The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

suojatie: Noun (N)

suojatie N Sg Nom suojatie suojatie
suojatie N Sg Gen suojatien suojatien
suojatie N Sg Par suojatietä suojatietä
suojatie N Sg All suojatielle suojatielle
suojatie N Sg Abl suojatieltä suojatieltä
suojatie N Sg Ade suojatiellä suojatiellä
suojatie N Sg Ill suojatiehen suojatiehen
suojatie N Sg Ine suojatiessä suojatiessä
suojatie N Sg Ela suojatiestä suojatiestä
suojatie N Sg Abe suojatiettä suojatiettä
suojatie N Sg Ess suojatienä suojatienä
suojatie N Sg Tra suojatieksi suojatieksi
suojatie N Pl Nom suojatiet suojatiet
suojatie N Pl Gen suojateitten suojateiden suojateitten suojateiden
suojatie N Pl Par suojateitä suojateitä
suojatie N Pl All suojateille suojateille
suojatie N Pl Abl suojateiltä suojateiltä
suojatie N Pl Ade suojateillä suojateillä
suojatie N Pl Ill suojateihin suojateihin
suojatie N Pl Ine suojateissä suojateissä
suojatie N Pl Ela suojateistä suojateistä
suojatie N Pl Abe suojateittä suojateittä
suojatie N Pl Ess suojateinä suojateinä
suojatie N Pl Tra suojateiksi suojateiksi
suojatie N Pl Ins suojatein suojatein
suojatie N Sg Nom PxSg1 suojatieni suojatieni
suojatie N Sg Nom PxSg2 suojatiesi suojatiesi
suojatie N Sg Nom PxSg3 suojatiensä suojatiensä
suojatie N Sg Nom PxPl1 suojatiemme suojatiemme
suojatie N Sg Nom PxPl2 suojatienne suojatienne
suojatie N Sg Nom PxPl3 suojatiensä suojatiensä
suojatie N Sg Gen PxSg1 suojatieni suojatieni
suojatie N Sg Gen PxSg2 suojatiesi suojatiesi
suojatie N Sg Gen PxSg3 suojatiensä suojatiensä
suojatie N Sg Gen PxPl1 suojatiemme suojatiemme
suojatie N Sg Gen PxPl2 suojatienne suojatienne
suojatie N Sg Gen PxPl3 suojatiensä suojatiensä
suojatie N Sg Par PxSg1 suojatietäni suojatietäni
suojatie N Sg Par PxSg2 suojatietäsi suojatietäsi
suojatie N Sg Par PxSg3 suojatietään suojatietänsä suojatietään suojatietänsä
suojatie N Sg Par PxPl1 suojatietämme suojatietämme
suojatie N Sg Par PxPl2 suojatietänne suojatietänne
suojatie N Sg Par PxPl3 suojatietään suojatietänsä suojatietään suojatietänsä
suojatie N Sg All PxSg1 suojatielleni suojatielleni
suojatie N Sg All PxSg2 suojatiellesi suojatiellesi
suojatie N Sg All PxSg3 suojatielleen suojatiellensä suojatielleen suojatiellensä
suojatie N Sg All PxPl1 suojatiellemme suojatiellemme
suojatie N Sg All PxPl2 suojatiellenne suojatiellenne
suojatie N Sg All PxPl3 suojatielleen suojatiellensä suojatielleen suojatiellensä
suojatie N Sg Abl PxSg1 suojatieltäni suojatieltäni
suojatie N Sg Abl PxSg2 suojatieltäsi suojatieltäsi
suojatie N Sg Abl PxSg3 suojatieltään suojatieltänsä suojatieltään suojatieltänsä
suojatie N Sg Abl PxPl1 suojatieltämme suojatieltämme
suojatie N Sg Abl PxPl2 suojatieltänne suojatieltänne
suojatie N Sg Abl PxPl3 suojatieltään suojatieltänsä suojatieltään suojatieltänsä
suojatie N Sg Ade PxSg1 suojatielläni suojatielläni
suojatie N Sg Ade PxSg2 suojatielläsi suojatielläsi
suojatie N Sg Ade PxSg3 suojatiellään suojatiellänsä suojatiellään suojatiellänsä
suojatie N Sg Ade PxPl1 suojatiellämme suojatiellämme
suojatie N Sg Ade PxPl2 suojatiellänne suojatiellänne
suojatie N Sg Ade PxPl3 suojatiellään suojatiellänsä suojatiellään suojatiellänsä
suojatie N Sg Ill PxSg1 suojatieheni suojatieheni
suojatie N Sg Ill PxSg2 suojatiehesi suojatiehesi
