velkakirjeessäsi
velkakirje N Sg Ine PxSg3 velkakirjeessänsä velkakirjeessään
velkakirje N Sg Ine PxPl1 velkakirjeessämme
velkakirje N Sg Ine PxPl2 velkakirjeessänne
velkakirje N Sg Ine PxPl3 velkakirjeessänsä velkakirjeessään
velkakirje N Sg Ela PxSg1 velkakirjeestäni
velkakirje N Sg Ela PxSg2 velkakirjeestäsi
velkakirje N Sg Ela PxSg3 velkakirjeestänsä velkakirjeestään
velkakirje N Sg Ela PxPl1 velkakirjeestämme
velkakirje N Sg Ela PxPl2 velkakirjeestänne
velkakirje N Sg Ela PxPl3 velkakirjeestänsä velkakirjeestään
velkakirje N Sg Abe PxSg1 velkakirjeettäni
velkakirje N Sg Abe PxSg2 velkakirjeettäsi
velkakirje N Sg Abe PxSg3 velkakirjeettänsä velkakirjeettään
velkakirje N Sg Abe PxPl1 velkakirjeettämme
velkakirje N Sg Abe PxPl2 velkakirjeettänne
velkakirje N Sg Abe PxPl3 velkakirjeettänsä velkakirjeettään
velkakirje N Sg Ess PxSg1 velkakirjeenäni
velkakirje N Sg Ess PxSg2 velkakirjeenäsi
velkakirje N Sg Ess PxSg3 velkakirjeenänsä velkakirjeenään
velkakirje N Sg Ess PxPl1 velkakirjeenämme
velkakirje N Sg Ess PxPl2 velkakirjeenänne
velkakirje N Sg Ess PxPl3 velkakirjeenänsä velkakirjeenään
velkakirje N Sg Tra PxSg1 velkakirjeekseni
velkakirje N Sg Tra PxSg2 velkakirjeeksesi
velkakirje N Sg Tra PxSg3 velkakirjeekseen velkakirjeeksensä
velkakirje N Sg Tra PxPl1 velkakirjeeksemme
velkakirje N Sg Tra PxPl2 velkakirjeeksenne
velkakirje N Sg Tra PxPl3 velkakirjeekseen velkakirjeeksensä
velkakirje N Pl Nom PxSg1 velkakirjeeni
velkakirje N Pl Nom PxSg2 velkakirjeesi
velkakirje N Pl Nom PxSg3 velkakirjeensä
velkakirje N Pl Nom PxPl1 velkakirjeemme
velkakirje N Pl Nom PxPl2 velkakirjeenne
velkakirje N Pl Nom PxPl3 velkakirjeensä
velkakirje N Pl Gen PxSg1 velkakirjeideni velkakirjeitteni velkakirjehieni velkakirjehitteni
velkakirje N Pl Gen PxSg2 velkakirjeidesi velkakirjeittesi velkakirjehiesi velkakirjehittesi
velkakirje N Pl Gen PxSg3 velkakirjeidensä velkakirjeittensä velkakirjehiensä velkakirjehittensä
velkakirje N Pl Gen PxPl1 velkakirjeidemme velkakirjeittemme velkakirjehiemme velkakirjehittemme
velkakirje N Pl Gen PxPl2 velkakirjeidenne velkakirjeittenne velkakirjehienne velkakirjehittenne
velkakirje N Pl Gen PxPl3 velkakirjeidensä velkakirjeittensä velkakirjehiensä velkakirjehittensä
velkakirje N Pl Par PxSg1 velkakirjeitäni velkakirjehiäni
velkakirje N Pl Par PxSg2 velkakirjeitäsi velkakirjehiäsi
velkakirje N Pl Par PxSg3 velkakirjeitänsä velkakirjeitään velkakirjehiänsä velkakirjehiään
velkakirje N Pl Par PxPl1 velkakirjeitämme velkakirjehiämme
velkakirje N Pl Par PxPl2 velkakirjeitänne velkakirjehiänne
velkakirje N Pl Par PxPl3 velkakirjeitänsä velkakirjeitään velkakirjehiänsä velkakirjehiään
velkakirje N Pl All PxSg1 velkakirjeilleni velkakirjehilleni
velkakirje N Pl All PxSg2 velkakirjeillesi velkakirjehillesi
velkakirje N Pl All PxSg3 velkakirjeillensä velkakirjeilleän velkakirjehillensä velkakirjehilleän
velkakirje N Pl All PxPl1 velkakirjeillemme velkakirjehillemme
velkakirje N Pl All PxPl2 velkakirjeillenne velkakirjehillenne
velkakirje N Pl All PxPl3 velkakirjeillensä velkakirjeilleän velkakirjehillensä velkakirjehilleän
velkakirje N Pl Abl PxSg1 velkakirjeiltäni velkakirjehiltäni
velkakirje N Pl Abl PxSg2 velkakirjeiltäsi velkakirjehiltäsi
velkakirje N Pl Abl PxSg3 velkakirjeiltänsä velkakirjeiltään velkakirjehiltänsä velkakirjehiltään
