The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

jatkomatka: jatko+N+Sg+Nom+Use/Hyphen#matka+N+Sg+Nom

jatkomatka N Sg Nom jatkomatka
jatkomatka N Sg Gen jatkomatkan
jatkomatka N Sg Par jatkomatkaa
jatkomatka N Sg All jatkomatkalle
jatkomatka N Sg Abl jatkomatkalta
jatkomatka N Sg Ade jatkomatkalla
jatkomatka N Sg Ill jatkomatkaan
jatkomatka N Sg Ine jatkomatkassa
jatkomatka N Sg Ela jatkomatkasta
jatkomatka N Sg Abe jatkomatkatta
jatkomatka N Sg Ess jatkomatkana
jatkomatka N Sg Tra jatkomatkaksi
jatkomatka N Pl Nom jatkomatkat
jatkomatka N Pl Gen jatkomatkojen
jatkomatka N Pl Par jatkomatkoja
jatkomatka N Pl All jatkomatkoille
jatkomatka N Pl Abl jatkomatkoilta
jatkomatka N Pl Ade jatkomatkoilla
jatkomatka N Pl Ill jatkomatkoihin
jatkomatka N Pl Ine jatkomatkoissa
jatkomatka N Pl Ela jatkomatkoista
jatkomatka N Pl Abe jatkomatkoitta
jatkomatka N Pl Ess jatkomatkoina
jatkomatka N Pl Tra jatkomatkoiksi
jatkomatka N Pl Ins jatkomatkoin
jatkomatka N Sg Nom PxSg1 jatkomatkani
jatkomatka N Sg Nom PxSg2 jatkomatkasi
jatkomatka N Sg Nom PxSg3 jatkomatkansa
jatkomatka N Sg Nom PxPl1 jatkomatkamme
jatkomatka N Sg Nom PxPl2 jatkomatkanne
jatkomatka N Sg Nom PxPl3 jatkomatkansa
jatkomatka N Sg Gen PxSg1 jatkomatkani
jatkomatka N Sg Gen PxSg2 jatkomatkasi
jatkomatka N Sg Gen PxSg3 jatkomatkansa
jatkomatka N Sg Gen PxPl1 jatkomatkamme
jatkomatka N Sg Gen PxPl2 jatkomatkanne
jatkomatka N Sg Gen PxPl3 jatkomatkansa
jatkomatka N Sg Par PxSg1 jatkomatkaani
jatkomatka N Sg Par PxSg2 jatkomatkaasi
jatkomatka N Sg Par PxSg3 jatkomatkaaan jatkomatkaansa
jatkomatka N Sg Par PxPl1 jatkomatkaamme
jatkomatka N Sg Par PxPl2 jatkomatkaanne
jatkomatka N Sg Par PxPl3 jatkomatkaaan jatkomatkaansa
jatkomatka N Sg All PxSg1 jatkomatkalleni
jatkomatka N Sg All PxSg2 jatkomatkallesi
jatkomatka N Sg All PxSg3 jatkomatkalleen jatkomatkallensa
jatkomatka N Sg All PxPl1 jatkomatkallemme
jatkomatka N Sg All PxPl2 jatkomatkallenne
jatkomatka N Sg All PxPl3 jatkomatkalleen jatkomatkallensa
jatkomatka N Sg Abl PxSg1 jatkomatkaltani
jatkomatka N Sg Abl PxSg2 jatkomatkaltasi
jatkomatka N Sg Abl PxSg3 jatkomatkaltaan jatkomatkaltansa
jatkomatka N Sg Abl PxPl1 jatkomatkaltamme
jatkomatka N Sg Abl PxPl2 jatkomatkaltanne
jatkomatka N Sg Abl PxPl3 jatkomatkaltaan jatkomatkaltansa
jatkomatka N Sg Ade PxSg1 jatkomatkallani
jatkomatka N Sg Ade PxSg2 jatkomatkallasi
jatkomatka N Sg Ade PxSg3 jatkomatkallaan jatkomatkallansa
jatkomatka N Sg Ade PxPl1 jatkomatkallamme
jatkomatka N Sg Ade PxPl2 jatkomatkallanne
jatkomatka N Sg Ade PxPl3 jatkomatkallaan jatkomatkallansa
