The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

tykytoiminta: tyky+N+Sg+Nom+Use/Hyphen#toiminta+N+Sg+Nom

tykytoiminta N Sg Nom tykytoiminta
tykytoiminta N Sg Gen tykytoiminnan
tykytoiminta N Sg Par tykytoimintaa
tykytoiminta N Sg All tykytoiminnalle
tykytoiminta N Sg Abl tykytoiminnalta
tykytoiminta N Sg Ade tykytoiminnalla
tykytoiminta N Sg Ill tykytoimintaan
tykytoiminta N Sg Ine tykytoiminnassa
tykytoiminta N Sg Ela tykytoiminnasta
tykytoiminta N Sg Abe tykytoiminnatta
tykytoiminta N Sg Ess tykytoimintana
tykytoiminta N Sg Tra tykytoiminnaksi
tykytoiminta N Pl Nom tykytoiminnat
tykytoiminta N Pl Gen tykytoimintojen
tykytoiminta N Pl Par tykytoimintoja
tykytoiminta N Pl All tykytoiminnoille
tykytoiminta N Pl Abl tykytoiminnoilta
tykytoiminta N Pl Ade tykytoiminnoilla
tykytoiminta N Pl Ill tykytoimintoihin
tykytoiminta N Pl Ine tykytoiminnoissa
tykytoiminta N Pl Ela tykytoiminnoista
tykytoiminta N Pl Abe tykytoiminnoitta
tykytoiminta N Pl Ess tykytoimintoina
tykytoiminta N Pl Tra tykytoiminnoiksi
tykytoiminta N Pl Ins tykytoiminnoin
tykytoiminta N Sg Nom PxSg1 tykytoimintani
tykytoiminta N Sg Nom PxSg2 tykytoimintasi
tykytoiminta N Sg Nom PxSg3 tykytoimintansa
tykytoiminta N Sg Nom PxPl1 tykytoimintamme
tykytoiminta N Sg Nom PxPl2 tykytoimintanne
tykytoiminta N Sg Nom PxPl3 tykytoimintansa
tykytoiminta N Sg Gen PxSg1 tykytoimintani
tykytoiminta N Sg Gen PxSg2 tykytoimintasi
tykytoiminta N Sg Gen PxSg3 tykytoimintansa
tykytoiminta N Sg Gen PxPl1 tykytoimintamme
tykytoiminta N Sg Gen PxPl2 tykytoimintanne
tykytoiminta N Sg Gen PxPl3 tykytoimintansa
tykytoiminta N Sg Par PxSg1 tykytoimintaani
tykytoiminta N Sg Par PxSg2 tykytoimintaasi
tykytoiminta N Sg Par PxSg3 tykytoimintaansa
tykytoiminta N Sg Par PxPl1 tykytoimintaamme
tykytoiminta N Sg Par PxPl2 tykytoimintaanne
tykytoiminta N Sg Par PxPl3 tykytoimintaansa
tykytoiminta N Sg All PxSg1 tykytoiminnalleni
tykytoiminta N Sg All PxSg2 tykytoiminnallesi
tykytoiminta N Sg All PxSg3 tykytoiminnalleen tykytoiminnallensa
tykytoiminta N Sg All PxPl1 tykytoiminnallemme
tykytoiminta N Sg All PxPl2 tykytoiminnallenne
tykytoiminta N Sg All PxPl3 tykytoiminnalleen tykytoiminnallensa
tykytoiminta N Sg Abl PxSg1 tykytoiminnaltani
tykytoiminta N Sg Abl PxSg2 tykytoiminnaltasi
tykytoiminta N Sg Abl PxSg3 tykytoiminnaltaan tykytoiminnaltansa
tykytoiminta N Sg Abl PxPl1 tykytoiminnaltamme
tykytoiminta N Sg Abl PxPl2 tykytoiminnaltanne
tykytoiminta N Sg Abl PxPl3 tykytoiminnaltaan tykytoiminnaltansa
tykytoiminta N Sg Ade PxSg1 tykytoiminnallani
tykytoiminta N Sg Ade PxSg2 tykytoiminnallasi
tykytoiminta N Sg Ade PxSg3 tykytoiminnallaan tykytoiminnallansa
tykytoiminta N Sg Ade PxPl1 tykytoiminnallamme
tykytoiminta N Sg Ade PxPl2 tykytoiminnallanne
tykytoiminta N Sg Ade PxPl3 tykytoiminnallaan tykytoiminnallansa
