The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

ansionmenetyskorvaus: ansionmenetys+N+Sg+Nom+Use/Hyphen#korvaus+N+Sg+Nom

ansionmenetyskorvaus N Sg Nom ansionmenetyskorvaus
ansionmenetyskorvaus N Sg Gen ansionmenetyskorvauksen
ansionmenetyskorvaus N Sg Par ansionmenetyskorvausta
ansionmenetyskorvaus N Sg All ansionmenetyskorvaukselle
ansionmenetyskorvaus N Sg Abl ansionmenetyskorvaukselta
ansionmenetyskorvaus N Sg Ade ansionmenetyskorvauksella
ansionmenetyskorvaus N Sg Ill ansionmenetyskorvaukseen
ansionmenetyskorvaus N Sg Ine ansionmenetyskorvauksessa
ansionmenetyskorvaus N Sg Ela ansionmenetyskorvauksesta
ansionmenetyskorvaus N Sg Abe ansionmenetyskorvauksetta
ansionmenetyskorvaus N Sg Ess ansionmenetyskorvauksena
ansionmenetyskorvaus N Sg Tra ansionmenetyskorvaukseksi
ansionmenetyskorvaus N Pl Nom ansionmenetyskorvaukset
ansionmenetyskorvaus N Pl Gen ansionmenetyskorvauksien ansionmenetyskorvausten
ansionmenetyskorvaus N Pl Par ansionmenetyskorvauksia
ansionmenetyskorvaus N Pl All ansionmenetyskorvauksille
ansionmenetyskorvaus N Pl Abl ansionmenetyskorvauksilta
ansionmenetyskorvaus N Pl Ade ansionmenetyskorvauksilla
ansionmenetyskorvaus N Pl Ill ansionmenetyskorvauksiin
ansionmenetyskorvaus N Pl Ine ansionmenetyskorvauksissa
ansionmenetyskorvaus N Pl Ela ansionmenetyskorvauksista
ansionmenetyskorvaus N Pl Abe ansionmenetyskorvauksitta
ansionmenetyskorvaus N Pl Ess ansionmenetyskorvauksina
ansionmenetyskorvaus N Pl Tra ansionmenetyskorvauksiksi
ansionmenetyskorvaus N Pl Ins ansionmenetyskorvauksin
ansionmenetyskorvaus N Sg Nom PxSg1 ansionmenetyskorvaukseni
ansionmenetyskorvaus N Sg Nom PxSg2 ansionmenetyskorvauksesi
ansionmenetyskorvaus N Sg Nom PxSg3 ansionmenetyskorvauksensa
ansionmenetyskorvaus N Sg Nom PxPl1 ansionmenetyskorvauksemme
ansionmenetyskorvaus N Sg Nom PxPl2 ansionmenetyskorvauksenne
ansionmenetyskorvaus N Sg Nom PxPl3 ansionmenetyskorvauksensa
ansionmenetyskorvaus N Sg Gen PxSg1 ansionmenetyskorvaukseni
ansionmenetyskorvaus N Sg Gen PxSg2 ansionmenetyskorvauksesi
ansionmenetyskorvaus N Sg Gen PxSg3 ansionmenetyskorvauksensa
ansionmenetyskorvaus N Sg Gen PxPl1 ansionmenetyskorvauksemme
ansionmenetyskorvaus N Sg Gen PxPl2 ansionmenetyskorvauksenne
ansionmenetyskorvaus N Sg Gen PxPl3 ansionmenetyskorvauksensa
ansionmenetyskorvaus N Sg Par PxSg1 ansionmenetyskorvaustani
ansionmenetyskorvaus N Sg Par PxSg2 ansionmenetyskorvaustasi
ansionmenetyskorvaus N Sg Par PxSg3 ansionmenetyskorvaustaan ansionmenetyskorvaustansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Par PxPl1 ansionmenetyskorvaustamme
ansionmenetyskorvaus N Sg Par PxPl2 ansionmenetyskorvaustanne
ansionmenetyskorvaus N Sg Par PxPl3 ansionmenetyskorvaustaan ansionmenetyskorvaustansa
ansionmenetyskorvaus N Sg All PxSg1 ansionmenetyskorvaukselleni
ansionmenetyskorvaus N Sg All PxSg2 ansionmenetyskorvauksellesi
ansionmenetyskorvaus N Sg All PxSg3 ansionmenetyskorvaukselleen ansionmenetyskorvauksellensa
ansionmenetyskorvaus N Sg All PxPl1 ansionmenetyskorvauksellemme
ansionmenetyskorvaus N Sg All PxPl2 ansionmenetyskorvauksellenne
ansionmenetyskorvaus N Sg All PxPl3 ansionmenetyskorvaukselleen ansionmenetyskorvauksellensa