jatkomatka N Sg Ill PxSg1 jatkomatkaani
jatkomatka N Sg Ill PxSg2 jatkomatkaasi
jatkomatka N Sg Ill PxSg3 jatkomatkaansa
jatkomatka N Sg Ill PxPl1 jatkomatkaamme
jatkomatka N Sg Ill PxPl2 jatkomatkaanne
jatkomatka N Sg Ill PxPl3 jatkomatkaansa
jatkomatka N Sg Ine PxSg1 jatkomatkassani
jatkomatka N Sg Ine PxSg2 jatkomatkassasi
jatkomatka N Sg Ine PxSg3 jatkomatkassaan jatkomatkassansa
jatkomatka N Sg Ine PxPl1 jatkomatkassamme
jatkomatka N Sg Ine PxPl2 jatkomatkassanne
jatkomatka N Sg Ine PxPl3 jatkomatkassaan jatkomatkassansa
jatkomatka N Sg Ela PxSg1 jatkomatkastani
jatkomatka N Sg Ela PxSg2 jatkomatkastasi
jatkomatka N Sg Ela PxSg3 jatkomatkastaan jatkomatkastansa
jatkomatka N Sg Ela PxPl1 jatkomatkastamme
jatkomatka N Sg Ela PxPl2 jatkomatkastanne
jatkomatka N Sg Ela PxPl3 jatkomatkastaan jatkomatkastansa
jatkomatka N Sg Abe PxSg1 jatkomatkattani
jatkomatka N Sg Abe PxSg2 jatkomatkattasi
jatkomatka N Sg Abe PxSg3 jatkomatkattaan jatkomatkattansa
jatkomatka N Sg Abe PxPl1 jatkomatkattamme
jatkomatka N Sg Abe PxPl2 jatkomatkattanne
jatkomatka N Sg Abe PxPl3 jatkomatkattaan jatkomatkattansa
jatkomatka N Sg Ess PxSg1 jatkomatkanani
jatkomatka N Sg Ess PxSg2 jatkomatkanasi
jatkomatka N Sg Ess PxSg3 jatkomatkanaan jatkomatkanansa
jatkomatka N Sg Ess PxPl1 jatkomatkanamme
jatkomatka N Sg Ess PxPl2 jatkomatkananne
jatkomatka N Sg Ess PxPl3 jatkomatkanaan jatkomatkanansa
jatkomatka N Sg Tra PxSg1 jatkomatkakseni
jatkomatka N Sg Tra PxSg2 jatkomatkaksesi
jatkomatka N Sg Tra PxSg3 jatkomatkakseen jatkomatkaksensa
jatkomatka N Sg Tra PxPl1 jatkomatkaksemme
jatkomatka N Sg Tra PxPl2 jatkomatkaksenne
jatkomatka N Sg Tra PxPl3 jatkomatkakseen jatkomatkaksensa
jatkomatka N Pl Nom PxSg1 jatkomatkani
jatkomatka N Pl Nom PxSg2 jatkomatkasi
jatkomatka N Pl Nom PxSg3 jatkomatkansa
jatkomatka N Pl Nom PxPl1 jatkomatkamme
jatkomatka N Pl Nom PxPl2 jatkomatkanne
jatkomatka N Pl Nom PxPl3 jatkomatkansa
jatkomatka N Pl Gen PxSg1 jatkomatkojeni
jatkomatka N Pl Gen PxSg2 jatkomatkojesi
jatkomatka N Pl Gen PxSg3 jatkomatkojensa
jatkomatka N Pl Gen PxPl1 jatkomatkojemme
jatkomatka N Pl Gen PxPl2 jatkomatkojenne
jatkomatka N Pl Gen PxPl3 jatkomatkojensa
jatkomatka N Pl Par PxSg1 jatkomatkojani
jatkomatka N Pl Par PxSg2 jatkomatkojasi
jatkomatka N Pl Par PxSg3 jatkomatkojaan jatkomatkojansa
jatkomatka N Pl Par PxPl1 jatkomatkojamme
jatkomatka N Pl Par PxPl2 jatkomatkojanne
jatkomatka N Pl Par PxPl3 jatkomatkojaan jatkomatkojansa
jatkomatka N Pl All PxSg1 jatkomatkoilleni
jatkomatka N Pl All PxSg2 jatkomatkoillesi