suojatie N Sg Ill PxSg3 suojatiehensä suojatiehensä
suojatie N Sg Ill PxPl1 suojatiehemme suojatiehemme
suojatie N Sg Ill PxPl2 suojatiehenne suojatiehenne
suojatie N Sg Ill PxPl3 suojatiehensä suojatiehensä
suojatie N Sg Ine PxSg1 suojatiessäni suojatiessäni
suojatie N Sg Ine PxSg2 suojatiessäsi suojatiessäsi
suojatie N Sg Ine PxSg3 suojatiessään suojatiessänsä suojatiessään suojatiessänsä
suojatie N Sg Ine PxPl1 suojatiessämme suojatiessämme
suojatie N Sg Ine PxPl2 suojatiessänne suojatiessänne
suojatie N Sg Ine PxPl3 suojatiessään suojatiessänsä suojatiessään suojatiessänsä
suojatie N Sg Ela PxSg1 suojatiestäni suojatiestäni
suojatie N Sg Ela PxSg2 suojatiestäsi suojatiestäsi
suojatie N Sg Ela PxSg3 suojatiestään suojatiestänsä suojatiestään suojatiestänsä
suojatie N Sg Ela PxPl1 suojatiestämme suojatiestämme
suojatie N Sg Ela PxPl2 suojatiestänne suojatiestänne
suojatie N Sg Ela PxPl3 suojatiestään suojatiestänsä suojatiestään suojatiestänsä
suojatie N Sg Abe PxSg1 suojatiettäni suojatiettäni
suojatie N Sg Abe PxSg2 suojatiettäsi suojatiettäsi
suojatie N Sg Abe PxSg3 suojatiettään suojatiettänsä suojatiettään suojatiettänsä
suojatie N Sg Abe PxPl1 suojatiettämme suojatiettämme
suojatie N Sg Abe PxPl2 suojatiettänne suojatiettänne
suojatie N Sg Abe PxPl3 suojatiettään suojatiettänsä suojatiettään suojatiettänsä
suojatie N Sg Ess PxSg1 suojatienäni suojatienäni
suojatie N Sg Ess PxSg2 suojatienäsi suojatienäsi
suojatie N Sg Ess PxSg3 suojatienään suojatienänsä suojatienään suojatienänsä
suojatie N Sg Ess PxPl1 suojatienämme suojatienämme
suojatie N Sg Ess PxPl2 suojatienänne suojatienänne
suojatie N Sg Ess PxPl3 suojatienään suojatienänsä suojatienään suojatienänsä
suojatie N Sg Tra PxSg1 suojatiekseni suojatiekseni
suojatie N Sg Tra PxSg2 suojatieksesi suojatieksesi
suojatie N Sg Tra PxSg3 suojatiekseen suojatieksensä suojatiekseen suojatieksensä
suojatie N Sg Tra PxPl1 suojatieksemme suojatieksemme
suojatie N Sg Tra PxPl2 suojatieksenne suojatieksenne
suojatie N Sg Tra PxPl3 suojatiekseen suojatieksensä suojatiekseen suojatieksensä
suojatie N Pl Nom PxSg1 suojatieni suojatieni
suojatie N Pl Nom PxSg2 suojatiesi suojatiesi
suojatie N Pl Nom PxSg3 suojatiensä suojatiensä
suojatie N Pl Nom PxPl1 suojatiemme suojatiemme
suojatie N Pl Nom PxPl2 suojatienne suojatienne
suojatie N Pl Nom PxPl3 suojatiensä suojatiensä
suojatie N Pl Gen PxSg1 suojateitteni suojateideni suojateitteni suojateideni
suojatie N Pl Gen PxSg2 suojateittesi suojateidesi suojateittesi suojateidesi
suojatie N Pl Gen PxSg3 suojateittensä suojateidensä suojateittensä suojateidensä
suojatie N Pl Gen PxPl1 suojateittemme suojateidemme suojateittemme suojateidemme
suojatie N Pl Gen PxPl2 suojateittenne suojateidenne suojateittenne suojateidenne
suojatie N Pl Gen PxPl3 suojateittensä suojateidensä suojateittensä suojateidensä
suojatie N Pl Par PxSg1 suojateitäni suojateitäni
suojatie N Pl Par PxSg2 suojateitäsi suojateitäsi
suojatie N Pl Par PxSg3 suojateitään suojateitänsä suojateitään suojateitänsä
suojatie N Pl Par PxPl1 suojateitämme suojateitämme
suojatie N Pl Par PxPl2 suojateitänne suojateitänne
suojatie N Pl Par PxPl3 suojateitään suojateitänsä suojateitään suojateitänsä
suojatie N Pl All PxSg1 suojateilleni suojateilleni