ansionmenetyskorvaus N Sg Abl PxSg1 ansionmenetyskorvaukseltani
ansionmenetyskorvaus N Sg Abl PxSg2 ansionmenetyskorvaukseltasi
ansionmenetyskorvaus N Sg Abl PxSg3 ansionmenetyskorvaukseltaan ansionmenetyskorvaukseltansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Abl PxPl1 ansionmenetyskorvaukseltamme
ansionmenetyskorvaus N Sg Abl PxPl2 ansionmenetyskorvaukseltanne
ansionmenetyskorvaus N Sg Abl PxPl3 ansionmenetyskorvaukseltaan ansionmenetyskorvaukseltansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Ade PxSg1 ansionmenetyskorvauksellani
ansionmenetyskorvaus N Sg Ade PxSg2 ansionmenetyskorvauksellasi
ansionmenetyskorvaus N Sg Ade PxSg3 ansionmenetyskorvauksellaan ansionmenetyskorvauksellansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Ade PxPl1 ansionmenetyskorvauksellamme
ansionmenetyskorvaus N Sg Ade PxPl2 ansionmenetyskorvauksellanne
ansionmenetyskorvaus N Sg Ade PxPl3 ansionmenetyskorvauksellaan ansionmenetyskorvauksellansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Ill PxSg1 ansionmenetyskorvaukseeni
ansionmenetyskorvaus N Sg Ill PxSg2 ansionmenetyskorvaukseesi
ansionmenetyskorvaus N Sg Ill PxSg3 ansionmenetyskorvaukseensa
ansionmenetyskorvaus N Sg Ill PxPl1 ansionmenetyskorvaukseemme
ansionmenetyskorvaus N Sg Ill PxPl2 ansionmenetyskorvaukseenne
ansionmenetyskorvaus N Sg Ill PxPl3 ansionmenetyskorvaukseensa
ansionmenetyskorvaus N Sg Ine PxSg1 ansionmenetyskorvauksessani
ansionmenetyskorvaus N Sg Ine PxSg2 ansionmenetyskorvauksessasi
ansionmenetyskorvaus N Sg Ine PxSg3 ansionmenetyskorvauksessaan ansionmenetyskorvauksessansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Ine PxPl1 ansionmenetyskorvauksessamme
ansionmenetyskorvaus N Sg Ine PxPl2 ansionmenetyskorvauksessanne
ansionmenetyskorvaus N Sg Ine PxPl3 ansionmenetyskorvauksessaan ansionmenetyskorvauksessansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Ela PxSg1 ansionmenetyskorvauksestani
ansionmenetyskorvaus N Sg Ela PxSg2 ansionmenetyskorvauksestasi
ansionmenetyskorvaus N Sg Ela PxSg3 ansionmenetyskorvauksestaan ansionmenetyskorvauksestansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Ela PxPl1 ansionmenetyskorvauksestamme
ansionmenetyskorvaus N Sg Ela PxPl2 ansionmenetyskorvauksestanne
ansionmenetyskorvaus N Sg Ela PxPl3 ansionmenetyskorvauksestaan ansionmenetyskorvauksestansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Abe PxSg1 ansionmenetyskorvauksettani
ansionmenetyskorvaus N Sg Abe PxSg2 ansionmenetyskorvauksettasi
ansionmenetyskorvaus N Sg Abe PxSg3 ansionmenetyskorvauksettaan ansionmenetyskorvauksettansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Abe PxPl1 ansionmenetyskorvauksettamme
ansionmenetyskorvaus N Sg Abe PxPl2 ansionmenetyskorvauksettanne
ansionmenetyskorvaus N Sg Abe PxPl3 ansionmenetyskorvauksettaan ansionmenetyskorvauksettansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Ess PxSg1 ansionmenetyskorvauksenani
ansionmenetyskorvaus N Sg Ess PxSg2 ansionmenetyskorvauksenasi
ansionmenetyskorvaus N Sg Ess PxSg3 ansionmenetyskorvauksenaan ansionmenetyskorvauksenansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Ess PxPl1 ansionmenetyskorvauksenamme
