The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

harmaahylje: Noun (N)

harmaahylje N Sg Nom harmaahylje harmaahylje
harmaahylje N Sg Gen harmaahylkeen harmaahylkeen
harmaahylje N Sg Par harmaahyljettä harmaahyljettä
harmaahylje N Sg All harmaahylkeelle harmaahylkeelle
harmaahylje N Sg Abl harmaahylkeeltä harmaahylkeeltä
harmaahylje N Sg Ade harmaahylkeellä harmaahylkeellä
harmaahylje N Sg Ill harmaahylkeeseen harmaahylkeeseen
harmaahylje N Sg Ine harmaahylkeessä harmaahylkeessä
harmaahylje N Sg Ela harmaahylkeestä harmaahylkeestä
harmaahylje N Sg Abe harmaahylkeettä harmaahylkeettä
harmaahylje N Sg Ess harmaahylkeenä harmaahylkeenä
harmaahylje N Sg Tra harmaahylkeeksi harmaahylkeeksi
harmaahylje N Pl Nom harmaahylkeet harmaahylkeet
harmaahylje N Pl Gen harmaahylkeitten harmaahylkeiden harmaahylkehien harmaahylkehitten harmaahylkeitten harmaahylkeiden harmaahylkehien harmaahylkehitten
harmaahylje N Pl Par harmaahylkeitä harmaahylkehiä harmaahylkeitä harmaahylkehiä
harmaahylje N Pl All harmaahylkeille harmaahylkehille harmaahylkeille harmaahylkehille
harmaahylje N Pl Abl harmaahylkeiltä harmaahylkehiltä harmaahylkeiltä harmaahylkehiltä
harmaahylje N Pl Ade harmaahylkeillä harmaahylkehillä harmaahylkeillä harmaahylkehillä
harmaahylje N Pl Ill harmaahylkeihin harmaahylkeisiin harmaahylkehisin harmaahylkeihin harmaahylkeisiin harmaahylkehisin
harmaahylje N Pl Ine harmaahylkeissä harmaahylkehissä harmaahylkeissä harmaahylkehissä
harmaahylje N Pl Ela harmaahylkeistä harmaahylkehistä harmaahylkeistä harmaahylkehistä
harmaahylje N Pl Abe harmaahylkeittä harmaahylkehittä harmaahylkeittä harmaahylkehittä
harmaahylje N Pl Ess harmaahylkeinä harmaahylkehinä harmaahylkeinä harmaahylkehinä
harmaahylje N Pl Tra harmaahylkeiksi harmaahylkehiksi harmaahylkeiksi harmaahylkehiksi
harmaahylje N Pl Ins harmaahylkein harmaahylkehin harmaahylkein harmaahylkehin
harmaahylje N Sg Nom PxSg1 harmaahylkeeni harmaahylkeeni
harmaahylje N Sg Nom PxSg2 harmaahylkeesi harmaahylkeesi
harmaahylje N Sg Nom PxSg3 harmaahylkeensä harmaahylkeensä
harmaahylje N Sg Nom PxPl1 harmaahylkeemme harmaahylkeemme
harmaahylje N Sg Nom PxPl2 harmaahylkeenne harmaahylkeenne
harmaahylje N Sg Nom PxPl3 harmaahylkeensä harmaahylkeensä
harmaahylje N Sg Gen PxSg1 harmaahylkeeni harmaahylkeeni
harmaahylje N Sg Gen PxSg2 harmaahylkeesi harmaahylkeesi
harmaahylje N Sg Gen PxSg3 harmaahylkeensä harmaahylkeensä
harmaahylje N Sg Gen PxPl1 harmaahylkeemme harmaahylkeemme
harmaahylje N Sg Gen PxPl2 harmaahylkeenne harmaahylkeenne
harmaahylje N Sg Gen PxPl3 harmaahylkeensä harmaahylkeensä
harmaahylje N Sg Par PxSg1 harmaahyljettäni harmaahyljettäni
harmaahylje N Sg Par PxSg2 harmaahyljettäsi harmaahyljettäsi