tykytoiminta N Sg Ill PxSg1 tykytoimintaani
tykytoiminta N Sg Ill PxSg2 tykytoimintaasi
tykytoiminta N Sg Ill PxSg3 tykytoimintaansa
tykytoiminta N Sg Ill PxPl1 tykytoimintaamme
tykytoiminta N Sg Ill PxPl2 tykytoimintaanne
tykytoiminta N Sg Ill PxPl3 tykytoimintaansa
tykytoiminta N Sg Ine PxSg1 tykytoiminnassani
tykytoiminta N Sg Ine PxSg2 tykytoiminnassasi
tykytoiminta N Sg Ine PxSg3 tykytoiminnassaan tykytoiminnassansa
tykytoiminta N Sg Ine PxPl1 tykytoiminnassamme
tykytoiminta N Sg Ine PxPl2 tykytoiminnassanne
tykytoiminta N Sg Ine PxPl3 tykytoiminnassaan tykytoiminnassansa
tykytoiminta N Sg Ela PxSg1 tykytoiminnastani
tykytoiminta N Sg Ela PxSg2 tykytoiminnastasi
tykytoiminta N Sg Ela PxSg3 tykytoiminnastaan tykytoiminnastansa
tykytoiminta N Sg Ela PxPl1 tykytoiminnastamme
tykytoiminta N Sg Ela PxPl2 tykytoiminnastanne
tykytoiminta N Sg Ela PxPl3 tykytoiminnastaan tykytoiminnastansa
tykytoiminta N Sg Abe PxSg1 tykytoiminnattani
tykytoiminta N Sg Abe PxSg2 tykytoiminnattasi
tykytoiminta N Sg Abe PxSg3 tykytoiminnattaan tykytoiminnattansa
tykytoiminta N Sg Abe PxPl1 tykytoiminnattamme
tykytoiminta N Sg Abe PxPl2 tykytoiminnattanne
tykytoiminta N Sg Abe PxPl3 tykytoiminnattaan tykytoiminnattansa
tykytoiminta N Sg Ess PxSg1 tykytoimintanani
tykytoiminta N Sg Ess PxSg2 tykytoimintanasi
tykytoiminta N Sg Ess PxSg3 tykytoimintanaan tykytoimintanansa
tykytoiminta N Sg Ess PxPl1 tykytoimintanamme
tykytoiminta N Sg Ess PxPl2 tykytoimintananne
tykytoiminta N Sg Ess PxPl3 tykytoimintanaan tykytoimintanansa
tykytoiminta N Sg Tra PxSg1 tykytoiminnakseni
tykytoiminta N Sg Tra PxSg2 tykytoiminnaksesi
tykytoiminta N Sg Tra PxSg3 tykytoiminnakseen tykytoiminnaksensa
tykytoiminta N Sg Tra PxPl1 tykytoiminnaksemme
tykytoiminta N Sg Tra PxPl2 tykytoiminnaksenne
tykytoiminta N Sg Tra PxPl3 tykytoiminnakseen tykytoiminnaksensa
tykytoiminta N Pl Nom PxSg1 tykytoimintani
tykytoiminta N Pl Nom PxSg2 tykytoimintasi
tykytoiminta N Pl Nom PxSg3 tykytoimintansa
tykytoiminta N Pl Nom PxPl1 tykytoimintamme
tykytoiminta N Pl Nom PxPl2 tykytoimintanne
tykytoiminta N Pl Nom PxPl3 tykytoimintansa
tykytoiminta N Pl Gen PxSg1 tykytoimintojeni
tykytoiminta N Pl Gen PxSg2 tykytoimintojesi
tykytoiminta N Pl Gen PxSg3 tykytoimintojensa
tykytoiminta N Pl Gen PxPl1 tykytoimintojemme
tykytoiminta N Pl Gen PxPl2 tykytoimintojenne
tykytoiminta N Pl Gen PxPl3 tykytoimintojensa
tykytoiminta N Pl Par PxSg1 tykytoimintojani
tykytoiminta N Pl Par PxSg2 tykytoimintojasi
tykytoiminta N Pl Par PxSg3 tykytoimintojaan tykytoimintojansa
tykytoiminta N Pl Par PxPl1 tykytoimintojamme
tykytoiminta N Pl Par PxPl2 tykytoimintojanne
tykytoiminta N Pl Par PxPl3 tykytoimintojaan tykytoimintojansa
tykytoiminta N Pl All PxSg1 tykytoiminnoilleni
tykytoiminta N Pl All PxSg2 tykytoiminnoillesi
