The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

lyhytsulku: Noun (N)

lyhytsulku N Sg Nom lyhytsulku lyhytsulku
lyhytsulku N Sg Gen lyhytsulun lyhytsulun
lyhytsulku N Sg Par lyhytsulkua lyhytsulkua
lyhytsulku N Sg All lyhytsululle lyhytsululle
lyhytsulku N Sg Abl lyhytsululta lyhytsululta
lyhytsulku N Sg Ade lyhytsululla lyhytsululla
lyhytsulku N Sg Ill lyhytsulkuun lyhytsulkuun
lyhytsulku N Sg Ine lyhytsulussa lyhytsulussa
lyhytsulku N Sg Ela lyhytsulusta lyhytsulusta
lyhytsulku N Sg Abe lyhytsulutta lyhytsulutta
lyhytsulku N Sg Ess lyhytsulkuna lyhytsulkuna
lyhytsulku N Sg Tra lyhytsuluksi lyhytsuluksi
lyhytsulku N Pl Nom lyhytsulut lyhytsulut
lyhytsulku N Pl Gen lyhytsulkujen lyhytsulkujen
lyhytsulku N Pl Par lyhytsulkuja lyhytsulkuja
lyhytsulku N Pl All lyhytsuluille lyhytsuluille
lyhytsulku N Pl Abl lyhytsuluilta lyhytsuluilta
lyhytsulku N Pl Ade lyhytsuluilla lyhytsuluilla
lyhytsulku N Pl Ill lyhytsulkuihin lyhytsulkuihin
lyhytsulku N Pl Ine lyhytsuluissa lyhytsuluissa
lyhytsulku N Pl Ela lyhytsuluista lyhytsuluista
lyhytsulku N Pl Abe lyhytsuluitta lyhytsuluitta
lyhytsulku N Pl Ess lyhytsulkuina lyhytsulkuina
lyhytsulku N Pl Tra lyhytsuluiksi lyhytsuluiksi
lyhytsulku N Pl Ins lyhytsuluin lyhytsuluin
lyhytsulku N Sg Nom PxSg1 lyhytsulkuni lyhytsulkuni
lyhytsulku N Sg Nom PxSg2 lyhytsulkusi lyhytsulkusi
lyhytsulku N Sg Nom PxSg3 lyhytsulkunsa lyhytsulkunsa
lyhytsulku N Sg Nom PxPl1 lyhytsulkumme lyhytsulkumme
lyhytsulku N Sg Nom PxPl2 lyhytsulkunne lyhytsulkunne
lyhytsulku N Sg Nom PxPl3 lyhytsulkunsa lyhytsulkunsa
lyhytsulku N Sg Gen PxSg1 lyhytsulkuni lyhytsulkuni
lyhytsulku N Sg Gen PxSg2 lyhytsulkusi lyhytsulkusi
lyhytsulku N Sg Gen PxSg3 lyhytsulkunsa lyhytsulkunsa
lyhytsulku N Sg Gen PxPl1 lyhytsulkumme lyhytsulkumme
lyhytsulku N Sg Gen PxPl2 lyhytsulkunne lyhytsulkunne
lyhytsulku N Sg Gen PxPl3 lyhytsulkunsa lyhytsulkunsa
lyhytsulku N Sg Par PxSg1 lyhytsulkuani lyhytsulkuani
lyhytsulku N Sg Par PxSg2 lyhytsulkuasi lyhytsulkuasi
lyhytsulku N Sg Par PxSg3 lyhytsulkuaan lyhytsulkuansa lyhytsulkuaan lyhytsulkuansa
lyhytsulku N Sg Par PxPl1 lyhytsulkuamme lyhytsulkuamme
lyhytsulku N Sg Par PxPl2 lyhytsulkuanne lyhytsulkuanne
lyhytsulku N Sg Par PxPl3 lyhytsulkuaan lyhytsulkuansa lyhytsulkuaan lyhytsulkuansa
lyhytsulku N Sg All PxSg1 lyhytsululleni lyhytsululleni
lyhytsulku N Sg All PxSg2 lyhytsulullesi lyhytsulullesi
lyhytsulku N Sg All PxSg3 lyhytsululleen lyhytsulullensa lyhytsululleen lyhytsulullensa
lyhytsulku N Sg All PxPl1 lyhytsulullemme lyhytsulullemme
lyhytsulku N Sg All PxPl2 lyhytsulullenne lyhytsulullenne
lyhytsulku N Sg All PxPl3 lyhytsululleen lyhytsulullensa lyhytsululleen lyhytsulullensa