harmaahylje N Sg Par PxSg3 harmaahyljettään harmaahyljettänsä harmaahyljettään harmaahyljettänsä
harmaahylje N Sg Par PxPl1 harmaahyljettämme harmaahyljettämme
harmaahylje N Sg Par PxPl2 harmaahyljettänne harmaahyljettänne
harmaahylje N Sg Par PxPl3 harmaahyljettään harmaahyljettänsä harmaahyljettään harmaahyljettänsä
harmaahylje N Sg All PxSg1 harmaahylkeelleni harmaahylkeelleni
harmaahylje N Sg All PxSg2 harmaahylkeellesi harmaahylkeellesi
harmaahylje N Sg All PxSg3 harmaahylkeelleen harmaahylkeellensä harmaahylkeelleen harmaahylkeellensä
harmaahylje N Sg All PxPl1 harmaahylkeellemme harmaahylkeellemme
harmaahylje N Sg All PxPl2 harmaahylkeellenne harmaahylkeellenne
harmaahylje N Sg All PxPl3 harmaahylkeelleen harmaahylkeellensä harmaahylkeelleen harmaahylkeellensä
harmaahylje N Sg Abl PxSg1 harmaahylkeeltäni harmaahylkeeltäni
harmaahylje N Sg Abl PxSg2 harmaahylkeeltäsi harmaahylkeeltäsi
harmaahylje N Sg Abl PxSg3 harmaahylkeeltään harmaahylkeeltänsä harmaahylkeeltään harmaahylkeeltänsä
harmaahylje N Sg Abl PxPl1 harmaahylkeeltämme harmaahylkeeltämme
harmaahylje N Sg Abl PxPl2 harmaahylkeeltänne harmaahylkeeltänne
harmaahylje N Sg Abl PxPl3 harmaahylkeeltään harmaahylkeeltänsä harmaahylkeeltään harmaahylkeeltänsä
harmaahylje N Sg Ade PxSg1 harmaahylkeelläni harmaahylkeelläni
harmaahylje N Sg Ade PxSg2 harmaahylkeelläsi harmaahylkeelläsi
harmaahylje N Sg Ade PxSg3 harmaahylkeellään harmaahylkeellänsä harmaahylkeellään harmaahylkeellänsä
harmaahylje N Sg Ade PxPl1 harmaahylkeellämme harmaahylkeellämme
harmaahylje N Sg Ade PxPl2 harmaahylkeellänne harmaahylkeellänne
harmaahylje N Sg Ade PxPl3 harmaahylkeellään harmaahylkeellänsä harmaahylkeellään harmaahylkeellänsä
harmaahylje N Sg Ill PxSg1 harmaahylkeeseeni harmaahylkeeseeni
harmaahylje N Sg Ill PxSg2 harmaahylkeeseesi harmaahylkeeseesi
harmaahylje N Sg Ill PxSg3 harmaahylkeeseensä harmaahylkeeseensä
harmaahylje N Sg Ill PxPl1 harmaahylkeeseemme harmaahylkeeseemme
harmaahylje N Sg Ill PxPl2 harmaahylkeeseenne harmaahylkeeseenne
harmaahylje N Sg Ill PxPl3 harmaahylkeeseensä harmaahylkeeseensä
harmaahylje N Sg Ine PxSg1 harmaahylkeessäni harmaahylkeessäni
harmaahylje N Sg Ine PxSg2 harmaahylkeessäsi harmaahylkeessäsi
harmaahylje N Sg Ine PxSg3 harmaahylkeessään harmaahylkeessänsä harmaahylkeessään harmaahylkeessänsä
harmaahylje N Sg Ine PxPl1 harmaahylkeessämme harmaahylkeessämme
harmaahylje N Sg Ine PxPl2 harmaahylkeessänne harmaahylkeessänne
harmaahylje N Sg Ine PxPl3 harmaahylkeessään harmaahylkeessänsä harmaahylkeessään harmaahylkeessänsä
harmaahylje N Sg Ela PxSg1 harmaahylkeestäni harmaahylkeestäni
harmaahylje N Sg Ela PxSg2 harmaahylkeestäsi harmaahylkeestäsi