suojatie N Pl All PxSg2 suojateillesi suojateillesi
suojatie N Pl All PxSg3 suojateilleän suojateillensä suojateilleän suojateillensä
suojatie N Pl All PxPl1 suojateillemme suojateillemme
suojatie N Pl All PxPl2 suojateillenne suojateillenne
suojatie N Pl All PxPl3 suojateilleän suojateillensä suojateilleän suojateillensä
suojatie N Pl Abl PxSg1 suojateiltäni suojateiltäni
suojatie N Pl Abl PxSg2 suojateiltäsi suojateiltäsi
suojatie N Pl Abl PxSg3 suojateiltään suojateiltänsä suojateiltään suojateiltänsä
suojatie N Pl Abl PxPl1 suojateiltämme suojateiltämme
suojatie N Pl Abl PxPl2 suojateiltänne suojateiltänne
suojatie N Pl Abl PxPl3 suojateiltään suojateiltänsä suojateiltään suojateiltänsä
suojatie N Pl Ade PxSg1 suojateilläni suojateilläni
suojatie N Pl Ade PxSg2 suojateilläsi suojateilläsi
suojatie N Pl Ade PxSg3 suojateillään suojateillänsä suojateillään suojateillänsä
suojatie N Pl Ade PxPl1 suojateillämme suojateillämme
suojatie N Pl Ade PxPl2 suojateillänne suojateillänne
suojatie N Pl Ade PxPl3 suojateillään suojateillänsä suojateillään suojateillänsä
suojatie N Pl Ill PxSg1 suojateihini suojateihini
suojatie N Pl Ill PxSg2 suojateihisi suojateihisi
suojatie N Pl Ill PxSg3 suojateihinsä suojateihinsä
suojatie N Pl Ill PxPl1 suojateihimme suojateihimme
suojatie N Pl Ill PxPl2 suojateihinne suojateihinne
suojatie N Pl Ill PxPl3 suojateihinsä suojateihinsä
suojatie N Pl Ine PxSg1 suojateissäni suojateissäni
suojatie N Pl Ine PxSg2 suojateissäsi suojateissäsi
suojatie N Pl Ine PxSg3 suojateissään suojateissänsä suojateissään suojateissänsä
suojatie N Pl Ine PxPl1 suojateissämme suojateissämme
suojatie N Pl Ine PxPl2 suojateissänne suojateissänne
suojatie N Pl Ine PxPl3 suojateissään suojateissänsä suojateissään suojateissänsä
suojatie N Pl Ela PxSg1 suojateistäni suojateistäni
suojatie N Pl Ela PxSg2 suojateistäsi suojateistäsi
suojatie N Pl Ela PxSg3 suojateistään suojateistänsä suojateistään suojateistänsä
suojatie N Pl Ela PxPl1 suojateistämme suojateistämme
suojatie N Pl Ela PxPl2 suojateistänne suojateistänne
suojatie N Pl Ela PxPl3 suojateistään suojateistänsä suojateistään suojateistänsä
suojatie N Pl Abe PxSg1 suojateittäni suojateittäni
suojatie N Pl Abe PxSg2 suojateittäsi suojateittäsi
suojatie N Pl Abe PxSg3 suojateittään suojateittänsä suojateittään suojateittänsä
suojatie N Pl Abe PxPl1 suojateittämme suojateittämme
suojatie N Pl Abe PxPl2 suojateittänne suojateittänne
suojatie N Pl Abe PxPl3 suojateittään suojateittänsä suojateittään suojateittänsä
suojatie N Pl Ess PxSg1 suojateinäni suojateinäni
suojatie N Pl Ess PxSg2 suojateinäsi suojateinäsi
suojatie N Pl Ess PxSg3 suojateinään suojateinänsä suojateinään suojateinänsä
suojatie N Pl Ess PxPl1 suojateinämme suojateinämme
suojatie N Pl Ess PxPl2 suojateinänne suojateinänne
suojatie N Pl Ess PxPl3 suojateinään suojateinänsä suojateinään suojateinänsä
suojatie N Pl Tra PxSg1 suojateikseni suojateikseni
suojatie N Pl Tra PxSg2 suojateiksesi suojateiksesi
suojatie N Pl Tra PxSg3 suojateikseen suojateiksensä suojateikseen suojateiksensä
suojatie N Pl Tra PxPl1 suojateiksemme suojateiksemme
suojatie N Pl Tra PxPl2 suojateiksenne suojateiksenne
suojatie N Pl Tra PxPl3 suojateikseen suojateiksensä suojateikseen suojateiksensäMorphological tags