lyhytsulku N Sg Abl PxSg1 lyhytsulultani lyhytsulultani
lyhytsulku N Sg Abl PxSg2 lyhytsulultasi lyhytsulultasi
lyhytsulku N Sg Abl PxSg3 lyhytsulultaan lyhytsulultansa lyhytsulultaan lyhytsulultansa
lyhytsulku N Sg Abl PxPl1 lyhytsulultamme lyhytsulultamme
lyhytsulku N Sg Abl PxPl2 lyhytsulultanne lyhytsulultanne
lyhytsulku N Sg Abl PxPl3 lyhytsulultaan lyhytsulultansa lyhytsulultaan lyhytsulultansa
lyhytsulku N Sg Ade PxSg1 lyhytsulullani lyhytsulullani
lyhytsulku N Sg Ade PxSg2 lyhytsulullasi lyhytsulullasi
lyhytsulku N Sg Ade PxSg3 lyhytsulullaan lyhytsulullansa lyhytsulullaan lyhytsulullansa
lyhytsulku N Sg Ade PxPl1 lyhytsulullamme lyhytsulullamme
lyhytsulku N Sg Ade PxPl2 lyhytsulullanne lyhytsulullanne
lyhytsulku N Sg Ade PxPl3 lyhytsulullaan lyhytsulullansa lyhytsulullaan lyhytsulullansa
lyhytsulku N Sg Ill PxSg1 lyhytsulkuuni lyhytsulkuuni
lyhytsulku N Sg Ill PxSg2 lyhytsulkuusi lyhytsulkuusi
lyhytsulku N Sg Ill PxSg3 lyhytsulkuunsa lyhytsulkuunsa
lyhytsulku N Sg Ill PxPl1 lyhytsulkuumme lyhytsulkuumme
lyhytsulku N Sg Ill PxPl2 lyhytsulkuunne lyhytsulkuunne
lyhytsulku N Sg Ill PxPl3 lyhytsulkuunsa lyhytsulkuunsa
lyhytsulku N Sg Ine PxSg1 lyhytsulussani lyhytsulussani
lyhytsulku N Sg Ine PxSg2 lyhytsulussasi lyhytsulussasi
lyhytsulku N Sg Ine PxSg3 lyhytsulussaan lyhytsulussansa lyhytsulussaan lyhytsulussansa
lyhytsulku N Sg Ine PxPl1 lyhytsulussamme lyhytsulussamme
lyhytsulku N Sg Ine PxPl2 lyhytsulussanne lyhytsulussanne
lyhytsulku N Sg Ine PxPl3 lyhytsulussaan lyhytsulussansa lyhytsulussaan lyhytsulussansa
lyhytsulku N Sg Ela PxSg1 lyhytsulustani lyhytsulustani
lyhytsulku N Sg Ela PxSg2 lyhytsulustasi lyhytsulustasi
lyhytsulku N Sg Ela PxSg3 lyhytsulustaan lyhytsulustansa lyhytsulustaan lyhytsulustansa
lyhytsulku N Sg Ela PxPl1 lyhytsulustamme lyhytsulustamme
lyhytsulku N Sg Ela PxPl2 lyhytsulustanne lyhytsulustanne
lyhytsulku N Sg Ela PxPl3 lyhytsulustaan lyhytsulustansa lyhytsulustaan lyhytsulustansa
lyhytsulku N Sg Abe PxSg1 lyhytsuluttani lyhytsuluttani
lyhytsulku N Sg Abe PxSg2 lyhytsuluttasi lyhytsuluttasi
lyhytsulku N Sg Abe PxSg3 lyhytsuluttaan lyhytsuluttansa lyhytsuluttaan lyhytsuluttansa
lyhytsulku N Sg Abe PxPl1 lyhytsuluttamme lyhytsuluttamme
lyhytsulku N Sg Abe PxPl2 lyhytsuluttanne lyhytsuluttanne
lyhytsulku N Sg Abe PxPl3 lyhytsuluttaan lyhytsuluttansa lyhytsuluttaan lyhytsuluttansa
lyhytsulku N Sg Ess PxSg1 lyhytsulkunani lyhytsulkunani
lyhytsulku N Sg Ess PxSg2 lyhytsulkunasi lyhytsulkunasi
lyhytsulku N Sg Ess PxSg3 lyhytsulkunaan lyhytsulkunansa lyhytsulkunaan lyhytsulkunansa
lyhytsulku N Sg Ess PxPl1 lyhytsulkunamme lyhytsulkunamme
lyhytsulku N Sg Ess PxPl2 lyhytsulkunanne lyhytsulkunanne