harmaahylje N Sg Ela PxSg3 harmaahylkeestään harmaahylkeestänsä harmaahylkeestään harmaahylkeestänsä
harmaahylje N Sg Ela PxPl1 harmaahylkeestämme harmaahylkeestämme
harmaahylje N Sg Ela PxPl2 harmaahylkeestänne harmaahylkeestänne
harmaahylje N Sg Ela PxPl3 harmaahylkeestään harmaahylkeestänsä harmaahylkeestään harmaahylkeestänsä
harmaahylje N Sg Abe PxSg1 harmaahylkeettäni harmaahylkeettäni
harmaahylje N Sg Abe PxSg2 harmaahylkeettäsi harmaahylkeettäsi
harmaahylje N Sg Abe PxSg3 harmaahylkeettään harmaahylkeettänsä harmaahylkeettään harmaahylkeettänsä
harmaahylje N Sg Abe PxPl1 harmaahylkeettämme harmaahylkeettämme
harmaahylje N Sg Abe PxPl2 harmaahylkeettänne harmaahylkeettänne
harmaahylje N Sg Abe PxPl3 harmaahylkeettään harmaahylkeettänsä harmaahylkeettään harmaahylkeettänsä
harmaahylje N Sg Ess PxSg1 harmaahylkeenäni harmaahylkeenäni
harmaahylje N Sg Ess PxSg2 harmaahylkeenäsi harmaahylkeenäsi
harmaahylje N Sg Ess PxSg3 harmaahylkeenään harmaahylkeenänsä harmaahylkeenään harmaahylkeenänsä
harmaahylje N Sg Ess PxPl1 harmaahylkeenämme harmaahylkeenämme
harmaahylje N Sg Ess PxPl2 harmaahylkeenänne harmaahylkeenänne
harmaahylje N Sg Ess PxPl3 harmaahylkeenään harmaahylkeenänsä harmaahylkeenään harmaahylkeenänsä
harmaahylje N Sg Tra PxSg1 harmaahylkeekseni harmaahylkeekseni
harmaahylje N Sg Tra PxSg2 harmaahylkeeksesi harmaahylkeeksesi
harmaahylje N Sg Tra PxSg3 harmaahylkeekseen harmaahylkeeksensä harmaahylkeekseen harmaahylkeeksensä
harmaahylje N Sg Tra PxPl1 harmaahylkeeksemme harmaahylkeeksemme
harmaahylje N Sg Tra PxPl2 harmaahylkeeksenne harmaahylkeeksenne
harmaahylje N Sg Tra PxPl3 harmaahylkeekseen harmaahylkeeksensä harmaahylkeekseen harmaahylkeeksensä
harmaahylje N Pl Nom PxSg1 harmaahylkeeni harmaahylkeeni
harmaahylje N Pl Nom PxSg2 harmaahylkeesi harmaahylkeesi
harmaahylje N Pl Nom PxSg3 harmaahylkeensä harmaahylkeensä
harmaahylje N Pl Nom PxPl1 harmaahylkeemme harmaahylkeemme
harmaahylje N Pl Nom PxPl2 harmaahylkeenne harmaahylkeenne
harmaahylje N Pl Nom PxPl3 harmaahylkeensä harmaahylkeensä
harmaahylje N Pl Gen PxSg1 harmaahylkeitteni harmaahylkeideni harmaahylkehieni harmaahylkehitteni harmaahylkeitteni harmaahylkeideni harmaahylkehieni harmaahylkehitteni
harmaahylje N Pl Gen PxSg2 harmaahylkeittesi harmaahylkeidesi harmaahylkehiesi harmaahylkehittesi harmaahylkeittesi harmaahylkeidesi harmaahylkehiesi harmaahylkehittesi
harmaahylje N Pl Gen PxSg3 harmaahylkeittensä harmaahylkeidensä harmaahylkehiensä harmaahylkehittensä harmaahylkeittensä harmaahylkeidensä harmaahylkehiensä harmaahylkehittensä
harmaahylje N Pl Gen PxPl1 harmaahylkeittemme harmaahylkeidemme harmaahylkehiemme harmaahylkehittemme harmaahylkeittemme harmaahylkeidemme harmaahylkehiemme harmaahylkehittemme