jatkomatka N Pl All PxSg3 jatkomatkoillean jatkomatkoillensa
jatkomatka N Pl All PxPl1 jatkomatkoillemme
jatkomatka N Pl All PxPl2 jatkomatkoillenne
jatkomatka N Pl All PxPl3 jatkomatkoillean jatkomatkoillensa
jatkomatka N Pl Abl PxSg1 jatkomatkoiltani
jatkomatka N Pl Abl PxSg2 jatkomatkoiltasi
jatkomatka N Pl Abl PxSg3 jatkomatkoiltaan jatkomatkoiltansa
jatkomatka N Pl Abl PxPl1 jatkomatkoiltamme
jatkomatka N Pl Abl PxPl2 jatkomatkoiltanne
jatkomatka N Pl Abl PxPl3 jatkomatkoiltaan jatkomatkoiltansa
jatkomatka N Pl Ade PxSg1 jatkomatkoillani
jatkomatka N Pl Ade PxSg2 jatkomatkoillasi
jatkomatka N Pl Ade PxSg3 jatkomatkoillaan jatkomatkoillansa
jatkomatka N Pl Ade PxPl1 jatkomatkoillamme
jatkomatka N Pl Ade PxPl2 jatkomatkoillanne
jatkomatka N Pl Ade PxPl3 jatkomatkoillaan jatkomatkoillansa
jatkomatka N Pl Ill PxSg1 jatkomatkoihini
jatkomatka N Pl Ill PxSg2 jatkomatkoihisi
jatkomatka N Pl Ill PxSg3 jatkomatkoihinsa
jatkomatka N Pl Ill PxPl1 jatkomatkoihimme
jatkomatka N Pl Ill PxPl2 jatkomatkoihinne
jatkomatka N Pl Ill PxPl3 jatkomatkoihinsa
jatkomatka N Pl Ine PxSg1 jatkomatkoissani
jatkomatka N Pl Ine PxSg2 jatkomatkoissasi
jatkomatka N Pl Ine PxSg3 jatkomatkoissaan jatkomatkoissansa
jatkomatka N Pl Ine PxPl1 jatkomatkoissamme
jatkomatka N Pl Ine PxPl2 jatkomatkoissanne
jatkomatka N Pl Ine PxPl3 jatkomatkoissaan jatkomatkoissansa
jatkomatka N Pl Ela PxSg1 jatkomatkoistani
jatkomatka N Pl Ela PxSg2 jatkomatkoistasi
jatkomatka N Pl Ela PxSg3 jatkomatkoistaan jatkomatkoistansa
jatkomatka N Pl Ela PxPl1 jatkomatkoistamme
jatkomatka N Pl Ela PxPl2 jatkomatkoistanne
jatkomatka N Pl Ela PxPl3 jatkomatkoistaan jatkomatkoistansa
jatkomatka N Pl Abe PxSg1 jatkomatkoittani
jatkomatka N Pl Abe PxSg2 jatkomatkoittasi
jatkomatka N Pl Abe PxSg3 jatkomatkoittaan jatkomatkoittansa
jatkomatka N Pl Abe PxPl1 jatkomatkoittamme
jatkomatka N Pl Abe PxPl2 jatkomatkoittanne
jatkomatka N Pl Abe PxPl3 jatkomatkoittaan jatkomatkoittansa
jatkomatka N Pl Ess PxSg1 jatkomatkoinani
jatkomatka N Pl Ess PxSg2 jatkomatkoinasi
jatkomatka N Pl Ess PxSg3 jatkomatkoinaan jatkomatkoinansa
jatkomatka N Pl Ess PxPl1 jatkomatkoinamme
jatkomatka N Pl Ess PxPl2 jatkomatkoinanne
jatkomatka N Pl Ess PxPl3 jatkomatkoinaan jatkomatkoinansa
jatkomatka N Pl Tra PxSg1 jatkomatkoikseni
jatkomatka N Pl Tra PxSg2 jatkomatkoiksesi
jatkomatka N Pl Tra PxSg3 jatkomatkoikseen jatkomatkoiksensa
jatkomatka N Pl Tra PxPl1 jatkomatkoiksemme
jatkomatka N Pl Tra PxPl2 jatkomatkoiksenne
jatkomatka N Pl Tra PxPl3 jatkomatkoikseen jatkomatkoiksensaMorphological tags