lyhytsulku N Sg Ess PxPl3 lyhytsulkunaan lyhytsulkunansa lyhytsulkunaan lyhytsulkunansa
lyhytsulku N Sg Tra PxSg1 lyhytsulukseni lyhytsulukseni
lyhytsulku N Sg Tra PxSg2 lyhytsuluksesi lyhytsuluksesi
lyhytsulku N Sg Tra PxSg3 lyhytsulukseen lyhytsuluksensa lyhytsulukseen lyhytsuluksensa
lyhytsulku N Sg Tra PxPl1 lyhytsuluksemme lyhytsuluksemme
lyhytsulku N Sg Tra PxPl2 lyhytsuluksenne lyhytsuluksenne
lyhytsulku N Sg Tra PxPl3 lyhytsulukseen lyhytsuluksensa lyhytsulukseen lyhytsuluksensa
lyhytsulku N Pl Nom PxSg1 lyhytsulkuni lyhytsulkuni
lyhytsulku N Pl Nom PxSg2 lyhytsulkusi lyhytsulkusi
lyhytsulku N Pl Nom PxSg3 lyhytsulkunsa lyhytsulkunsa
lyhytsulku N Pl Nom PxPl1 lyhytsulkumme lyhytsulkumme
lyhytsulku N Pl Nom PxPl2 lyhytsulkunne lyhytsulkunne
lyhytsulku N Pl Nom PxPl3 lyhytsulkunsa lyhytsulkunsa
lyhytsulku N Pl Gen PxSg1 lyhytsulkujeni lyhytsulkujeni
lyhytsulku N Pl Gen PxSg2 lyhytsulkujesi lyhytsulkujesi
lyhytsulku N Pl Gen PxSg3 lyhytsulkujensa lyhytsulkujensa
lyhytsulku N Pl Gen PxPl1 lyhytsulkujemme lyhytsulkujemme
lyhytsulku N Pl Gen PxPl2 lyhytsulkujenne lyhytsulkujenne
lyhytsulku N Pl Gen PxPl3 lyhytsulkujensa lyhytsulkujensa
lyhytsulku N Pl Par PxSg1 lyhytsulkujani lyhytsulkujani
lyhytsulku N Pl Par PxSg2 lyhytsulkujasi lyhytsulkujasi
lyhytsulku N Pl Par PxSg3 lyhytsulkujaan lyhytsulkujansa lyhytsulkujaan lyhytsulkujansa
lyhytsulku N Pl Par PxPl1 lyhytsulkujamme lyhytsulkujamme
lyhytsulku N Pl Par PxPl2 lyhytsulkujanne lyhytsulkujanne
lyhytsulku N Pl Par PxPl3 lyhytsulkujaan lyhytsulkujansa lyhytsulkujaan lyhytsulkujansa
lyhytsulku N Pl All PxSg1 lyhytsuluilleni lyhytsuluilleni
lyhytsulku N Pl All PxSg2 lyhytsuluillesi lyhytsuluillesi
lyhytsulku N Pl All PxSg3 lyhytsuluillean lyhytsuluillensa lyhytsuluillean lyhytsuluillensa
lyhytsulku N Pl All PxPl1 lyhytsuluillemme lyhytsuluillemme
lyhytsulku N Pl All PxPl2 lyhytsuluillenne lyhytsuluillenne
lyhytsulku N Pl All PxPl3 lyhytsuluillean lyhytsuluillensa lyhytsuluillean lyhytsuluillensa
lyhytsulku N Pl Abl PxSg1 lyhytsuluiltani lyhytsuluiltani
lyhytsulku N Pl Abl PxSg2 lyhytsuluiltasi lyhytsuluiltasi
lyhytsulku N Pl Abl PxSg3 lyhytsuluiltaan lyhytsuluiltansa lyhytsuluiltaan lyhytsuluiltansa
lyhytsulku N Pl Abl PxPl1 lyhytsuluiltamme lyhytsuluiltamme
lyhytsulku N Pl Abl PxPl2 lyhytsuluiltanne lyhytsuluiltanne
lyhytsulku N Pl Abl PxPl3 lyhytsuluiltaan lyhytsuluiltansa lyhytsuluiltaan lyhytsuluiltansa
lyhytsulku N Pl Ade PxSg1 lyhytsuluillani lyhytsuluillani
lyhytsulku N Pl Ade PxSg2 lyhytsuluillasi lyhytsuluillasi
lyhytsulku N Pl Ade PxSg3 lyhytsuluillaan lyhytsuluillansa lyhytsuluillaan lyhytsuluillansa