harmaahylje N Pl Gen PxPl2 harmaahylkeittenne harmaahylkeidenne harmaahylkehienne harmaahylkehittenne harmaahylkeittenne harmaahylkeidenne harmaahylkehienne harmaahylkehittenne
harmaahylje N Pl Gen PxPl3 harmaahylkeittensä harmaahylkeidensä harmaahylkehiensä harmaahylkehittensä harmaahylkeittensä harmaahylkeidensä harmaahylkehiensä harmaahylkehittensä
harmaahylje N Pl Par PxSg1 harmaahylkeitäni harmaahylkehiäni harmaahylkeitäni harmaahylkehiäni
harmaahylje N Pl Par PxSg2 harmaahylkeitäsi harmaahylkehiäsi harmaahylkeitäsi harmaahylkehiäsi
harmaahylje N Pl Par PxSg3 harmaahylkeitään harmaahylkeitänsä harmaahylkehiään harmaahylkehiänsä harmaahylkeitään harmaahylkeitänsä harmaahylkehiään harmaahylkehiänsä
harmaahylje N Pl Par PxPl1 harmaahylkeitämme harmaahylkehiämme harmaahylkeitämme harmaahylkehiämme
harmaahylje N Pl Par PxPl2 harmaahylkeitänne harmaahylkehiänne harmaahylkeitänne harmaahylkehiänne
harmaahylje N Pl Par PxPl3 harmaahylkeitään harmaahylkeitänsä harmaahylkehiään harmaahylkehiänsä harmaahylkeitään harmaahylkeitänsä harmaahylkehiään harmaahylkehiänsä
harmaahylje N Pl All PxSg1 harmaahylkeilleni harmaahylkehilleni harmaahylkeilleni harmaahylkehilleni
harmaahylje N Pl All PxSg2 harmaahylkeillesi harmaahylkehillesi harmaahylkeillesi harmaahylkehillesi
harmaahylje N Pl All PxSg3 harmaahylkeilleän harmaahylkeillensä harmaahylkehilleän harmaahylkehillensä harmaahylkeilleän harmaahylkeillensä harmaahylkehilleän harmaahylkehillensä
harmaahylje N Pl All PxPl1 harmaahylkeillemme harmaahylkehillemme harmaahylkeillemme harmaahylkehillemme
harmaahylje N Pl All PxPl2 harmaahylkeillenne harmaahylkehillenne harmaahylkeillenne harmaahylkehillenne
harmaahylje N Pl All PxPl3 harmaahylkeilleän harmaahylkeillensä harmaahylkehilleän harmaahylkehillensä harmaahylkeilleän harmaahylkeillensä harmaahylkehilleän harmaahylkehillensä
harmaahylje N Pl Abl PxSg1 harmaahylkeiltäni harmaahylkehiltäni harmaahylkeiltäni harmaahylkehiltäni
harmaahylje N Pl Abl PxSg2 harmaahylkeiltäsi harmaahylkehiltäsi harmaahylkeiltäsi harmaahylkehiltäsi
harmaahylje N Pl Abl PxSg3 harmaahylkeiltään harmaahylkeiltänsä harmaahylkehiltään harmaahylkehiltänsä harmaahylkeiltään harmaahylkeiltänsä harmaahylkehiltään harmaahylkehiltänsä
harmaahylje N Pl Abl PxPl1 harmaahylkeiltämme harmaahylkehiltämme harmaahylkeiltämme harmaahylkehiltämme
harmaahylje N Pl Abl PxPl2 harmaahylkeiltänne harmaahylkehiltänne harmaahylkeiltänne harmaahylkehiltänne
harmaahylje N Pl Abl PxPl3 harmaahylkeiltään harmaahylkeiltänsä harmaahylkehiltään harmaahylkehiltänsä harmaahylkeiltään harmaahylkeiltänsä harmaahylkehiltään harmaahylkehiltänsä