ansionmenetyskorvaus N Sg Ess PxPl2 ansionmenetyskorvauksenanne
ansionmenetyskorvaus N Sg Ess PxPl3 ansionmenetyskorvauksenaan ansionmenetyskorvauksenansa
ansionmenetyskorvaus N Sg Tra PxSg1 ansionmenetyskorvauksekseni
ansionmenetyskorvaus N Sg Tra PxSg2 ansionmenetyskorvaukseksesi
ansionmenetyskorvaus N Sg Tra PxSg3 ansionmenetyskorvauksekseen ansionmenetyskorvaukseksensa
ansionmenetyskorvaus N Sg Tra PxPl1 ansionmenetyskorvaukseksemme
ansionmenetyskorvaus N Sg Tra PxPl2 ansionmenetyskorvaukseksenne
ansionmenetyskorvaus N Sg Tra PxPl3 ansionmenetyskorvauksekseen ansionmenetyskorvaukseksensa
ansionmenetyskorvaus N Pl Nom PxSg1 ansionmenetyskorvaukseni
ansionmenetyskorvaus N Pl Nom PxSg2 ansionmenetyskorvauksesi
ansionmenetyskorvaus N Pl Nom PxSg3 ansionmenetyskorvauksensa
ansionmenetyskorvaus N Pl Nom PxPl1 ansionmenetyskorvauksemme
ansionmenetyskorvaus N Pl Nom PxPl2 ansionmenetyskorvauksenne
ansionmenetyskorvaus N Pl Nom PxPl3 ansionmenetyskorvauksensa
ansionmenetyskorvaus N Pl Gen PxSg1 ansionmenetyskorvauksieni ansionmenetyskorvausteni
ansionmenetyskorvaus N Pl Gen PxSg2 ansionmenetyskorvauksiesi ansionmenetyskorvaustesi
ansionmenetyskorvaus N Pl Gen PxSg3 ansionmenetyskorvauksiensa ansionmenetyskorvaustensa
ansionmenetyskorvaus N Pl Gen PxPl1 ansionmenetyskorvauksiemme ansionmenetyskorvaustemme
ansionmenetyskorvaus N Pl Gen PxPl2 ansionmenetyskorvauksienne ansionmenetyskorvaustenne
ansionmenetyskorvaus N Pl Gen PxPl3 ansionmenetyskorvauksiensa ansionmenetyskorvaustensa
ansionmenetyskorvaus N Pl Par PxSg1 ansionmenetyskorvauksiani
ansionmenetyskorvaus N Pl Par PxSg2 ansionmenetyskorvauksiasi
ansionmenetyskorvaus N Pl Par PxSg3 ansionmenetyskorvauksiaan ansionmenetyskorvauksiansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Par PxPl1 ansionmenetyskorvauksiamme
ansionmenetyskorvaus N Pl Par PxPl2 ansionmenetyskorvauksianne
ansionmenetyskorvaus N Pl Par PxPl3 ansionmenetyskorvauksiaan ansionmenetyskorvauksiansa
ansionmenetyskorvaus N Pl All PxSg1 ansionmenetyskorvauksilleni
ansionmenetyskorvaus N Pl All PxSg2 ansionmenetyskorvauksillesi
ansionmenetyskorvaus N Pl All PxSg3 ansionmenetyskorvauksillean ansionmenetyskorvauksillensa
ansionmenetyskorvaus N Pl All PxPl1 ansionmenetyskorvauksillemme
ansionmenetyskorvaus N Pl All PxPl2 ansionmenetyskorvauksillenne
ansionmenetyskorvaus N Pl All PxPl3 ansionmenetyskorvauksillean ansionmenetyskorvauksillensa
ansionmenetyskorvaus N Pl Abl PxSg1 ansionmenetyskorvauksiltani
ansionmenetyskorvaus N Pl Abl PxSg2 ansionmenetyskorvauksiltasi
ansionmenetyskorvaus N Pl Abl PxSg3 ansionmenetyskorvauksiltaan ansionmenetyskorvauksiltansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Abl PxPl1 ansionmenetyskorvauksiltamme
ansionmenetyskorvaus N Pl Abl PxPl2 ansionmenetyskorvauksiltanne
ansionmenetyskorvaus N Pl Abl PxPl3 ansionmenetyskorvauksiltaan ansionmenetyskorvauksiltansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Ade PxSg1 ansionmenetyskorvauksillani
ansionmenetyskorvaus N Pl Ade PxSg2 ansionmenetyskorvauksillasi