tykytoiminta N Pl All PxSg3 tykytoiminnoillean tykytoiminnoillensa
tykytoiminta N Pl All PxPl1 tykytoiminnoillemme
tykytoiminta N Pl All PxPl2 tykytoiminnoillenne
tykytoiminta N Pl All PxPl3 tykytoiminnoillean tykytoiminnoillensa
tykytoiminta N Pl Abl PxSg1 tykytoiminnoiltani
tykytoiminta N Pl Abl PxSg2 tykytoiminnoiltasi
tykytoiminta N Pl Abl PxSg3 tykytoiminnoiltaan tykytoiminnoiltansa
tykytoiminta N Pl Abl PxPl1 tykytoiminnoiltamme
tykytoiminta N Pl Abl PxPl2 tykytoiminnoiltanne
tykytoiminta N Pl Abl PxPl3 tykytoiminnoiltaan tykytoiminnoiltansa
tykytoiminta N Pl Ade PxSg1 tykytoiminnoillani
tykytoiminta N Pl Ade PxSg2 tykytoiminnoillasi
tykytoiminta N Pl Ade PxSg3 tykytoiminnoillaan tykytoiminnoillansa
tykytoiminta N Pl Ade PxPl1 tykytoiminnoillamme
tykytoiminta N Pl Ade PxPl2 tykytoiminnoillanne
tykytoiminta N Pl Ade PxPl3 tykytoiminnoillaan tykytoiminnoillansa
tykytoiminta N Pl Ill PxSg1 tykytoimintoihini
tykytoiminta N Pl Ill PxSg2 tykytoimintoihisi
tykytoiminta N Pl Ill PxSg3 tykytoimintoihinsa
tykytoiminta N Pl Ill PxPl1 tykytoimintoihimme
tykytoiminta N Pl Ill PxPl2 tykytoimintoihinne
tykytoiminta N Pl Ill PxPl3 tykytoimintoihinsa
tykytoiminta N Pl Ine PxSg1 tykytoiminnoissani
tykytoiminta N Pl Ine PxSg2 tykytoiminnoissasi
tykytoiminta N Pl Ine PxSg3 tykytoiminnoissaan tykytoiminnoissansa
tykytoiminta N Pl Ine PxPl1 tykytoiminnoissamme
tykytoiminta N Pl Ine PxPl2 tykytoiminnoissanne
tykytoiminta N Pl Ine PxPl3 tykytoiminnoissaan tykytoiminnoissansa
tykytoiminta N Pl Ela PxSg1 tykytoiminnoistani
tykytoiminta N Pl Ela PxSg2 tykytoiminnoistasi
tykytoiminta N Pl Ela PxSg3 tykytoiminnoistaan tykytoiminnoistansa
tykytoiminta N Pl Ela PxPl1 tykytoiminnoistamme
tykytoiminta N Pl Ela PxPl2 tykytoiminnoistanne
tykytoiminta N Pl Ela PxPl3 tykytoiminnoistaan tykytoiminnoistansa
tykytoiminta N Pl Abe PxSg1 tykytoiminnoittani
tykytoiminta N Pl Abe PxSg2 tykytoiminnoittasi
tykytoiminta N Pl Abe PxSg3 tykytoiminnoittaan tykytoiminnoittansa
tykytoiminta N Pl Abe PxPl1 tykytoiminnoittamme
tykytoiminta N Pl Abe PxPl2 tykytoiminnoittanne
tykytoiminta N Pl Abe PxPl3 tykytoiminnoittaan tykytoiminnoittansa
tykytoiminta N Pl Ess PxSg1 tykytoimintoinani
tykytoiminta N Pl Ess PxSg2 tykytoimintoinasi
tykytoiminta N Pl Ess PxSg3 tykytoimintoinaan tykytoimintoinansa
tykytoiminta N Pl Ess PxPl1 tykytoimintoinamme
tykytoiminta N Pl Ess PxPl2 tykytoimintoinanne
tykytoiminta N Pl Ess PxPl3 tykytoimintoinaan tykytoimintoinansa
tykytoiminta N Pl Tra PxSg1 tykytoiminnoikseni
tykytoiminta N Pl Tra PxSg2 tykytoiminnoiksesi
tykytoiminta N Pl Tra PxSg3 tykytoiminnoikseen tykytoiminnoiksensa
tykytoiminta N Pl Tra PxPl1 tykytoiminnoiksemme
tykytoiminta N Pl Tra PxPl2 tykytoiminnoiksenne
tykytoiminta N Pl Tra PxPl3 tykytoiminnoikseen tykytoiminnoiksensaMorphological tags