harmaahylje N Pl Ade PxSg1 harmaahylkeilläni harmaahylkehilläni harmaahylkeilläni harmaahylkehilläni
harmaahylje N Pl Ade PxSg2 harmaahylkeilläsi harmaahylkehilläsi harmaahylkeilläsi harmaahylkehilläsi
harmaahylje N Pl Ade PxSg3 harmaahylkeillään harmaahylkeillänsä harmaahylkehillään harmaahylkehillänsä harmaahylkeillään harmaahylkeillänsä harmaahylkehillään harmaahylkehillänsä
harmaahylje N Pl Ade PxPl1 harmaahylkeillämme harmaahylkehillämme harmaahylkeillämme harmaahylkehillämme
harmaahylje N Pl Ade PxPl2 harmaahylkeillänne harmaahylkehillänne harmaahylkeillänne harmaahylkehillänne
harmaahylje N Pl Ade PxPl3 harmaahylkeillään harmaahylkeillänsä harmaahylkehillään harmaahylkehillänsä harmaahylkeillään harmaahylkeillänsä harmaahylkehillään harmaahylkehillänsä
harmaahylje N Pl Ill PxSg1 harmaahylkeihini harmaahylkeisiini harmaahylkehisini harmaahylkeihini harmaahylkeisiini harmaahylkehisini
harmaahylje N Pl Ill PxSg2 harmaahylkeihisi harmaahylkeisiisi harmaahylkehisisi harmaahylkeihisi harmaahylkeisiisi harmaahylkehisisi
harmaahylje N Pl Ill PxSg3 harmaahylkeihinsä harmaahylkeisiinsä harmaahylkehisinsä harmaahylkeihinsä harmaahylkeisiinsä harmaahylkehisinsä
harmaahylje N Pl Ill PxPl1 harmaahylkeihimme harmaahylkeisiimme harmaahylkehisimme harmaahylkeihimme harmaahylkeisiimme harmaahylkehisimme
harmaahylje N Pl Ill PxPl2 harmaahylkeihinne harmaahylkeisiinne harmaahylkehisinne harmaahylkeihinne harmaahylkeisiinne harmaahylkehisinne
harmaahylje N Pl Ill PxPl3 harmaahylkeihinsä harmaahylkeisiinsä harmaahylkehisinsä harmaahylkeihinsä harmaahylkeisiinsä harmaahylkehisinsä
harmaahylje N Pl Ine PxSg1 harmaahylkeissäni harmaahylkehissäni harmaahylkeissäni harmaahylkehissäni
harmaahylje N Pl Ine PxSg2 harmaahylkeissäsi harmaahylkehissäsi harmaahylkeissäsi harmaahylkehissäsi
harmaahylje N Pl Ine PxSg3 harmaahylkeissään harmaahylkeissänsä harmaahylkehissään harmaahylkehissänsä harmaahylkeissään harmaahylkeissänsä harmaahylkehissään harmaahylkehissänsä
harmaahylje N Pl Ine PxPl1 harmaahylkeissämme harmaahylkehissämme harmaahylkeissämme harmaahylkehissämme
harmaahylje N Pl Ine PxPl2 harmaahylkeissänne harmaahylkehissänne harmaahylkeissänne harmaahylkehissänne
harmaahylje N Pl Ine PxPl3 harmaahylkeissään harmaahylkeissänsä harmaahylkehissään harmaahylkehissänsä harmaahylkeissään harmaahylkeissänsä harmaahylkehissään harmaahylkehissänsä
harmaahylje N Pl Ela PxSg1 harmaahylkeistäni harmaahylkehistäni harmaahylkeistäni harmaahylkehistäni
harmaahylje N Pl Ela PxSg2 harmaahylkeistäsi harmaahylkehistäsi harmaahylkeistäsi harmaahylkehistäsi
harmaahylje N Pl Ela PxSg3 harmaahylkeistään harmaahylkeistänsä harmaahylkehistään harmaahylkehistänsä harmaahylkeistään harmaahylkeistänsä harmaahylkehistään harmaahylkehistänsä