lyhytsulku N Pl Ade PxPl1 lyhytsuluillamme lyhytsuluillamme
lyhytsulku N Pl Ade PxPl2 lyhytsuluillanne lyhytsuluillanne
lyhytsulku N Pl Ade PxPl3 lyhytsuluillaan lyhytsuluillansa lyhytsuluillaan lyhytsuluillansa
lyhytsulku N Pl Ill PxSg1 lyhytsulkuihini lyhytsulkuihini
lyhytsulku N Pl Ill PxSg2 lyhytsulkuihisi lyhytsulkuihisi
lyhytsulku N Pl Ill PxSg3 lyhytsulkuihinsa lyhytsulkuihinsa
lyhytsulku N Pl Ill PxPl1 lyhytsulkuihimme lyhytsulkuihimme
lyhytsulku N Pl Ill PxPl2 lyhytsulkuihinne lyhytsulkuihinne
lyhytsulku N Pl Ill PxPl3 lyhytsulkuihinsa lyhytsulkuihinsa
lyhytsulku N Pl Ine PxSg1 lyhytsuluissani lyhytsuluissani
lyhytsulku N Pl Ine PxSg2 lyhytsuluissasi lyhytsuluissasi
lyhytsulku N Pl Ine PxSg3 lyhytsuluissaan lyhytsuluissansa lyhytsuluissaan lyhytsuluissansa
lyhytsulku N Pl Ine PxPl1 lyhytsuluissamme lyhytsuluissamme
lyhytsulku N Pl Ine PxPl2 lyhytsuluissanne lyhytsuluissanne
lyhytsulku N Pl Ine PxPl3 lyhytsuluissaan lyhytsuluissansa lyhytsuluissaan lyhytsuluissansa
lyhytsulku N Pl Ela PxSg1 lyhytsuluistani lyhytsuluistani
lyhytsulku N Pl Ela PxSg2 lyhytsuluistasi lyhytsuluistasi
lyhytsulku N Pl Ela PxSg3 lyhytsuluistaan lyhytsuluistansa lyhytsuluistaan lyhytsuluistansa
lyhytsulku N Pl Ela PxPl1 lyhytsuluistamme lyhytsuluistamme
lyhytsulku N Pl Ela PxPl2 lyhytsuluistanne lyhytsuluistanne
lyhytsulku N Pl Ela PxPl3 lyhytsuluistaan lyhytsuluistansa lyhytsuluistaan lyhytsuluistansa
lyhytsulku N Pl Abe PxSg1 lyhytsuluittani lyhytsuluittani
lyhytsulku N Pl Abe PxSg2 lyhytsuluittasi lyhytsuluittasi
lyhytsulku N Pl Abe PxSg3 lyhytsuluittaan lyhytsuluittansa lyhytsuluittaan lyhytsuluittansa
lyhytsulku N Pl Abe PxPl1 lyhytsuluittamme lyhytsuluittamme
lyhytsulku N Pl Abe PxPl2 lyhytsuluittanne lyhytsuluittanne
lyhytsulku N Pl Abe PxPl3 lyhytsuluittaan lyhytsuluittansa lyhytsuluittaan lyhytsuluittansa
lyhytsulku N Pl Ess PxSg1 lyhytsulkuinani lyhytsulkuinani
lyhytsulku N Pl Ess PxSg2 lyhytsulkuinasi lyhytsulkuinasi
lyhytsulku N Pl Ess PxSg3 lyhytsulkuinaan lyhytsulkuinansa lyhytsulkuinaan lyhytsulkuinansa
lyhytsulku N Pl Ess PxPl1 lyhytsulkuinamme lyhytsulkuinamme
lyhytsulku N Pl Ess PxPl2 lyhytsulkuinanne lyhytsulkuinanne
lyhytsulku N Pl Ess PxPl3 lyhytsulkuinaan lyhytsulkuinansa lyhytsulkuinaan lyhytsulkuinansa
lyhytsulku N Pl Tra PxSg1 lyhytsuluikseni lyhytsuluikseni
lyhytsulku N Pl Tra PxSg2 lyhytsuluiksesi lyhytsuluiksesi
lyhytsulku N Pl Tra PxSg3 lyhytsuluikseen lyhytsuluiksensa lyhytsuluikseen lyhytsuluiksensa
lyhytsulku N Pl Tra PxPl1 lyhytsuluiksemme lyhytsuluiksemme
lyhytsulku N Pl Tra PxPl2 lyhytsuluiksenne lyhytsuluiksenne
lyhytsulku N Pl Tra PxPl3 lyhytsuluikseen lyhytsuluiksensa lyhytsuluikseen lyhytsuluiksensaMorphological tags