velkakirje N Pl Abl PxPl1 velkakirjeiltämme velkakirjehiltämme
velkakirje N Pl Abl PxPl2 velkakirjeiltänne velkakirjehiltänne
velkakirje N Pl Abl PxPl3 velkakirjeiltänsä velkakirjeiltään velkakirjehiltänsä velkakirjehiltään
velkakirje N Pl Ade PxSg1 velkakirjeilläni velkakirjehilläni
velkakirje N Pl Ade PxSg2 velkakirjeilläsi velkakirjehilläsi
velkakirje N Pl Ade PxSg3 velkakirjeillänsä velkakirjeillään velkakirjehillänsä velkakirjehillään
velkakirje N Pl Ade PxPl1 velkakirjeillämme velkakirjehillämme
velkakirje N Pl Ade PxPl2 velkakirjeillänne velkakirjehillänne
velkakirje N Pl Ade PxPl3 velkakirjeillänsä velkakirjeillään velkakirjehillänsä velkakirjehillään
velkakirje N Pl Ill PxSg1 velkakirjeihini velkakirjeisiini velkakirjehisini
velkakirje N Pl Ill PxSg2 velkakirjeihisi velkakirjeisiisi velkakirjehisisi
velkakirje N Pl Ill PxSg3 velkakirjeihinsä velkakirjeisiinsä velkakirjehisinsä
velkakirje N Pl Ill PxPl1 velkakirjeihimme velkakirjeisiimme velkakirjehisimme
velkakirje N Pl Ill PxPl2 velkakirjeihinne velkakirjeisiinne velkakirjehisinne
velkakirje N Pl Ill PxPl3 velkakirjeihinsä velkakirjeisiinsä velkakirjehisinsä
velkakirje N Pl Ine PxSg1 velkakirjeissäni velkakirjehissäni
velkakirje N Pl Ine PxSg2 velkakirjeissäsi velkakirjehissäsi
velkakirje N Pl Ine PxSg3 velkakirjeissänsä velkakirjeissään velkakirjehissänsä velkakirjehissään
velkakirje N Pl Ine PxPl1 velkakirjeissämme velkakirjehissämme
velkakirje N Pl Ine PxPl2 velkakirjeissänne velkakirjehissänne
velkakirje N Pl Ine PxPl3 velkakirjeissänsä velkakirjeissään velkakirjehissänsä velkakirjehissään
velkakirje N Pl Ela PxSg1 velkakirjeistäni velkakirjehistäni
velkakirje N Pl Ela PxSg2 velkakirjeistäsi velkakirjehistäsi
velkakirje N Pl Ela PxSg3 velkakirjeistänsä velkakirjeistään velkakirjehistänsä velkakirjehistään
velkakirje N Pl Ela PxPl1 velkakirjeistämme velkakirjehistämme
velkakirje N Pl Ela PxPl2 velkakirjeistänne velkakirjehistänne
velkakirje N Pl Ela PxPl3 velkakirjeistänsä velkakirjeistään velkakirjehistänsä velkakirjehistään
velkakirje N Pl Abe PxSg1 velkakirjeittäni velkakirjehittäni
velkakirje N Pl Abe PxSg2 velkakirjeittäsi velkakirjehittäsi
velkakirje N Pl Abe PxSg3 velkakirjeittänsä velkakirjeittään velkakirjehittänsä velkakirjehittään
velkakirje N Pl Abe PxPl1 velkakirjeittämme velkakirjehittämme
velkakirje N Pl Abe PxPl2 velkakirjeittänne velkakirjehittänne
velkakirje N Pl Abe PxPl3 velkakirjeittänsä velkakirjeittään velkakirjehittänsä velkakirjehittään
velkakirje N Pl Ess PxSg1 velkakirjeinäni velkakirjehinäni
velkakirje N Pl Ess PxSg2 velkakirjeinäsi velkakirjehinäsi
velkakirje N Pl Ess PxSg3 velkakirjeinänsä velkakirjeinään velkakirjehinänsä velkakirjehinään
velkakirje N Pl Ess PxPl1 velkakirjeinämme velkakirjehinämme
velkakirje N Pl Ess PxPl2 velkakirjeinänne velkakirjehinänne
velkakirje N Pl Ess PxPl3 velkakirjeinänsä velkakirjeinään velkakirjehinänsä velkakirjehinään
velkakirje N Pl Tra PxSg1 velkakirjeikseni velkakirjehikseni
velkakirje N Pl Tra PxSg2 velkakirjeiksesi velkakirjehiksesi
velkakirje N Pl Tra PxSg3 velkakirjeikseen velkakirjeiksensä velkakirjehikseen velkakirjehiksensä
velkakirje N Pl Tra PxPl1 velkakirjeiksemme velkakirjehiksemme
velkakirje N Pl Tra PxPl2 velkakirjeiksenne velkakirjehiksenne
velkakirje N Pl Tra PxPl3 velkakirjeikseen velkakirjeiksensä velkakirjehikseen velkakirjehiksensäMorphological tags