harmaahylje N Pl Ela PxPl1 harmaahylkeistämme harmaahylkehistämme harmaahylkeistämme harmaahylkehistämme
harmaahylje N Pl Ela PxPl2 harmaahylkeistänne harmaahylkehistänne harmaahylkeistänne harmaahylkehistänne
harmaahylje N Pl Ela PxPl3 harmaahylkeistään harmaahylkeistänsä harmaahylkehistään harmaahylkehistänsä harmaahylkeistään harmaahylkeistänsä harmaahylkehistään harmaahylkehistänsä
harmaahylje N Pl Abe PxSg1 harmaahylkeittäni harmaahylkehittäni harmaahylkeittäni harmaahylkehittäni
harmaahylje N Pl Abe PxSg2 harmaahylkeittäsi harmaahylkehittäsi harmaahylkeittäsi harmaahylkehittäsi
harmaahylje N Pl Abe PxSg3 harmaahylkeittään harmaahylkeittänsä harmaahylkehittään harmaahylkehittänsä harmaahylkeittään harmaahylkeittänsä harmaahylkehittään harmaahylkehittänsä
harmaahylje N Pl Abe PxPl1 harmaahylkeittämme harmaahylkehittämme harmaahylkeittämme harmaahylkehittämme
harmaahylje N Pl Abe PxPl2 harmaahylkeittänne harmaahylkehittänne harmaahylkeittänne harmaahylkehittänne
harmaahylje N Pl Abe PxPl3 harmaahylkeittään harmaahylkeittänsä harmaahylkehittään harmaahylkehittänsä harmaahylkeittään harmaahylkeittänsä harmaahylkehittään harmaahylkehittänsä
harmaahylje N Pl Ess PxSg1 harmaahylkeinäni harmaahylkehinäni harmaahylkeinäni harmaahylkehinäni
harmaahylje N Pl Ess PxSg2 harmaahylkeinäsi harmaahylkehinäsi harmaahylkeinäsi harmaahylkehinäsi
harmaahylje N Pl Ess PxSg3 harmaahylkeinään harmaahylkeinänsä harmaahylkehinään harmaahylkehinänsä harmaahylkeinään harmaahylkeinänsä harmaahylkehinään harmaahylkehinänsä
harmaahylje N Pl Ess PxPl1 harmaahylkeinämme harmaahylkehinämme harmaahylkeinämme harmaahylkehinämme
harmaahylje N Pl Ess PxPl2 harmaahylkeinänne harmaahylkehinänne harmaahylkeinänne harmaahylkehinänne
harmaahylje N Pl Ess PxPl3 harmaahylkeinään harmaahylkeinänsä harmaahylkehinään harmaahylkehinänsä harmaahylkeinään harmaahylkeinänsä harmaahylkehinään harmaahylkehinänsä
harmaahylje N Pl Tra PxSg1 harmaahylkeikseni harmaahylkehikseni harmaahylkeikseni harmaahylkehikseni
harmaahylje N Pl Tra PxSg2 harmaahylkeiksesi harmaahylkehiksesi harmaahylkeiksesi harmaahylkehiksesi
harmaahylje N Pl Tra PxSg3 harmaahylkeikseen harmaahylkeiksensä harmaahylkehikseen harmaahylkehiksensä harmaahylkeikseen harmaahylkeiksensä harmaahylkehikseen harmaahylkehiksensä
harmaahylje N Pl Tra PxPl1 harmaahylkeiksemme harmaahylkehiksemme harmaahylkeiksemme harmaahylkehiksemme
harmaahylje N Pl Tra PxPl2 harmaahylkeiksenne harmaahylkehiksenne harmaahylkeiksenne harmaahylkehiksenne
harmaahylje N Pl Tra PxPl3 harmaahylkeikseen harmaahylkeiksensä harmaahylkehikseen harmaahylkehiksensä harmaahylkeikseen harmaahylkeiksensä harmaahylkehikseen harmaahylkehiksensäMorphological tags