ansionmenetyskorvaus N Pl Ade PxSg3 ansionmenetyskorvauksillaan ansionmenetyskorvauksillansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Ade PxPl1 ansionmenetyskorvauksillamme
ansionmenetyskorvaus N Pl Ade PxPl2 ansionmenetyskorvauksillanne
ansionmenetyskorvaus N Pl Ade PxPl3 ansionmenetyskorvauksillaan ansionmenetyskorvauksillansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Ill PxSg1 ansionmenetyskorvauksiini
ansionmenetyskorvaus N Pl Ill PxSg2 ansionmenetyskorvauksiisi
ansionmenetyskorvaus N Pl Ill PxSg3 ansionmenetyskorvauksiinsa
ansionmenetyskorvaus N Pl Ill PxPl1 ansionmenetyskorvauksiimme
ansionmenetyskorvaus N Pl Ill PxPl2 ansionmenetyskorvauksiinne
ansionmenetyskorvaus N Pl Ill PxPl3 ansionmenetyskorvauksiinsa
ansionmenetyskorvaus N Pl Ine PxSg1 ansionmenetyskorvauksissani
ansionmenetyskorvaus N Pl Ine PxSg2 ansionmenetyskorvauksissasi
ansionmenetyskorvaus N Pl Ine PxSg3 ansionmenetyskorvauksissaan ansionmenetyskorvauksissansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Ine PxPl1 ansionmenetyskorvauksissamme
ansionmenetyskorvaus N Pl Ine PxPl2 ansionmenetyskorvauksissanne
ansionmenetyskorvaus N Pl Ine PxPl3 ansionmenetyskorvauksissaan ansionmenetyskorvauksissansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Ela PxSg1 ansionmenetyskorvauksistani
ansionmenetyskorvaus N Pl Ela PxSg2 ansionmenetyskorvauksistasi
ansionmenetyskorvaus N Pl Ela PxSg3 ansionmenetyskorvauksistaan ansionmenetyskorvauksistansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Ela PxPl1 ansionmenetyskorvauksistamme
ansionmenetyskorvaus N Pl Ela PxPl2 ansionmenetyskorvauksistanne
ansionmenetyskorvaus N Pl Ela PxPl3 ansionmenetyskorvauksistaan ansionmenetyskorvauksistansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Abe PxSg1 ansionmenetyskorvauksittani
ansionmenetyskorvaus N Pl Abe PxSg2 ansionmenetyskorvauksittasi
ansionmenetyskorvaus N Pl Abe PxSg3 ansionmenetyskorvauksittaan ansionmenetyskorvauksittansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Abe PxPl1 ansionmenetyskorvauksittamme
ansionmenetyskorvaus N Pl Abe PxPl2 ansionmenetyskorvauksittanne
ansionmenetyskorvaus N Pl Abe PxPl3 ansionmenetyskorvauksittaan ansionmenetyskorvauksittansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Ess PxSg1 ansionmenetyskorvauksinani
ansionmenetyskorvaus N Pl Ess PxSg2 ansionmenetyskorvauksinasi
ansionmenetyskorvaus N Pl Ess PxSg3 ansionmenetyskorvauksinaan ansionmenetyskorvauksinansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Ess PxPl1 ansionmenetyskorvauksinamme
ansionmenetyskorvaus N Pl Ess PxPl2 ansionmenetyskorvauksinanne
ansionmenetyskorvaus N Pl Ess PxPl3 ansionmenetyskorvauksinaan ansionmenetyskorvauksinansa
ansionmenetyskorvaus N Pl Tra PxSg1 ansionmenetyskorvauksikseni
ansionmenetyskorvaus N Pl Tra PxSg2 ansionmenetyskorvauksiksesi
ansionmenetyskorvaus N Pl Tra PxSg3 ansionmenetyskorvauksikseen ansionmenetyskorvauksiksensa
ansionmenetyskorvaus N Pl Tra PxPl1 ansionmenetyskorvauksiksemme
ansionmenetyskorvaus N Pl Tra PxPl2 ansionmenetyskorvauksiksenne
ansionmenetyskorvaus N Pl Tra PxPl3 ansionmenetyskorvauksikseen ansionmenetyskorvauksiksensaMorphological tags